Recunoștință pentru EROI, nici după 77 de ani. Procesul de la Oradea

• publicat la: 8 octombrie 2021
Recunoștință pentru EROI, nici după 77 de ani. Procesul de la Oradea

Instanța nu s-a pronunțat nici până acum privind înlăturarea statuii lui Mihai Viteazul, statuie aflată în proprietatea Asociației Mihai Viteazul Oradea, de către Primăria Oradea. Decizia judecătorilor a fost amânată pentru data de 15 octombrie 2021.

Luptele pentru eliberarea Municipiului Oradea, încadrate în operaţia ,,Debreţin,, au cunoscut o intensitate şi un dramatism aparte . Despre atmosfera acelor timpuri ne sunt mărturie relatările documentelor emise de unităţile militare, autorităţile administrative şi ecleziastice din Bihor.

Pentru a ne crea o imagine cât mai clară asupra amplului efort depus de unităţile militare româneşti ce au acţionat în Bihor, între 13 septembrie şi 12 octombrie 1944, am recomanda jurnalul de operaţii al Diviziei „Tudor Vladimirescu” şi a Diviziei 3 Munte, de sub comanda generalului Leonard Mociulschi, ordinele de zi ale acestor unităţi şi documente ale Legiunii de Jandarmi din zona de operaţii.
Astfel de documente au fost folosite şi reproduse cu bună credinţă şi bună ştiinţă şi de alţi autori în mod selectiv pentru detalierea operaţiilor militare. Autorii Istoria oraşului Oradea , amintesc, doar în treacăt, dispozitivul de luptă ce a premers ziua de 12 octombrie 1944, de parcă ar fi fost o paradă militară, şi concluzionează sec: „eliberarea oraşului Oradea s-a făcut deci, de către trupele române şi sovietice din mişcare. Desfăşurarea rapidă a acţiunilor de luptă a făcut ca trupele ungaro-germane să nu dispună de timpul necesar pentru reorganizarea apărării masive a oraşului. Acest lucru a favorizat trupele române şi sovietice, care n-au întâlnit în felul acesta rezistenţe prea mari în interiorul oraşului .
Cu siguranţă că lectura documentelor de arhivă le-ar întregi imaginea despre acele crâncene încleştări. Căci numai cercetarea conţinutului acelor documente permite evaluarea corectă a situaţiei şi desprinderea unor interesante și corecte concluzii despre: dinamismul organizatoric într-o perioadă confuză pe frontul de luptă; eficienţa coordonării acţiunilor unităţilor de acoperire cu acţiunile unităţilor româno-sovietice aflate în ofensiva din interior; contribuţia factorilor militari şi a populaţiei la eliberarea Bihorului; entuziasmul ostaşilor, ca şi al populaţiei, care a determinat mobilizarea energiilor ceea ce a substituit o parte din lipsurile de dotare. Mulţi ostaşi din diviziile 3 Munte, Tudor Vladimirescu şi 337 infanterie sovietică se odihnesc în cimitirul eroilor români şi străini din Cimitirul municipal.
În tabloul de mai jos completăm documentarul cu numele tuturor ostaşilor căzuţi în bătălia pentru Oradea, înmormântaţi în cimitirul municipal şi pe teritoriul judeţului Bihor 1557 eroi, din care 482 români, 410 ruși, 219 germani și 446 unguri . Guvernul Petru Groza, guvern impus de forţa tancurilor sovietice, a continuat aceeaşi politică adoptând un ansamblu de măsuri în vederea consolidării sale şi a paralizării opoziţiei, toate astea pentru a compensa lipsa de sprijin în ţară.

Cele mai importante au fost schimbările radicale în administraţia locală efectuate de Ministerul de Interne, minister cheie condus de comunişti. Astfel, la conducerea prefecturii Bihor a fost pus dintre ungurii comunişti (ilegaliști), iar în fiecare judeţ au fost constituite consilii dominate de comunişti, care prin puterile sporite primite controlau practic administraţia locală. Însărcinate cu coordonarea politică în teritoriu, aceste consilii se ocupau de ,,toate problemele la ordinea zilei”, precum ordinea publică, reconstrucţia economică, reforma administrativă, ,,democratizarea aparatului de stat” şi foarte important: aveau responsabilitatea mobilizării populaţiei locale în sprijinul acestor politici.
Noua structură administrativă avea ca principal obiectiv să submineze structura politică şi economică de atunci, ca un mijloc de a netezi terenul pentru instituirea unei noi ordini .

Desigur, orice analiză a procesului de bolşevizare (sovietizare comunistă) a societăţii româneşti ar fi lipsită de obiectivitate dacă nu s-ar lua ,,în considerare şi dimensiunea internă a fenomenului: ţară a multor inegalităţi sociale, România reprezenta un teren prielnic pentru răspândirea unei ideologii radicale care promitea ştergerea deosebirilor dintre clase şi venirea epocii de aur.

