Rata șomajului în județul Satu Mare la sfârșitul lunii iunie

• publicat la: 13 iulie 2022
Rata șomajului în județul Satu Mare la sfârșitul lunii iunie

La sfârșitul lunii iunie  2022, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 2,95 %, mai mică cu 0,03  pp decât cea din luna mai a  anului 2022 .

Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii iunie  2022, respectiv de 4.315  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 426 au fost șomeri indemnizați și  3.889   neindemnizați.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iunie se prezintă astfel:  663 șomeri provin din mediul urban și 3652  șomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.180), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (986), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (282).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iunie  2022  se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4315
< 25 ani 623
între 25-29 282
între 30-39 986
între 40-49 1180
între 50-55 631
peste 55 ani 613

 

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire,șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare (56.84%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,56 % din totalul șomerilor înregistrați iar 5,63 % au absolvit învățământul profesional.Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 5,53 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 1,18 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,23%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:  2.438 persoane foarte greu ocupabile, 1.575 greu ocupabile, 232  mediu ocupabile, iar 70 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Lasati un comentariu