Dialoguri transfrontaliere

• publicat la: 12 March 2013
Dialoguri transfrontaliere

Un grup de copii si cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Octavian Goga –Satu Mare condusi de  Directorul adj. Corina Chindris s-au deplasat  in Solotvino, Ucraina in data de 1 – 2 martie 2013.

Scopul vizitei intâlnirea inițială si cunoașterea echipelor de proiect in cadrul unui parteneriat international numit „Dialoguri transfrontaliere” realizat intre cele doua scoli.

Necesitatea unui astfel de proiect in contextul invăţământului contemporan este necesar datorita faptului ca el are un mod diferit de abordare al conţinutului educaţional. Promovarea proiectelor de parteneriat educational interdisciplinar constituie una din trăsăturile definitorii ale progresului invatamantului actual.

In cadrul acestui workshop au fost analizate si discutate pe larg activitatile ce urmeaza si care au fost proiectate a fi derulate  in perioada 2012-2013; 2013-2014 printre care enumeram: dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare; cunoaşterea mediului şcolar din cele doua unitati de invatamant,dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele didactice si elevi; realizarea un mediu ambiental favorabil în care să se manifeste deschis dorinţa de a cunoaşte exemple de bune practici ale partenerilor, realizările lor, posibilităţile de inter-relaţionare, implicarea  din timp şi în mod organizat în activităţile parteneriatului, astfel încât acestea să  le ofere trăiri şi experienţe  pozitive, valorificarea  cunoştinţelor, abilităţilor şi a potenţialului creativ  prin modalităţi atractive şi variate; să fie mobilizaţi individual, pe echipe sau întreg colectivul pentru documentare/creaţie/expunere a produselor muncii, în funcţie de înclinaţiile, aptitudinile, talentul, dar şi  de dorinţa de a participa la o anumită activitate;să fie motivaţi prin feedback-uri pozitive, imediate; să se încurajeze colaborarea, cooperarea şi implicarea activă şi  responsabilă în parteneriat.

Cu acest prilej au fost vizitate cateva obiective de interes istoric din Peri, Mukachevo si Uzhgorod-Ucraina.

Directorul adj. Corina Chindris doreste sa aduca alese multumiri cadrelor didactice care sunt implicate in acest proiect de parteneriat educational bilateral, doamnelor Cheregi Florina, Hager Felicia, Feher Adela, Pop Loredana si Domuta Angela.

Lasati un comentariu