Abili manipulatori, comuniştii s-au dovedit nişte maeştri ai promisiunilor” , cu atât mai mult cu cât erau conştienţi că nu-i costă nimic.
Desigur, după patru ani cumpliţi de război, când nimic pe lumea asta nu era mai dorită ca pacea, trebuie să înţelegem şi să admitem că sentimentul schimbării era prezent în toată lumea. Căci după orice cataclism de anvergura celui de-al doilea război mondial, plutea un neclar, dar puternic sentiment al schimbării. Acesta a fost contextul în care cu o săptămână înaintea primei aniversări a zilei de 23 august 1944, Comandamentul 6 Teritorial a înaintat cu nr. 556/17.08.1945 către Cercul Teritorial Bihor ordinul Marelui Stat Major nr. 544735/1945: „Rugându-vă să binevoiţi a lua măsuri de executare prin Şefii Birourilor Culturale care vor verifica pe teritoriu judeţului dacă se găsesc monumente, troiţe, altare, etc. care au inscripţii cu un anumit înţeles nepotrivit; acolo unde se găsesc asemenea inscripţii vor fi modificate sau şterse după situaţie, de acord cu autorităţile locale şi reprezentanţii locali ai Societăţii ,,Cultul Eroilor”.
Rezultatul executării ordinului nr. 544735/1945 al M. St. M. urma a se raporta până la 1 octombrie 1945. De asemeni Cercurile Teritoriale erau rugate a face investigaţii pentru a stabili unde sunt morminte de eroi pe teritoriul judeţului. Însă ordinul nu se putea executa fără a se cunoaşte situaţia cimitirelor şi a mormintelor , cu atât mai mult cu cât judeţul Bihor şi în mod deosebit Oradea s-au numărat printre principalele zone de dislocare a Armatei Roşii în România.

Cu alte cuvinte ştergerea însemnelor trecutului trebuia executată cât mai repede pentru a nu stârni mânia ocupantului . Bineînţeles, această misiune nu-i putea reveni decât Serviciului de Educaţie şi Propagandă, cu alte cuvinte, activiştilor politici, vârfuri de lance ale sovietizării armatei române. Raportul de executare şi tabelele nominale cu eroii căzuţi (români şi sovietici), precum şi o schiţă sau fotografie a cimitirelor respective de pe raza fiecărui judeţ trebuiau trimise serviciului de propagandă şi educaţie. Mai jos prezentăm situaţia statistică cu mormintele ostaşilor căzuţi, aflaţi pe teritoriul judeţului Bihor, pe Plase şi comune, după cum au fost consemnate într-o cercetare de Elena Zârnă.
Dintre cei care au participat la bătălia pentru Oradea în cimitirul din Oradea, în două parcele speciale, au fost înhumaţi 220 eroi români şi 346 de militari sovietici, de diferite grade. Pe obeliscul înălţat în centrul parcelei destinată eroilor români este gravat în marmură următorul text: „Glorie eternă ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea patriei de sub jugul cotropitorilor fascişti”.
Politizare și sovietizarea comunității orădene s-a făcut cu sprijin nemijlocit al compatrioților noștri unguri și astfel a apărut în 1951 Obeliscul sovietic închinat ostașilor Armate roșii. Și pentru respectarea adevărului istoric și pe meleagurile bihorene jertfa de sânge a ostașului sovietic a fost adânc pătrunsă în cadrul Frontului 2 Ucrainean. Despre ei, cei acesta până când, monumentul, gardat de cele două tunuri românești (fabricate la Reșița), în 1992, și însemnele sale, cu ACORDUL Ambasadei CSI la București au fost strămutate în parcela Eroilor Sovietici din Cimitirul Municipal.
Acesta este respectul pentru eroi!
Cum a procedat domnul Primar Ilie Bolojan? Stau mărturie documentele și fotografiile care nu merită nici măcar comentate.

O întrebare se impune totuși: a avut loc o schimbare de regim în România? S-a trecut la restaurație ca în 6 iunie 1930 și orădenii încă nu au aflat? Dacă coroana democrației o reprezintă LEGEA, aceasta este egală și obligatorie pentru toți! Chestiunea în esență se rezumă la lege, la dreptul de proprietate.

Ori, statuia Mihai Viteazul – formată din soclu și ecvestră- cal-călăreț-, ca ansamblu sunt proprietatea ASOCIAȚIE!, sau poate s-a naționalizat, sechestrat, și membrii care au făcut-o pe banii lor încă nu au aflat?!
Precedentul s-a creat și este unul extrem de periculos. Mulți dintre compatrioți au înțeles și comportat cum că știm și prețuim prea bine și mult istoria și personalitățile care au contribuit la făurirea României Mari. În speța de față nu este vorba de așa ceva. Este doar prevederea legii care imperativ ocrotește PROPRIETATEA.

Orice acțiune trebuie să fie dominată de buna credință. Ori dărâmarea unui simbol de Patrimoniu Național, aflat în proprietatea unei Asociații fără acordul acesteia este un act de BARBARIE CULTURALĂ! E ceva incalificabil.

