Înscrieri pentru Rezervist Voluntar în Armata României

• publicat la: 15 mai 2023
Înscrieri pentru Rezervist Voluntar în Armata României

Ministerul Apărării Naționale organizează, începând începând cu data de 15 mai 2023 o nouă campanile de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României. În această serie sunt 2187 de locuri disponibile pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați) inclusiv în Județul Satu Mare.

Pentru orice informație suplimentară, personalul recrutor vă stă la dispoziție și poate fi contactat pe timpul programului de lucru cu publicul în zilele de luni, miercuri, joi, vineri între orele 08.00-16.00 și marți între orele 10.00-18.00 la Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Satu Mare, situat în localitatea Satu Mare strada Petöfi Sándor nr. 47 sau la numerele de telefon 0261/717123, 0261/716513 sau prin email la adresele recrutare_satumare@mapn.ro sau cmjsatumare@yahoo.com.

Odată cu adoptarea Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor militari, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

remuneraţia acordată în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

nu există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcție de nevoile unităților militare.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi în copie;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;

– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;

– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

 

Lasati un comentariu