Peste 10000 de cereri de pensii soluționate de Casa de Pensii Satu Mare în acest an

• publicat la: 1 noiembrie 2021
Peste 10000 de cereri de pensii soluționate de Casa de Pensii Satu Mare în acest an

Urmare a recomandărilor Avocatului Poporului, reamintim pensionarilor care urmează să își depună dosarul de pensie că, în conformitate cu Legea 263/2010, cererea de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o,  până la  emiterea deciziei de pensionare, conform art.103 alin. (4) din legea menționată.

De asemenea, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului în termen de 30 de zile de la comunicare, conform prevederilor art. 106 alin (3) din Legea 263/2010, prin depunerea unei cereri de anulare la Casa Judeteană de Pensii.

Precizările de mai sus vizează doar situația înscrierilor noi la pensie, nu și a recalculărilor/revizuirilor de drepturi aflate deja în plată.

Atenționăm asupra faptului că, pensiile sau indemnizațiile(inclusiv cele acordate în baza prevederilor de DL 118/1990) se comunică   la   plată, înainte cu o lună sau două de achitarea efectivă a pensiei sau a indemnizatiei, conform procedurilor implementate la nivel de țară. Astfel că, o persoană care a primit decizia într-o anumită lună, nu primește și  banii în aceeași lună.

În primele 9 luni ale anului, Casa Județeană de Pensii Satu Mare a soluționat peste 10.000 de cereri de pensii sau indemnizații și anume: 5034 de cereri de stabilire a drepturilor de pensie, 2589 de cereri privind modificările drepturilor de pensie, 1744 de transformări ale categoriei de pensie,  428 de  decizii de pensie comunitară și a emis de 4434 de decizii de Decret-lege 118/1990. Totodată s-au emis și 352 de Hotărâri de acordare a indemnizației prevăzute de Legea 154/2021, urmând ca acestea să fie  comunicate persoanelor în drept.

Informăm persoanele care nu au primit  indemnizația de Decret-lege 118/1990, de exemplu, deși au primit decizie în luna octombrie, că drepturile bănești le vor primi efectiv  în luna noiembrie sau decembrie a anului, în funcție de tranșa de plată în care s-a   comunicat dreptul de indemnizație la plată.

De asemenea, menționăm faptul că, persoanele care nu și-au primit deciziile de Decret-Lege 118/1990, au avut la dosare decizii de stabilire a indemnizației, care au trebuit  a fi revizuite față de emiterea inițială de către AJPIS. În măsura în care, aceste decizii  se vor revizui, se vor soluționa și aceste cazuri.

Lasati un comentariu