Am dat exemplele de mai sus pentru comparare: Ladislau-Ferdinand; Ferdinad-Horthy; Horthy-Sovietici; Oblisc sovietic-Mihai Viteazul; Mihai Viteazul-Ferdinand. Asupra acestor demersuri facem sublinierea de BARBARIE CULTURALĂ!
Și cum au acționat compatrioții noștii unguri la aflarea năstrușnicei idei al edilului nostru șef, iată consemnarea, din actualitatea bihoreană, făcută de Ioana Mateaș, în cotidianul Crișana: Războiul statuilor: faza pe semnătură – Petiţie “etnică” pentru Sf. Ladislau. Ieri [ ……..], la Primăria Oradea, a fost depusă petiţia iniţiată de un grup de orădeni de etnie maghiară prin care se solicită amplasarea, în Piaţa Unirii, a unei statui a Sfântului Ladislau. Iniţiatorii demersului, în frunte cu Sztuflak Ede, s-au prezentat, ieri, la ora 11.00, în piramida din Primăria Oradea, pentru a înregistra petiţia privind amplasarea statuii Sfântului Ladislau în Piaţa Unirii. Petiţia este adresată atât primarului Ilie Bolojan şi viceprimarilor Huszar Istvan şi Mircea Mălan, cât şi arhitectului şef, Adriana Lipoveanu. Sztuflak a menţionat că de la demararea iniţiativei au reuşit să strângă aproximativ 8.000 de semnături, din care 5.400 pe liste, restul online. “Timp de 10 zile am strâns semnături şi în spaţiul public”, a precizat Sztuflak Ede, adăugând că la standul amplasat în Parcul Magnoliei au reuşit să strângă în jur de 1.500 de semnături. Sztuflak susţine că dacă Primăria le-ar fi aprobat mai multe locuri, ar fi reuşit să strângă un număr mult mai mare de semnături. “Credem că, cu puţină bunăvoinţă, această statuie poate fi amplasată alături de celelalte trei statui în Piaţa Unirii”, a adăugat reprezentantul orădenilor care îl vor pe Sfântul Ladislau în zona centrală. Potrivit acestuia, amplsarea statuii ar fi benefică pentru oraş, putând fi inclusă în circuitul turistic. “Ştim că există o propunere pentru amplasarea unei astfel de statui în Cetatea Oradea, iar podul de lângă Primărie să primească denumirea de Sfântul Ladislau, însă credem, totuşi, că locul cel mai potrivit pentru această statuie este centrul oraşului, adică Piaţa Unirii. E adevărat că, odată, Cetatea a fost centrul oraşului, dar acum este Piaţa Unirii sau Piaţa Szent Laszlo pentru noi”, a afirmat Szuflak Ede. Iniţiatorii demersului vor aştepta răspunsul din partea Primăriei, sperând că acesta va fi unul pozitiv, însă se gândesc şi la posibilitatea de a organiza şi la alte acţiuni pentru a convinge municipalitatea.

Istoria se repetă
Elemente șovine, turbulente au constituit un grup care au format Complotul de la Oradea. Serviciul Special de Siguranţă Oradea Mare comunica că în urma perchezițiilor asupra unui ofițer dezertor din armata maghiară, au arestat mai multe persoane deoarece se înscrisese pe tabloul Comandamentului maghiar de la Debrețin, și unelteau „contra alipirii Ardealului”, pentru care, prin curierul-dezertor, au fost puși la dispoziție și distribuiți 10 milioane coroane, chitanțe însoțite de instrucțiuni privitoare la cheltuirea banilor.

De asemenea au fost puse la dispoziția complotiștilor planurile orașelor și adresele ofițerilor români, inclusiv planul Siguranței din Satu Mare și planul pentru furtul automobilului din cel local. Un jurământ original, conceput de ministrul lui Horthy Miklos, care urma a fi depus de către cei „înregimentați” în complot, pe care, de pildă, consilierul sătmărean Szekely Endre, l-a depus, deși jurase loialitate prin jurământ autorităților române, jurământ prin care se angaja „că va lupta cu arma în mână contra trupelor de ocupaţie până se va întregi patria milenară Ungaria” . Jurământul fusese semnat de peste 3000 de unguri din Satu Mare și de circa 2000 din Oradea, fapt ce întărea concluzia că funcționarii unguri rămași în funcții îndeplineau obligațiile față de statul român cu rea credință.

Era evident și faptul că delegații unguri trimiși pe teritoriul Ardealului erau spioni însărcinați cu diferite misiuni, inclusiv aceea de organizare paramilitară, lucru atestat și de faptul că Szekely Endre depusese jurământul în fața locotenentului maghiar Morvay Pal .
Secţia Informaţii a Marelui Stat Major înainta în copie raportul Corpului 6 Armata din care rezulta că acel corp a semnalat toate cazurile de rea credinţă a funcţionarilor Ministerului de Război şi Secretariatului Internelor, cerând a se lua grabnice măsuri de înlocuire a funcţionarilor unguri compromiși. „Este de absolută nevoie în interesul siguranţei Statului, ca toţi funcţionarii unguri să fie înlocuiţi cu elemente româneşti, propunere ce s-a făcut în nenumărate rânduri prin rapoarte speciale şi rapoarte informative atât M. St. M., secţia informaţii cât şi Ministerului de Război, cabinet” . Măsuri grabnice pentru înlocuirea funcţionarilor administrativi de pe frontieră cu elemente româneşti erau necesare pentru că în fiecare comună de pe frontieră şi mai ales la graniţa judeţului Bihor în Comuna Borş pe unde treceau cei mai mulţi indivizi în mod clandestin, să fie încredinţată paza posturilor de jandarmi, care s-au dovedit a fi cele mai conştiincioase. Prin buletinele de informații săptămânale erau semanlate toate acele cazuri.
Generalul Artur Văitoianu, comandantul Corpului 6 Armată era informat despre capturarea spionilor și agenților proveniți din armata maghiară iar din documentele capturate și declarațiile acestora rezulta cu precizie că serviciul de spionaj avea sediul central la Budapesta și filiale la Debrecin și Seghedin. În Debrecin serviciul procură acte false de identitate de circulație pentru tranzitarea teritoriului, toate investite, parafate cu sigilii similare ale autorităților românești.

