Ziua Învăţătorului. Testamentul dascălului careian George Pteancu

• publicat la: 5 iunie 2024
Ziua Învăţătorului. Testamentul dascălului careian George Pteancu

Ziua Învăţătorului este sărbătorită anual pe data de 5 iunie.  Această dată a fost stabilită prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea  având  un caracter educaţional, naţional, apolitic şi cultural.

Ziua de 5 iunie  este  ziua  de naştere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului modern românesc (5 iunie 1779 – 17 septembrie 1823).

Potrivit actului normativ,  Ziua Învăţătorului este sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc  iar Ministerul Educaţiei şi alte instituţii abilitate ale statului acordă premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite.

Unul dintre cei mai renumiţi dascăli ai   oraşului CAREI  este  George Pteancu, Cetăţean de Onoare al oraşului Carei, decorat cu Steaua României în rang de cavaler, deţinător al titlului de Membru Onorar al învăţământului primar, cea mai înaltă distincţie care se putea acorda unui învăţător în perioada interbelică.

George Pteancu a fost unul dintre cei mai activi membri ai Reuniunii învăţătorilor din Sătmar, făcând parte dintre cei care au pus bazele acesteia alături de George Marchiş, primul preşedinte al Reuniunii, Ioane Marcu, Ştefan Bilţiu, Vasile Lucaciu, Elie Pop şi Atanasie Coteţ.

Impresionează şi acum  testamentul său, lăsat celor  mai tineri dascăli, în anul 1934, la data de 11 iunie.

,,Noi, bătrânii, lăsăm tinerilor, doar o rugăminte: Templul Sfânt, la care ne-am adăpat de generaţii în acest colţişor de ţară, să fie păstrat cu adânc respect.’’

Nume sonore la simpozionul omagial George Pteancu de la Carei sub egida ASTRA

George Pteancu a fost membru pe viaţă al ASTRA iar la pensionarea sa, la 11 septembrie 1927 i se organizează solemnităţi grandioase cu prilejul împlinirii a 50 de ani de dăruire în slujba Şcolii româneşti.

Evenimentul care a adunat la Carei toată floarea dăscălimii din împrejurimi a fost Congresul dăscălimii sălăjene, la Carei, în septembrie 1927, cu care ocazie a sosit la CAREI si marele istoric Nicolae lorga, care a tinut o cuvântare despre graniţele de apus ale ţării, larg comentate în aceşti ani de către Irina Mocanu-Borota într-o comunicare publicata în: Omagiu lui losif Constantin Dragan, apărută la Roma, în 1982.

După ieșirea la pensie, începând cu anul 1927 și până la adânci bătrânețe George Pteancu a fost îngrijit de familia profesorului Aurel Coza (profesor și directorul Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei între 1926 și 1937, președintele Despărțământului ASTRA din Carei, membru de vază al P.N.Ț. din Carei, secretar al Consiliului Județean Sălaj în 1930, membru în Comitetul Central și vicepreședintele A.G.R.U., inspector școlar al Regiunii Ținutului Cluj incepând din 1938, președintele Uniunii Democrate Române din Ardealul Eliberat, organizația locală Cluj în 1944-45) care și-a exprimat în acest fel recunoștința față de preotul greco-catolic, filosof, doctor în limbi clasice – greaca și latina – și în limba română, dr. Alexandru Coriolan Pteancu (1878-1956, fiul învățătorului George Pteancu și al Bertei Joódi), care i-a fost profesor la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuș lui Aurel Coza.

Gheorghe Pteancu s-a stins din viață la 9 februarie 1939 la vârsta de 84 de ani. Ceremoniile funerare i-au fost organizate cu mare fast în sala de gimnastică a Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei și a fost dus pe un car mortuar la mormânt în cimitirul din Carei.

Slujba religioasă a fost oficiată de vicarul Alexandru Ghera, ajutat de un sobor de preoți, iar cuvântările funebre au fost rostite de profesorul I. Lobonțiu, de Nicolae Silaghi, învățător la Școala primară Carei, de primarul colonel Toma Nadolu, de canonicul Gheorghe Mureșan, de avocatul dr. Vasile Condor în numele A.G.R.U. Carei, de profesorul inspector școlar Aurel Coza.

Alese mulţumiri   doamnelor şi  domnilor învăţători care  îndrumă primii paşi  ai copiilor pe băncile şcolii.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu