Aniversare. Aurel Coza, părintele spiritual al ASTRA Carei, la 130 de ani de la naștere

• publicat la: 17 septembrie 2022
Aniversare. Aurel Coza, părintele spiritual al ASTRA Carei, la 130 de ani de la naștere

ASTRA Despărțământul ,,Aurel Coza,, Carei își aniversează astăzi patronul spiritual, la 130 de ani de la nașterea sa.

Aurel Coza a fost cadru didactic , director al Liceului Vasile Lucaciu din Carei, publicist coordonator la Graiul Neamului din Carei, ulterior inspector școlar al Regiunii Ținutului Cluj.

În ziua de 4 noiembrie 1928, în cadrul Adunării Generale este ales la conducerea ASTRA Carei. Din noua conducerea mai făceau parte, vicepreședinte prim-pretorul dr. Ioan Gherman , secretar profesorul Augustin Ossian , casier părintele Vasile Terdic, bibliotecar institutor Ioan Cleja.

Pentru a lămuri activitatea în regiunea noastră a acestei societăți culturale, dăm loc aicea referatului harnicului președinte al Despărțământului ASTRA-Carei, dl. Coza Aurel, director al Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei:  “Regiunea Carei punea în mișcare masele de la hotarele etnice, frământate de stăpânirea de atunci pentru a le abate din ogașa credințelor strămoșești. Sunt pomenite și azi marile manifestații și culturale și naționale de la Sanislău din 1901 și de la Tiream din 1891, care au lăsat urme adânci în sufletul populației acestui ținut, fiind tot atâtea reacții la actele de violență a stăpânirii cu tendințe de a ne călca în picioare drepturi ori a ne intra în biserici. Părintele Lucaciu era animatorul și organizatorul lor pe atunci, al cărui instinct de conservare îi indica prompt momentul ce pretindea o mișcare de mase, pentru a răspunde încercărilor stăpânitorilor de a ne abate din drumul tendințelor firești,,.

Despre toată viața și vasta activitate a președintelui ASTRA Carei, Aurel Coza, s-a documentat intelectualul careian Horia  Mărieș care a și pus în pagină rezultatele muncii sale. Cartea se numește ,,Aurel Coza- un preşedinte al Despărţământului ASTRA Carei,, și a fost lansată în cadrul celei mai ample manifestări culturale din județ, a 112-a Adunare  Generală ASTRA  de la Carei din perioada 13-15 octombrie 2017.

Lansare de carte în cadrul manifestărilor Adunării Generale ASTRA Carei 13-15 octombrie 2017. Aurel Coza- un preşedinte al Despărţământului ASTRA Carei

A vorbi despre activităţile  Asociațiunii  Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA  Carei  fără a-l pomeni pe  regretatul profesor Aurel Coza e ca şi cum am vorbi despre o orchestră fără viori. Pentru că distinsul dascăl Aurel Coza a fost o personalitate fără de care Despărţământul ASTRA Carei nu ar fi fost împlinit. Nu este deloc întâmplător că un careian get-beget, Horia Mărieș, este autorul rândurilor dedicate fostului preşedinte al ASTRA Carei, Aurel Coza care a depus eforturi intense pentru păstrarea nealterată a literaturii şi culturii române pe aceste meleaguri.

Profesorul Aurel Coza, născut în Pribileşti, judeţul Maramureş, la 17 septembrie 1892, a urmat şcoala primară la Şomcuta Mare şi Lăpuşel, apoi Liceul Premonstratens din Oradea, timp de 3 ani, cu găzduire în Seminarul tinerimii române unite, continuând la Liceul de stat din Baia Mare şi la Beiuş. A absolvit liceul în 1910. A urmat apoi Universitatea din Budapesta între 1914-1918, după ce mai înainte făcuse un an Teologia la romano-catolici în Oradea, de unde a fost eliminat alături de alţi 14 teologi români.

A continuat Teologia la Gherla. La Budapesta a terminat Latina şi Istoria.  A fost primul profesor român numit la Baia Mare, unde a preluat Liceul ,,Gheorghe Şincai’’ din oraş. Aici a activat ca profesor din 1918 până în 1922 când, la 15 noiembrie, a ajuns la Carei, profesor de latină şi director al Liceului ,,Vasile Lucaciu’’, după moartea profesorului Ioan Cheri-Chira.  A fost cel care a propus ca pr. Dr. Vasile Lucaciu să devină patronul spiritual al liceului careian.