De acole li se asigurau mijloace suficiente de trai pentru misiunea lor , inclusiv bani românești. Recrutarea lor s-a făcut din „rândul ofiţerii activi şi studenţii şcolilor superioare ungureşti. Armata Maghiară, contează cu deosebire pe şovinismul cunoscut al poporului maghiar, pe megalomania lui, pe răspândirea convingerii în popor, că administraţia română va fi temporală. Din piesele prinse şi mărturisirile făcute se ajunge la dovedirea persistenţei unei versiuni, ce ar fi îngrijitoare în cazul realităţii şi anume că : America a debursat milioane pentru sprijinul maghiarilor şi în Budapesta, misiunea engleză, adună acte şi documente asupra valorii morale şi incapacităţii administraţiunii Româneşti în ţinuturile alipite. Preoţii maghiari de toate riturile sunt organele de conducere în mişcarea şovinistă şi adună datele necesare spionajului, dau ajutor şi azil spionilor şi ţin legătură oficială cu guvernul unguresc, ale căror ordine le transmite credincioşilor. S-au prins dări de seamă şi ordine circulare către parohiile în subordine,prin care se cereau semnalarea, prin preoţi tuturor vexaţiunilor ce se aduc de autorităţi , maghiarilor şi a tuturor datelor prin care se dovedeşte incapacitatea administraţiei Româneşti.
Un fapt îngrijitor este că din mărturiile spionilor şi actele lor rezultă că în noua orientare a politicei maghiare s-a ordonat ungurilor să depună jurământul României, să intre în armată şi funcţiuni publice, spre a obţine încrederea organelor centrale, fiind dezlegaţi de statul maghiar, cu singura condiţiune să-l ţină în curent cu datele trebuitoare. Ofiţerii vor avea misiunea să semene bolşevismul în armată, să creeze nemulţumiri între soldaţi şi prin puterea lor publică, să compromită Armata Românească.
Toate ziarele româneşti sunt colecţionate şi clasificate în vederea luptelor politice intestine, a abuzurilor de care se acuză guvernanţii şi cei vechi şi cei noi, a afacerilor şi compromisurilor ce se încheie , asupra capacităţii şi incorectitudinii administrative , etc.,chestiuni ce se reprezintă cu sistema străinătăţii.
Deviza lumii maghiare, în privinţa provinciilor alipite este: “Nu,nu,niciodată” şi guvernul sprijină oficial această credinţă populară, cum se dovedeşte prin festivităţile oficiale, la care am luat parte cu ocazia inaugurării statuilor alegorice din Budapesta.
Poşta,telegraful şi în special căile ferate, prin personalul străin şi prin dovada făcută că se trimit ordinele secrete şi mişcările importante, Budapestei, se găseşte în staţiunea de a nu corespunde la momentul oportun intereselor noastre.
Neglijarea contrar propagandei, neselecţionarea funcţionarilor din regat şi chiar a ofiţerilor, abuzurilor şi mita devenită aproape act public ,specula,certurile partidelor politice,învinuirile ce reciproc şi aruncă prin presă şi în Parlament, personalităţile însemnate şi toleranţa generală în aplicarea legilor noastre naţionale, formează o situaţiune prielnică dezvoltării verminei ungureşti”.
Pe acest fond maladiv al stării interne s-a grefat posibilitatea activării rețelei de spionaj al Complotului de la Oradea.

