Aproape 10.000 de decizii emise de Casa Județeană de Pensii

• publicat la: 19 iulie 2021
Aproape 10.000 de decizii emise de Casa Județeană de Pensii

Aflați în același număr ca și anul trecut, fără suplimentări de personal la această dată, angajații Casei Județene de Pensii Satu Mare, au emis aproape 10000 de decizii de pensii și indemnizații. ,,În primul semestru al anului în curs, s-au emis un număr de 8936 de decizii de acordare a diferitelor drepturi, pe care persoanele le solicită zilnic la instituția noastră, restul de 1038 fiind decizii de respingere, necesitând toate acestea, atenția necesară, pentru încadrarea sau neîncadrarea pe lege”, a declarat directorul executiv al instituției, domnul Cristian Soponoș.

Astfel, a fost emis un număr de 2906 decizii de acordare a pensiei în sistemul național de pensii, persoanelor care au avut condițiile necesare pentru a putea intra în pensie de limită de vârstă, pensie de invaliditate, de urmaș, anticipată sau anticipată parțială. De asemenea, s-au emis în aceste 6 luni, 1779 de decizii persoanelor care au mai lucrat după vârsta de pensionare în condiții legale și care au dorit să își adauge aceste perioade de vechime la calculul pensiei.

Tot în semestrul I 2021 au fost emise 1118 decizii de transformare a categoriei de pensie, persoanelor care au trecut din pensie de invaliditate, anticipată sau anticipată parțială în pensie de limită de vârstă, împlinind vârsta necesară pentru intra în așa numita pensie de bãtrânețe.

În domeniul pensiilor internaționale, s-au emis 342 de decizii, respectiv: 212 decizii de pensie de limită de vârstă, 34 decizii de pensie de urmaș, 25 de decizii de pensie de invaliditate, 6 decizii de pensie anticipată, 32 de decizii de pensie anticipată parțială și 33 de decizii de transformare a categoriei de pensie. Persoanelor care au solicitat drepturi pe Decretul-lege nr. 118/1990, respectiv urmașii persoanelor persecutate din motive politice, li s-au emis un număr de 2791 de decizii administrative, în vederea punerii în plată a indemnizațiilor.

Informăm persoanele care au primit decizii de la AJPIS, că sunt spețe care solicită colaborarea cu alte instituții, pe chestiuni care țin de generare de CNP-uri, respectiv au fost titulari de drepturi care la data decesului nu aveau un cod numeric personal stabilit iar casa de pensii este nevoită să solicite generare unui C.N.P pentru aceste persoane, fapt care întarzie soluționarea dosarelor. De asemenea, s-a pus problema unor revizuiri ale deciziilor de acordare a indemnizatiei de DL 118/1990 și ca urmare, urmează soluționarea acestor cazuri în funcție de răspunsul primit de la instituția emitentă și că, indiferent de data emiterii deciziei, persoanele vor primi toate drepturile legale, inclusiv cele restante.

 

Lasati un comentariu