200 de persoane nu şi-au ridicat ajutoarele

• publicat la: 5 aprilie 2011
200 de persoane nu şi-au ridicat ajutoarele

Chiar şi după repetate inştiinţări la domiciliu şi anunţuri  de acordare a unui supliment celor care deja au beneficiat programul de ajutorare, potrivit celor declarate de responsabilul  cu  distribuirea acestor ajutoare, Dumitru Paşca,din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Carei,un număr de 200 de persoane au renunţat la alimentele distribuite cu titlu gratuit.

Alimentele au venit din partea comunităţii europene pentru persoanele care au o situaţie materială precară, persoane care au intrat in şomaj ,pensie sau  au venituri mult diminuate.

Pașca Dumitru a menţionat că produsele rămase  urmează să fie împărțite celor 4 categorii de persoane care nu au fost incluse în listele transmise către Consiliul Județean: pensionari cu pensia sub 400 de lei, persoane încadrate în grade de handicap, șomeri aflați în plată până la 31 decembrie și beneficiarii de ajutor social.

De la Monica Radu,şef Serviciu Asistenţă Socială Carei , aflăm că au fost depuse până în prezent,un număr de 305 de dosare pentru alocația de susținere. Persoanele sau familiile care au venituri sub 370 lei/membru de familie beneficiază de această alocaţie. Recent a fost adoptata OUG nr. 2/2011( pentru modificarea legii 277/2010) care prevede ca familiile cu venituri de până la 370 lei/persoană să beneficieze de un ajutor financiar suplimentar constând intr-o alocaţie pentru susţinerea familiei cu condiţia frecventării unei forme de invăţământ organizată potrivit legii, fără absenţe şi cu note mai mari decât 8.
Potrivit normelor elaborate de Ministerul Muncii, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat, in luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art.8 alin.(1) – (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Familiile care au in intreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie doar dacă copiii frecventează fără intrerupere cursurile unei forme de invăţământ organizată potrivit legii şi nu inregistrează absenţe nejustificate in cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8. In acest sens, la depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de invăţământ la care sunt inscrişi copiii. Astfel, până la data de 15 a lunii următoare incheierii semestrului şcolar, va fi transmisa situatia privind absenţele şcolare inregistrate de către aceşti copii.

In acelaşi timp, pentru familiile care au in intreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de invăţământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de incadrare intr-un grad de handicap.

Valoarea alocației depinde de venituri și de numărul membrilor familiei.

Pentru acordarea alocaţiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa solicitantului, a situaţiei ce rezultă din datele inscrise in actele doveditoare.
In urma anchetei efectuate, primarul stabileşte dreptul la alocaţie, aceasta urmând a se acorda incepând cu luna următoare inregistrării cererii. In vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarul dispune efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.

În ce privește ajutorul social, la Primăria Carei există 170 de dosare în plată pe luna februarie, în valoare totală de aproximativ 30.700 lei.

redactia

comentarii

de sany la 5 aprilie 2011 - 10:42

lasa ca le ea kovacs si gasca

de gheorghe la 5 aprilie 2011 - 13:35

POATE MULTI NICI NU AU STIUT CA AU DREPTUL LA AJUTOARE ERA MARE LUCRU CA PRIMARIA SA-I ANUNTE.DAR CAND VINE VORBA DE DAT LA PRIMARIE AUTONAT PRIMESTI CITATII

Lasati un comentariu