În primăvara anului 1920, în acord cu mișcările proiectate dinspre Rusia, ungurii se pregăteau să atace Ardealul. Din notele interogative și răspunsurile date de spioni rezulta un interes sporit pentru: „a) culeg ştiri asupra organizării armatei noastre, a mişcărilor de trupe, din ultimul timp, a terenurilor, calităţii trupelor, dându-se date asupra tuturor garnizoanelor, cu forţele, organizarea şi cadrele respective.
b/ Se raportează Budapestei, pe centre, asupra numărului de oameni pe care se poate conta la noi în ţară, în cazul unui eventual atac, pe numărul armelor şi muniţiunilor ascunse, indicându-se că s-au luat măsuri, ca la timpul oportun, lucrările de artă din regiunea Carpatina şi a nodurilor de comunicaţie, să fie aruncate în aer.
c/ Atacul maghiar e intenţionat să fie dat pe la Nord Valea Bereteu, Valea Crasnei şi valea Someşului, iar de la Vest pe Valea Crişului să se producă atacul demonstrativ; trupelor de operaţiune afiliinduli-se trupele oculte din interiorul ţării.
d/ Cu fondurile trimise din Budapesta, personalităţii din lumea bună, au întreţinut şi întreţin cum se dovedeşte în actele prinse, o întreagă armată de foşti funcţionari, capabili să ia în momentul oportun, serviciile publice, fără întârziere” .
Toate informațiile se întemeiau pe doveziși mărturii, probele fiind suficiente pentru arestarea și dovedirea fiecărui inculpat, deferiți spre anchetă Curții Marțiale de pe lângă Corpul 6 Armată, încheia generalul Nicolae Petală raport informativ nr. 92 Strict-secret. Corpului 6 Armată furniza informații edificatoare despre organizare și misiunile complotiștilor. Spre știință redăm în întregime acel raport având elemente extrem de precise și lămuritoare pentru cauză.
„1/. Mercuri seara /28 Ianuarie 1920/ au fost prinşi la Vest de Csege, pe când trecea Tisa, agentul spion ungur Tamasy Tibor, Sublocotenent de rezerva din Biroul de Informaţii al armatei lui Horthy și fratele său doctor Pap Tibor. Numiţii sunt originari din Cluj și anume: șunt fii văduvei Tamasy Iosefine din strada Monostor-utca Nr. 7 care este proprietara unor case și ai unei averi de circa 2 milioane.
2/. Ei au plecat din Budapesta în seara de 23 ianuarie 920. Au venit la Miskoltz iar de aci la Tisza- Keszi sub numele Keszi, apoi la Arokto unde au trecut Tisa, unul cu un permis de călătorie falsificat sub numele de Balius Todor din Oradea, iar altul cu permis tot fals pe numele sau adevărat. Permisele sunt bine imitate, atât ca formă cât și ca ştampile, asemenea şi semnăturile prefectului Zegrea din Oradea, a D-lui Mutziu, a Locot. Colonel Ramniceanu, a şefului siguranţei din Oradea si a Locot. Colonel V. I. Bădulescu. Permisele le-au fost eliberate de Biroul 2 de informaţii din Budapesta condus de Maior Stokajovici.
3/. Numiţii după ce au fost prinşi au cerut să fie duşi la postul de comandă al Diviziei respective unde unul din ei are de făcut declaraţii importante.
4/. La Divizia 20-a Infanterie a declarat de bună voie următoarele:
a/. A fost trimis de Biroul Informaţiilor din Budapesta cu 33 misiuni principale şi anume: Prima misiune a urmat itinerarul Debreţin Beretyujfalu, Oradia Mare, Cluj, Turda apoi Dej, Bistriţa, Zilach/Zalău/ Nireghihaza spre a culege informaţiile de la şefii organizaţiilor gărzii albe ungare din aceste judeţe.
A doua misiune ca la Cluj să omoare, sau personal, sau prin alţii /prin împuşcare sau otrăvire/ pe Garbay, preşedintele sovietelor din Ungaria.
A treia misiune a lua de la Căpitan Kaszony din Cluj o chitanţă pentru suma de 20 sau 25 milioane coroane, pe care acesta le-a primit de la General Floor din Debreţin, în următoarele împrejurări: la venirea romanilor în Debreţin, Divizia de secui care avea aceşti bani din donaţii / nu din casa Statului / i-a îngropat. General Floor văzând că romanii au simţit acest lucru şi căuta aceşti bani, el spre a scăpa, i-a trimis la Cluj lui Caszony, care să-i întrebuinţeze pentru organizare şi să dea şi la Braşov. Acum Kaszony trebuie s-i dea o chitanţă pe care agentul avea ordin a o duce la Budapesta.
b/. La Debreţin, el trebuia să intre în legătură cu generalul Floor care este şeful organizaţiei (organizarei – în text ) din judeţul Hajdu. La Berety Ujfalu trebuia a se adresa Maiorului Myle sau în lipsa lui Căpitanului Lorenczi Atila ajutorul său, acest maior a fost numit acum de curând ca şef al organizaţiei (Organizarei – în text) din Berety Ujfalu, după propunerea generalului Floor din Debreţin. Decretul de numire a acestui maior, trebuie să fie adus peste 6-8 zile de la Budapesta împreună cu acela al Colonelului Revitzchi din Oradea de un oarecare numit Turoczi, originar din Debretin.
La Oradea-Mare, prin arestarea lui Czerey, organizarea din Bihor, rămânând fără conducător; comandamentul lui Horthy a însărcinat imediat / dar numai în mod provizoriu deoarece nu inspira destulă încredere/ cu conducerea mai departe a organizaţiei pe Lt. Colonel Birtha până ce în urma propunerilor făcute de Generarul Floor din Debreţin, a fost numit conducător definitiv, Colonelul Revitscky ajutat de maiorul Franke, care trebuiau să primească peste 6-8 zile și decretele de numire de la Budapesta. Tot în Oradea agentul trebuia să ia informaţii şi de la un oarecare Fenyes Lorencz, din strada Lucaczy Gyorgy-utca Nr. 44 / s-a dispus percheziţia şi cercetarea acestora/. La Cluj trebuia să se adreseze Căpitanului Kaszony care este conducătorul organizaţiei din judeţul Cojokna. La Turda trebuia să se adreseze Locot. Turdzo care este conducătorul organizaţiei din comitatul Turda- Aries.
La Dej trebuia să se adreseze Căpitanului Baross Gyula care locuieşte în strada Batyaniy-utca Nr. 10 şi care este conducătorul organizaţiei din judeţul Szolnok-Dobaca. Pentru aceştia din urmă, agentul a adus cu sine de la Budapesta un decret
d/. Agentul mai trebuia să comunice lui Floor că în gara Kisujsalass sunt circa 6 vagoane cu arme şi circa 2 vagoane cu muniţie care sunt date în paza câtorva soldaţi români care toţi însă sunt cumpăraţi şi în serviciul ungurilor.
Atunci când romanii se vor retrage aceşti soldaţi în unire cu căpitanul de jandarmi Dioszegy au ordin de a duce aceste vagoane la Nadudvar de unde apoi generalul Floor sa le ia pentru armata sa. Asemenea s-a mai spus agentului că în gara Cluj ar fi 2 vagoane păzite de soldaţi romani care sunt asemenea cumpăraţi, dar ca ştirea nefiind precis verificată agentul să caute s-o verifice.
5/. El declara că serveşte de la începutul comunismului în organizarea de contra revoluţie, că a fost un naţionalist înfocat şi a lucrat în timpul bolşevismului în organizarea partidului lui Horthy în Viena cu care apoi a mers la Siofoc în timpul ocupaţiei Budapestei.

