Se suplimentează sumele alocate ca despăgubiri pentru exproprierile de la Centura Satu Mare

• publicat la: 16 mai 2023
Se suplimentează sumele alocate ca despăgubiri pentru exproprierile de la Centura Satu Mare

Pe agenda de lucru a ședinței de Guvern de  mâine 17 mai 2023 se află și  suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere  a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate  publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, cu modificările și  completările ulterioare, cu suma totală de 5.010,63 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin  bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitolul 03 „Transport Rutier”,  titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014—2020”, articolul 58.01 — „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională —
FEDR”.
Suma prevăzută, de 5.010,63 mii lei,  se utilizează pentru justa despăgubire aferentă  imobilelor care au fost apreciate eronat ca valoare.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu