Cum sunt tocaţi banii din taxa auto

• publicat la: 14 ianuarie 2011
Cum sunt tocaţi banii din taxa auto

Cei 200 de angajaţi ai AFM au un venit mediu de 4.833 lei, în care intră şi sporurile de antenă, delegaţiile, detaşările şi multe altele
Bunurile şi serviciile costă 7,4 mil. lei, din care numai rechizitele 580.000 lei şi 160.000 lei carburanţii şi lubrifianţii pentru cele cinci maşini pe care le are în dotare

Cine-mparte, parte-şi face! Proverbul li se aplică perfect celor de la Administraţia Fondului pentru Mediu, cea care gestionează programul „Rabla” şi încasează banii din taxa de primă înmatriculare, având în vedere cheltuielile estimate pentru anul în curs.
Precizând că este nevoie de majorarea numărului de posturi de la 152 la 200, evident, din cauza volumului mare de lucru şi, mai ales, pentru mai buna monitorizare a implementării proiectelor, AFM estimează că veniturile cu salariaţii (cei 200, nu?!) vor fi de 11.599.000 lei, adică o medie lunară de 4.833 lei pentru fiecare… „Cheltuielile de personal au fost estimate ţinând cont de necesitatea creşterii numărului de posturi de la 152 la 200 de persoane, datorită creşterii volumului şi complexităţii activităţii instituţiei şi sunt în sumă estimată de 11.599.000 lei”, se arată în Nota de fundamentare a HG pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru mediu, precum şi al Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din  Fondul pentru mediu pe anul 2011 (ne cerem scuze pentru repetiţii, dar acesta este titlul proiectului de act normativ, supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului până la data de 22 ianuarie).
Şi pentru că tot este criză, mai-marii de la Mediu s-au gândit să se justifice printr-o sumă totală a salariilor de bază de 6.671.000 lei (adică o medie per capita de 2.780 lei), care au fost majorate sau vor fi majorate (pentru că din textul actului normativ nu se înţelege foarte clar) cu 15%, la care se adaugă sporuri de 600.000 lei.
„Acordarea acestui spor are la bază rezultatele măsurătorilor asupra câmpului radioelectric existent în zona în care se află sediul instituţiei”, notează documentul.
Diferenţa până la cele 11,6 mil. lei este justificată de „indemnizaţiile plătite unor persoane din afara unităţii” (200.000 lei), „indemnizaţii de delegare” (50.000 lei), „plăţi compensatorii la nivelul a două salarii în cazul concedierii colective” – calculate la nivelul lunii octombrie 2010, plus majorarea cu 15% (1,3 milioane lei), „contribuţii” (2.328.000 lei) şi tichete de masă de câte 10 lei fiecare.

30.000 lei costă întreţinerea unui singur autoturism

Cheltuielile sunt imense, însă, la capitolul „Bunuri şi servicii” şi nejustificate din punctul nostru de vedere de munca titanică pe care o depun cei de la AFM pentru strângerea birurilor rezultate din înmatricularea autovehiculelor. Cu atât mai mult cu cât, în Nota de fundamentare a actului normativ care prevedea majorarea taxei de poluare cu până la 50% se menţiona că se impune luarea acestei măsuri pentru a se strânge fondurile necesare programului „Rabla”…
Revenind, trebuie să spunem că ministerul estimează cheltuieli cu bunuri şi servicii de nu mai puţin de 7,4 milioane lei. Ca o instituţie care se respectă şi în care, bineînţeles, există multă birocraţie şi implicit hârţoage, instituţia are nevoie de rechizite de 580.000 lei (aproape 135.000 euro). Şi pentru că „obrazul subţire cu cheltuială se ţine”, instituţia are nevoie şi de materiale de curăţenie de 10.000 lei, iluminat, încălzit, apă, canal, salubritate şi „forţă motrice” de 450.000 lei şi 160.000 lei pentru carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb de 40.000 lei, transport (orice ar presupune acest lucru pentru că, după cum am văzut, s-au prevăzut deja cheltuieli pentru delegaţii, detaşări şi alţi 500.000 lei pentru deplasări) în valoare de 50.000 lei.
Cheltuielile cu poşta, telecomunicaţiile, radio-tv, Internetul sunt estimate la 500.000 lei, iar cele cu întreţinerea celor 5 autoturisme aflate în dotarea AFM la 150.000 lei. Da! Aţi citit bine: materialele şi întreţinerea unei singure maşini vor costa ministerul, într-un singur an, cât să-şi cumpere lejer una nouă…
De departe una dintre cele mai mari cheltuieli este însă cea legată de reparaţii, respectiv 1 milion lei (2,33 mil. euro) pentru remedierea defecţiunilor la computere, imprimante, copiatoare, aparate de aer condiţionat, precum şi abonamentele la programele legislative, paza clădirii şi serviciile de curăţenie, şi încă 100.000 lei pentru repararea WC-urilor, a geamurilor şi uşilor.

1,5 mil. lei pentru „creşterea eficienţei serviciilor publice moderne”

Pe lângă multe alte cheltuieli prevăzute în actul normativ şi anexele acestuia, există una care ne-a atras atenţia în mod deosebit şi care se referă la „creşterea competitivităţii instituţionale, dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice moderne şi dezvoltarea resurselor umane”… Ministrul Mediului, care a semnat deja documentul postat pe Internet, consideră că este nevoie de 1.490.000 lei pentru ca „AFM să dezvolte proiecte în acest sens, proiecte finanţate nerambursabil până la 98% din valoarea cheltuielilor eligibile din fondurile structurale şi de coeziune alocate României”.

1.444 lei, cel mai mic salariu al unui şofer, în noiembrie 2010

Potrivit listei cu veniturile totale nete, AFM avea în luna noiembrie 2010 156 de angajaţi, cea mai mică sumă încasată fiind de 1.444 lei. Astfel, preşedintele AFM, Gheorghe Popescu, a avut un venit net de 3.520 lei, vicepreşedintele 2.971 lei, directorul de cabinet 2.469 lei, iar cei doi consilieri – 2.155, respectiv 4.294. Cei patru directori au avut venituri nete cuprinse între 5.483 lei şi 2.926 lei. Cele mai multe posturi sunt ocupate de referenţii de specialitate, care au venituri cuprinse, probabil în funcţie de competenţe, între 2.000 şi 4.000 lei, pe grilă fiind menţionaţi şi cinci şoferi cu venituri nete în luna noiembrie cuprinse între 1.444 lei şi 1.566 lei.

Ministerul vrea să încaseze peste 2 miliarde lei din taxa de poluare

Pentru că tot a majorat taxa de primă înmatriculare, Ministerul Mediului estimează că va încasa anul acesta 2,528 miliarde de lei, din care 2.165.797.000 din taxa de poluare pentru autovehicule, 282,3 mil. lei din „alte taxe şi impozite” şi 80 mil. lei din „alte venituri din dobânzi”, valori calculate în baza veniturilor de anul trecut. Excedentul înregistrat în anii precedenţi este de aproape 2 miliarde de lei.

sursa  Curierul national

Lasati un comentariu