Activitatea sa didactică, organizatorică şi educativă a fost exemplară. În cadrul ,,ASTRA’’ şi a ,,Societăţii Femeilor Române’’ a desfăşurat, alături de soţia sa, profesoara Augusta Coza Pelle- sora părintelui Ioniţă Pelle- o bogată şi susţinută activitate educativă în satele din împrejurimile Careiului, trezindu-le locuitorilor români de origine, conştiinţa naţională şi mândria de a fi român. În paralel cu activitatea didactică a fost directorul publicaţiei săptămânale din Carei, ,,Graiul Neamului’’.

O frumoasă şi trainică prietenie a trăit alături de pr. Dr. Vasile Lucaciu, ,,Leul de la Şişeşti’’, lângă care a stat până în ultimele sale clipe.

Profesorul Coza l-a cunoscut îndeaproape pe marele luptător Vasile Lucaciu, fapt ce l-a influenţat şi determinat la o atitudine de înaltă ţinută şi etică morală, în calitate de director al Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei (funcţie ocupată efectiv de la 1 decembrie 1926). Activitatea sa didactică, organizatorică şi educativă a fost exemplară.

Iată ce relata Aurel Coza în anul 1972 despre aceea perioadă:

“…Întâmplarea a făcut ca tot în ziua de 1 decembrie, dar din 1926 să fiu trecut la conducerea liceului închinat memoriei lui, ce abia atunci luase fiinţă sub patronajul preotului Vasile Lucaciu, la Carei, acolo la margine de ţară. Aşa am ajuns să muncesc cu strădanie pentru a asigura acestui lăcaş de cultură un prestigiu demn de numele patronului dărâmător de hotare vechi…..Cunoscând patronul (Vasile Lucaciu) din fragedă-mi copilărie şi păstrându-i numai stimă şi admiraţie pentru o viaţă atât de bogată în fapte măreţe n-am scăpat o clipă de a căuta să asigur acestui lăcaş o posibilitate de funcţionare în condiţiuni ireproşabile, acolo, în atunci cele mai expuse margini de ţară…

În data de 1 septembrie 1929, la propunerea lui Aurel Coza s-a înființat secția germană de 4 clase care a devenit Gimnaziu în anul 1933 în cadrul liceului “Vasile Lucaciu”, dându-le posibilitatea șvabilor maghiarizați din acest ținut să se educe în limba și cultura lor. În 1937 liceul funcționa cu 12 clase, având un corp didactic format din 23 profesori și un internat cu 115 elevi.

Munca depusă de corpul profesoral o justifică absolvenții cu studii. Dintre 300 de absolvenți câți a dat școala în anii 1927-1936, 258 aveau bacalaureatul deci abia 13% au rămas fără studii superioare, mai precis fără bacalaureat.

A fost sufletul ,,A.G.R.U’’-ului în dieceza Clujului, ţinând anual un mare număr de conferinţe menite să menţină curajul şi speranţa românilor aflaţi sub ocupaţie horthystă, în vremuri mai bune.

După 23 august 1944, activat ca profesor la Liceul ,,Gheorghe Bariţiu’’ din Cluj, apoi 2 ani ca inspector şcolar în învăţământul secundar, după care a rămas o perioadă fără serviciu mai târziu a fost a fost angajat ca secretar la Şcoala Profesională O.C.L.

În data de 16 august 1952, la vârsta de 60 de ani, Aurel Coza este arestat de Securitate, condamnat la 36 de luni închisoare pentru “vina” de a fi fost membru PNȚ și de religie greco-catolică. A fost închis la Gherla. Este eliberat după un an (10 august 1953) dar i se fixează domiciliu “ales” (forțat) la Vatra Dornei şi este pensionat cu o pensie de mizerie. În ultima parte a vieții a domiciliat la Cluj, pe str. Republicii nr. 72 unde avea o casă proprietate personală. A scris un mare număr de articole şi studii. A murit la Cluj în anul 1978.

Director de şcoală careiană, publicist,prof. Aurel Coza, la 123 de ani de la naşterea sa

Veșnica lui pomenire din veac în veac!

ing.Daniela Ciută

Lasati un comentariu