Avocatul Poporului la Carei

• publicat la: 23 ianuarie 2012
Avocatul Poporului la Carei

În data de 25 ianuarie 2012, experţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului, vor acorda audienţe în teritoriu, după cum urmează:

La sediul Primăriei Municipiului Carei, judeţul Satu Mare programul de audienţe va începe la ora 9,00.

-La sediul Primăriei Oraşului Săcuieni, judeţul Bihor, programul de audienţe începe la ora 13,30.

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu petiţii care să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu); drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzâierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexeaza actele doveditoare (în copie).

Amintim că, se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoana fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică.

Avocatul Poporului asigură protecţie oricărei persoane fizice fără de deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică şi socială, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau a autorităţilor centrale, administraţiei publice locale, instituţii publice şi regii autonome.

Menţionăm că, Avocatul Poporului nu oferă consultanţă juridică şi nici nu poate reprezenta petiţionarii în justiţie, nu poate interveni în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în cauzele în care instanţa s-a pronunţat.

Lasati un comentariu