Acum dezgustat de toate cele ce se petrece în Ungaria şi mai ales de faptul că ofiţerii de rezervă sunt alungaţi / concediaţi sau puşi în funcţii mai mici/, locurile lor ocupându-se din zi în zi numai cu ofiţeri activi din fosta armată ungară şi mai ales cu ofiţeri ce au fost în armata comunistă, precum şi îndemnat şi de faptul că mama sa e bogată se afla în Cluj.

În fine de următorul fapt ca atunci când i s-a propus a omorî pe Garbay i s-a dat suma de 50.000 coroane ca recompense şi fond de cheltuieli, lucru din care el a văzut că în Budapesta nu se urmăreşte un scop naţional dezinteresat, ci din contră interesele unor anumite persoane, fapt care l-a hotărât a veni ca agent, iar dacă va fi prins să declare totul.
6/. În urma acestor declaraţii spre a proba cele spuse a început de bună voie a descoase din îndoiturile hainei şi de sub guler mai multe acte scrisori particulare scrise pe pânză adresate următoarelor persoane : a/.lui Pap Lajos din Marosvasarhely o scrisoare dată de fiul acestuia care este în Budapesta civil şi care a fost înainte secretarul prefectului de Cluj.- b/. Ovary Elemerne strada Monost-ori utca Nr. 11 sau 13 din Cluj, scrisoarea i-a fost încredinţată tot de Pap Layos.- c/. văduva Terenny Istvanne din Marosvasarhely str. Soerhazde numire la fel cu acel găsit la Oradea Mare (Oradia- în text ) la Locot.Colonel Cserey. – Decretul poartă ştampila Biroului de Informaţii al lui Horty şi este eliberat la 23 Ianuarie 1920; iar în traducere are următorul conţinut : „ Carte de plină potenţă. D-l Căpitan Boross Gyula din ordinul forurilor superioare se încredinţează în comitatul Szolnok-Dobaca cu înfiinţarea lucrărilor militare.- Budapesta 23 Ianuarie 1920 Maior Simenfalyy,” iar ştampila are următoarea inscripţie: comandamentul suprem naţion. magyar / act foarte preţios /. La Bistriţa trebuia să se adreseze Căpitanului Artz Gustav, fiul preotului săsesc din Malom Arka / câţiva kilometri de Bistriţa / care este conducătorul organizaţiei (organizarei – în text ) din Judeţul Bistriţa. După informaţii neverificate însă acest căpitan ar fi făcut cererea ca să intre, sau chiar a şi intrat în armata română din Ardeal. La Zilach / Zlau/ trebuia sa se adreseze Căpitanului Zejtler Oedon care este conducătorul organizaţiei (organizarei – în text) din comitatul Salagiu. La Nyireghihaza trebuia să se adreseze Lt.Colonel Anyos ce locuieşte graf Karoly ter Nr.2, care a fost numit la Budapesta acum de curând în mod clandestin şi de unde a plecat înapoi la Niereghihaza în seara de 22 Ianuarie.
c/. Tot Ardealul este împărţit din punct de vedere al conducerii gărzilor albe ungare în 2 zone despărţite aproximativ printr-o linie care urmează limitele de Est sau Sud a judeţelor Bihor-Cojocna-Bistriţa Năsăud. Partea de la Nord de această linie adică judeţele Bihor-Cojocna, Szolnok Dobaca- Bistriţa Năsăud- Salagiu-Maramureş-Satmar-Hajdu-Szabolci-Ugocea, Bereg sunt sub conducerea centrului Debreţin care este condus de generalul Floor / pe care Divizia 20-a l-a arestat astă seară/ sau de central din Cluj condus de Căpitanul Kaszony. – Partea de la sud de linie adică toate celelalte judeţe sunt sub conducerea centrului principal din Braşov pe care-l conduce Colonelul Kratochwil / Korhaz-utca Nr. 12 Braşov / care este ajutat de căpitanul Gross/ fost în Divizia de secui şi un căpitan Nagy fost în regimentul 24 honvezi. Căpitan Gross locuieşte la părinţii săi, iar pe Nagy agentul nu ştie nici cum îl cheamă, nici unde locuieşte. utca Nr.1, data asemenea de Lajos Pap.
d/. Afară de acestea a mai descusut un act preţios şi anume decretul de numirea căpitanului Baross Gyula ca şef al organizaţiei din comitatul Szolnok Dobaca, care in traducere este arătat sub punctul 4 litera b, e/. În fine un document foarte preţios sunt nişte instrucţiuni scrise pe pânză asupra modului şi formei de cum trebuia să raporteze şefii organizaţilor gărzii albe din fiecare comitat mersul efectivelor si armamentului organizaţiei din judeţul respectiv.
Aceste instrucţiuni în traducere au următorul conţinut : efectivul se va raporta astfel : Homorod rolul/ apoi vine sub forma de fracţie: 1 la numărător 504/302/4 iar la numitor 34/1 şi afară din fracţie litera c/. La această fracţie primul număr din rândul de sus / adică numărătorul/ înseamnă oamenii înscrişi în acel comitat, al 2-lea număr, armele care le au, al 3-lea mitralierele, iar rândul de jos / adică numitorul/ numărul prim, înseamnă numărul de cartuşe disponibile pentru fiecare puşcă, iar al 2-lea numărul benzilor disponibile de fiecare mitralieră. Litera c – de după fracţie, este pusă numai spre a avea asemănarea, această formă de raport, cu modul cum se fac notările din registrele de perceperea taxelor pe palant / grund Buch/ ; oamenii, puştile şi muniţia să nu fie raportate in numere rotunde, iar in caz de aceste efective ar fi întâmplător numere rotunde/ sute sau zeci/ , atunci sa se pună numărul 2 sau 3, spre a nu mai fi rotunde.
7/.În urma acestor fapte şi în urma însăşi a oferirii de bună voie a acestui spion , Divizia 20-a Inf. l-a pus de formă în libertate cu condiţia de a merge la Generalul Floor spre a lua informaţii pe cine a numit acesta ca, conducător al organizaţiei (organizarei-în text ) din Bihor in locul lui Cserejy. În acelaşi timp Divizia l-a urmărit pas cu pas prin 5 ofiţeri îmbrăcaţi în civil şi a văzut cu cine a venit in contact, – agentul a mers în adevăr la căpitanul de poliţie Roncsyc Jenoe, căruia i-a spus secretul de recunoaştere ca agent a lui Horthy – acesta auzind secretul i-a dat adresa generalului Floor – agentul a mers apoi la Floor unde după ce a dat parola de recunoaştere a fost primit şi generalul Floor i-a dat următoarele lămuriri :
a/. În Oradea- Mare (Oradia- în text ) după arestarea lui Cserey , Generalul Floor nu mai are nici un om de absolută încredere – totuşi el a încredinţat conducerea organizaţiei ( organizarei – în text ) următoarelor persoane: Colonelului Rewitschy care are ca ajutor pe Maiorul Francje / ambii au fost cercetaţi şi cu ocazia arestărilor de la Dec.1919/.
