Noii consilieri județeni din partea UDMR depun jurământul

• publicat la: 22 aprilie 2021
Noii consilieri județeni din partea UDMR depun jurământul

Mâine, 23 aprilie 2021, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Satu Mare. Vor depune  jurământul doi consilieri ai ONG-ului UDMR, aflați pe lista de supleanți. Unul dintre noii consilieri județeni este o mai veche cunoștință a careienilor, avocata Eva Mărginean, ce nu a primit suficiente voturi din partea membrilor  UDMR Carei pentru a ajunge pe un loc eligibil pe lista consilierilor  locali careieni. La ședințele de CL Care s-a făcut remarcată prin amenințările cu acționarea în instanță atunci când nu înțelegea exprimările în limba română dar și prin vehemența cu care cerceta asociația culturală ASTRA atunci când se solicita colaborare din partea  Consiliului Local pentru cel mai mare eveniment cultural din istoria locală, Adunarea Generală ASTRA 2017.  Avocata Mărginean este cunoscută și pentru colaborarea cu blogul consilierului primarului, Szasz Lorand, anunțând  în premieră că a dat în judecată proprietara Buletin de Carei pentru fapte ce …nu le-a putut dovedi nici măcar în instanță. Ca avocat în Baroul Satu Mare, s-a făcut de râs pierzând în fața  unui inginer mecanic ce nu a avut nevoie de avocat pentru reprezentare.

Cu accederea avocatei Mărginean în CJ Satu Mare, UDMR Carei va avea trei reprezentanți locali în forul județean.

https://www.buletindecarei.ro/2020/03/avocat-eva-marginean-din-baroul-satu-mare-pierde-in-fata-inginerului-mecanic-daniela-ciuta.html

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI COMUNICATE

al ședinței ordinare din 23.04.2021, ora 12.00

       

 1. 1.      Depunerea jurământului  de către dl. consilier județean Godzsa Zsolt-Tiberiu și de către d-na consilier județean  Mărginean Maria-Eva, declarați supleanți pe Lista de consilieri județeni ai UDMR,  ale căror mandate au fost validate  prin Sentința civilă nr. 85/D/08.04.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr. 660/83/2021, comunicată Secretarului general al județului Satu Mare în data de 12.04.2021
 1. 2.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020  
 1. 3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 119/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024  
 1. 4.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru romi, înfiinţat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 

 

 1. 5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 35/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru  
 1. 6.       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 36/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare       
 1. 7.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 37/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului
 1. 8.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului 

 

 1. 9.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru perioada 2019 – 2020, care rezultă din Planul de afaceri al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare 
 1. 10.  PROIECT DE HOTARÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 142/2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024
 1. 11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2021 
 1. 12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021 
 1. 13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021  
 1. 14.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020     

 

 1. 15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”  
 1. 16.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare    

 

 1. 17.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  Organigramei și a Statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare  

 

 1. 18.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021, în domeniul asistență socială 
 1. 19.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 116/2020 privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”
 1. 20.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Drum expres Baia Mare – Satu Mare” 
 1. 21.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect
 1. 22.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului cultural „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare” și a cofinanțării necesare acestuia 
 1. 23.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România  
 1. 24.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare 
 1. 25.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 108/2018 privind aprobarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a cofinanțării în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare
 1. 26.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 

 

 1. 27.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 125 din data de 29.10.2018 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor pentru  locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din fondul de locuințe A.N.L.  aflate în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

           28.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația       pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021 

 1. 29.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021 
 1. 30.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021 
 1. 31.  DIVERSE

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Lasati un comentariu