PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADELE CANICULARE ŞI DE SECETĂ

• publicat la: 22 august 2012
PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADELE  CANICULARE ŞI DE SECETĂ

Având în vedere situaţia operativă înregistrată în ultima perioadă, caracterizată prin creşterea numărului de incendii la fondul forestier şi a celor de vegetaţie de pe terenurile agricole, precum şi condiţiile meteorologice de secetă, care contribuie agravant la aceasta, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Judeţului Satu Mare a întreprins o serie de acţiuni, care au ca scop prevenirea unor astfel de evenimente.

Astfel, s-au organizat activităţi preventive comune, în zonele cu risc crescut, împreună cu reprezentanţi ai comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu,  direcţiilor silvice, precum şi cu A.P.I.A.; s-a încercat identificarea, în colaborare cu autorităţile locale, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi reprezentanţi ai APIA, a perimetrelor în care există culturi agricole calamitate şi cu un grad ridicat de uscăciune, în special cele de floarea soarelui şi porumb şi comunicarea, către proprietarii persoane fizice, juridice inclusiv asociaţii agricole, a interdicţiei igienizării respectivelor terenuri prin incendiere şi a măsurilor sancţionatorii aplicabile în caz că nu respectă această obligaţie; au fost informate ocoalele silvice private / de stat privind necesitatea asigurării permanente a pazei fondului forestier şi a supravegherii, prin patrulare în teren, pe timp de zi şi de noapte, inclusiv pentru observarea eventualelor focare iniţiale de incendiu şi intervenţia pentru eliminarea posibilităţilor de propagare a incendiilor de vegetaţie în fondul silvic.

Atragem atenţia şi cetăţenilor asupra obligaţiilor pe care le au în acest sens, reamintindu-le câteva măsuri specifice:

1.  Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite.

2. Arderea  vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt,

– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată,

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile,

– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m,

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi,

– supravegherea permanentă a arderii,

– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii,

– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

3.  Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

4. Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor O.G. Nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea Nr. 265/2006 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului  Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

ATENŢIE!

Conform prevederilor H.G.R. Nr. 537/2007: „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”, iar conform prevederilor O.G. Nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea Nr. 265/2006 privind protecţia mediului: „Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25.000 la 50.000 lei.”

comunicat

Lasati un comentariu