b/. Generarul Floor, face legătura cu organizările din Oradea (Oradia – în text) şi Cluj, prin intermediul notarului cercual din comuna Derecske, – un oarecare numit Mocsary – căruia îi încredinţează toată corespondenţa şi instrucţiunile scrise şi acesta le trimite apoi la Cluj şi Oradea Mare.
c/. Generalul Floor, mai comunica agentului că nu a găsit cele 2000 arme pe care Biroul de Informaţii din Budapesta îi spusese ca sunt ascunse de la gonirea comuniştilor din Debreţin într-un cimitir / divizia 20-a a dispus ca Generalul Floor , căpitanul de poliţie Roncsyk Jenoe şi un detectiv al poliţiei Debreţin care a urmărit pe agentul trimis să fie arestaţi şi să li se facă percheziţie/.
8/. Odată cu agentul Tomas Tibor a plecat din Budapesta şi un alt agent Locot.Dosza, om tânăr, frumos,voinic, mustaţă mică englezească, a servit înainte la un regiment din Trentcsin/ care azi sau mâine / adică 31.1.1920 şi 1/2/, trebuie să fie la Cluj. – El are următorul itinerariu : Oradea Mare (Oradia-în text ) /unde a scăpat/ Cluj-Turda-Ajud /N.Enjed/ Dicseo Syzt.Marton-Braşov unde trebuia să ia contact cu Kratochwill/ rugăm a se da ordin de a se urmări cu toate sacrificiile căci acesta are însărcinări speciale/. Misiunea lui Dosza este de a aduce mai multe decrete de numiri si instrucţiuni scrise şi verbale pentru conducătorii organizaţiilor din comitatele din centrul lui Kratochwill/ cum s-a arătat mai sus/ şi de a lua de la aceştia informaţiile pentru Budapesta. Acesta prins ar putea declara pe toţi conducătorii din judeţele din zona lui Kratochwill.
9/. Modul cum sunt recunoscuţi de către conducători agenţii trimişi de Horthy spre a duce diferitele instrucţiuni si decrete de numire şefilor organizărilor din Ardeal şi a culege informaţiile acestora pentru Budapesta este următorul: a/. Agentul la prezentare adresează un simplu bună ziua .- b/. Imediat după acesta fără nici o altă vorbă cere creion şi hârtie. c/. Pe hârtie scrie cuvintele următoare : Joevoek Csepel / o linie de unire apoi cuvântul/ Roel sau Toel – / şi iar o linie de unire/ după care apoi scrie cuvântul secret – de recunoaştere particular – fiecărui comitat şi care este după cum urmează : pentru comitatul Hajdu cuvântul Bocskay, pentru Bihor era pană ce s-a prins organizarea de la 20.XII.1919 cuvântul Beretyo; de atunci ungurii de seama ca ar fi fost descoperit l-a schimbat şi în prezent pentru Bihor este cuvântul Ermelek; pentru Cojocna este cuvântul Vlegyasza / numele unui munte/ , pentru Szolnok Dobaca cuvantul Szamos; pentru Bistriţa Năsăud, cuvântul Uenoekoe; pentru Salagiu / Zilach/ cuvântul Meszes / masiva muntos/ ; pentru Szabolcz cuvântul Bukska.
10/. Organizarea birourilor de stat major de la Comandamentul Horthy este următoarea : a/ Grupa I-a este secţia de operaţii şi are mai multe birouri, denumite cu litere de exemplu 1/K este biroul ce se ocupă cu politica externă şi evidenţă. Conducătorul biroului este maiorul de stat major Simenfaly; acesta are ca ajutoare pe căpitanul de husari Toot Gyula / activ / lucrările administrative ale acestui birou / singurul birou pe care îl cunoaşte agentul prins, căci pe celelalte nu le cunoaşte/ sunt conduse de Locot.artilerie Sary şi Locot.inf.Furedy. b/ Grupa II-a este secţia de evidenţă: conducător maior de stat major / provenit din husari/ Stojakovics-Dome; Grupul acesta are următoarele birouri :
1/. Spionajul contra României condus de căpitanul de stat major Denk /activ/ şi poartă denumirea de Bir.2 b. are ca ajutoare pe căpitanul de stat major Erb Gusztav / activ/ care dă paşapoartele şi legitimaţiile falsificate / acest birou are copie după toate felurile de imprimate ale armatei romane si după toate ştampilele tuturor comandamentelor/ iar ca al 2-lea ajutor are pe căpitanul de stat major Fleischhakter.
2/. Are apoi biroul p care se ocupă cu contra spionaj / deţinerea spionilor inamici/ ; acest birou este condus de un maior de stat major Poros si Ujheliy.
3/. În fine biroul a / defensiv/ ţine în evidenţă şi se ocupă cu chestiunile comuniste /nu ştie cine îl conduce/.
11/. Ungurii lucrează intensiv la organizarea gărzilor albe în toate teritoriile pierdute / ocupate de romani, cehi si sârbi/ dar mai ales în Ardeal, ei comptează foarte mult pe o revoltă in spatele trupelor de ocupaţie / cum le numesc ei / . Intenţiile delegaţiei ungare la conferinţa păcei sunt :
a/. De a se orienta asupra condiţiunilor care li se impun.
b/. De a li se amâna prin tot felul de incidente cât mai mult semnarea păcii, – spre a câştiga pe de o parte timp ca guvernul sa se întărească , iar pe de alta în scopul ca lucrând energic să producă bolsevism intr-una din armatele Ceho, Romane, ori Sârbeşti şi acolo unde aceasta le va reuşi, ei să le atace si în acest fel să pună conferinţa de pace în faţa unui fapt îndeplinit, de recucerire aceia ce au pierdut.
c/. Dacă vor fi siliţi însă a semna pacea imediat şi nu vor putea amâna, atunci toţi membrii de azi ai guvernului si reprezentanţii la conferinţa păcii / în umanitate/ vor refuza şi demisiona, guvernul se va încredinţa funcţionarilor la conferinţa de pace ce vor trimite 2 funcţionari inferiori din ministere, cu toate formele ca să semneze pacea, aceasta în scop să nu angajeze răspundere nici unui partid politic.
12/. La Budapesta s-a lucrat energic şi s-a ajuns a se forma un fel de înţelegere între Anglia, Italia şi Ungaria, prin care englezii şi italienii pornind concesii pentru a cumpăra fabrici în Ungaria s-au obligat a ajuta Ungaria cu arme, muniţii ţi tunuri. Atât englezii, cât şi italienii le-au trimis şi continuă a le trimite mari cantităţi de muniţiuni, arme şi efecte.
13/. Cercetările urmează şi se va raporta imediat ce se vor mai culege alte informaţii.

.
Oare verificat-a cineva dacă pe lista de „eroi salvatori”, afișată pe biserica Sf. Ladislau este și vreo unul implicat în complotul de dinainte de 30 august 1940?

Suntem părtașii acestor protestări și avem credința că cineva complotează se răzbună, altfel putem înțelege că e „oarbă”, dar de ce e legată la ochi când e vorba de faptele celor sus puși?

Poate știe domnul Ilie Bolojan de ce Fundația pentru protejarea monumentelor a fost investită să-l ascundă pe Mihai Viteazul, să nu fie văzut nici la 420 de ani de la asasinare?!

Înțelege cineva cum se încearcă „dizolvarea” cu forța justiției a unei Asociații nonguvernamentală, nonprofit, apolitică? Așteptăm implicarea, opinia și susținerea specialiștilor!


15.10.2021 Nejudecat –
01.10.2021 Amână pronunţarea Amână pronunţarea în cauză la data de 15.10.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.10.2021.
17.09.2021 Amână pronunţarea Amână pronunţarea cauzei la data de 01.10.2021, complet civil 7. Stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform disp. art. 396 alin. 2 C. proc.civ. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Septembrie 2021.
10.09.2021 Amână pronunţarea Amână pronunţarea cauzei la data de 17.09.2021, complet civil 7. Stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform disp. art. 396 alin. 2 C. proc.civ. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Septembrie 2021.
14.05.2021 Amână cauza Amână judecarea cauzei la data de 10 septembrie 2021, sala 8, ora 08.30, pentru când reclamanta si pârâta cunosc termenul prin reprezentanţi. Dispune ataşarea dosarului nr. 3053/271/2021 al Judecătoriei Oradea până la următorul termen de judecată, în vederea soluţionării prezentei cauze. Încuviinţează proba cu interogatoriu pârâtei. Dispune comunicarea unui exemplar al întrebărilor la interogatoriul adresat de reclamantă pârâtei. Pune în vedere reprezentantului pârâtei să depună al doar răspunsul la interogatoriu sub sancţiunea dispoziţiilor art 358 Cod procedură civilă . Pune în vedere reprezentantului pârâtei să depună în scris solicitarea de ataşare a dosarului Tribunalului Bihor.
19.03.2021 Amână cauza Apreciind că se impune acordarea unui termen de judecată mai scurt, pentru a da posibilitatea reclamantei să ia la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de reprezentantul pârâtei ;
22.01.2021 Amână cauza Apreciind util cauzei ca pârâta să depună la dosar statutul la zi, cu înregistrările la Registrul Fundaţiilor si Asociaţiilor, cu indicarea organelor de conducere ale pârâtei;

 

Col. r. Dr. Constantin Moșincat[1][1] Secretarul Asociației „Mihai Viteazul” Oradea

Lasati un comentariu