Din 4 aprilie,la Carei,Arme medievale transilvănene. Colecţia de Arme şi Armuri a oraşului Sibiu

• publicat la: 31 martie 2013
Din 4 aprilie,la Carei,Arme medievale transilvănene. Colecţia de Arme şi Armuri a oraşului Sibiu

Istoricul Colecţiei

Colecţia de Arme şi Armuri a Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu reuneşte piese aparţinând mai multor colecţii existente în oraşul de pe Cibin de-a lungul timpului. Amplasarea Sibiului într-o zonă de graniţă cu numeroase conflicte a avut ca rezultat acumularea unei cantităţi impresionante de tehnică de război. Ca urmare evoluţia sistemului de fortificaţii sibiene s-a aliniat întotdeauna la evoluţia contemporană a artei războiului.

Apărarea cetăţii şi a frontierei de sud a Transilvaniei era susţinută de existenţa unui număr impresionant de bresle ce se ocupau cu producerea unor materiale necesare apărării oraşului şi trupelor, precum breslele săbierilor, arcarilor, scutarilor, a producătorilor de arbalete şi a armurierilor. În aceeaşi perioadă, în Sibiu este menţionată înfiinţarea Arsenalului oraşului, cu o dublă funcţionalitate – de producător şi de depozit de armament. Acesta se afla în grija Magistratului oraşului, în timp dovedindu-şi eficienţa prin sporirea capacităţii de apărare a oraşului. Tot în administrarea Magistratului oraşului se afla Moara de pulbere precum şi maistrul armurier, cel care coordona producţia de armament şi de praf de puşcă.

În 1522 în fruntea Arsenalului este numit Conrad Hass. Datorită rigurozităţii sale se păstrează o evidenţă clară a armamentului existent în Arsenal în perioada în care acesta l-a condus, dar şi un “Regulament de serviciu” al maistrului armurier, aflat sub directa subordonare a administratorului Arsenalului. Unul din cele mai importante documente ce atestă preocuparea constantă a instituţiilor cu privire la sistemul defensiv îl constituie inventarul armamentului primit de Conrad Hass din perioada 2 martie 1552 – 2 iulie 1555 prin care se atestă existenţa în Arsenal a unui număr impresionant de piese de armament precum 45 tunuri, 2 mortiere, 186 archebuze duble, 1327 archebuze de jumătate şi puşti de mână, 5191 suliţe.

Exista desigur şi patriciatul oraşului a cărui recuzită se compunea din mai multe piese de armament şi echipament militar. Un exemplu îl constituie situaţia de la 1607 a lui Albert Huet, primar al oraşului care deţinea 87 de arme dintre care 4 spade, 1 mortier, 4 puşti cu cremene precum şi o serie de piese de echipament militar ca 7 armuri germane sau 6 cămăşi de zale.

Toate aceste piese de armament şi echipament militar ce s-au păstrat în Arsenalul oraşului, în turnurile de apărare, dar şi panopliile patriciatului sibian au format într-o etapă ulterioară nucleul Camerei de arme a oraşului (Städtische Rüstkammer), înfiinţat în 1872 sub atenta coordonare a lui Carol Platz, comisar al primăriei Sibiului. Prin grija acestuia, numit custode, au fost inventariate piesele existente.

Întreaga colecţie a fost predată Muzeului Brukenthal în 1931 alăturându-se astfel colecţiei de arme a Muzeului Societăţii Ardelene a Carpaţilor trecut în administrarea Muzeului Brukenthal în 1920. Pe lângă aceste două colecţii, trebuie menţionată şi cea aparţinând Muzeului Astra, care a fost adăugată fondului deja existent în 1950, formând ceea ce astăzi se regăseşte sub numele de „colecţia de arme şi armuri a Muzeului Brukenthal”. Colecţia însumează în prezent un număr de aproape 2000 de piese de la armele albe ale evului mediu timpuriu – spade, buzdugane şi piese de harnaşament – la armele de foc datate în secolul XX.

 

Prezentarea expoziţiei

Expoziţia de faţă îşi doreşte să ilustreze istoria constituirii actualei colecţii prin intermediul celor mai sugestive piese ce au făcut parte din Arsenalul şi Camera de Arme a Sibiului. Piesele expuse în cadrul expoziţiei sunt, aşa cum se regăsea şi în inventarele Camerei de Arme, arme albe – spade, suliţe, topoare, halebarde, săbii moderne, capete de buzdugan -, echipament militar – cuirase, cămăşi de zale, căşti şi coifuri- sau arme de foc puţti cu fotil, păşti şi pistoale cu cremene, puşti şi pistoale cu capsă.

Alaturi de piese se regăseşte şi materialul complementar compus din fotografii document cu interioare din cadrul Camerei de Arme a oraşului, copii ale documentelor cu inventarele de armament din turnurile de apărare ale Sibiului, majoritatea păstrate în arhivele instituţiilor sibiene sau copii ale mapei Böbel în care este prezentat o parte din sistemul defensiv al Sibiului aşa cum se regăsea el în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Mare parte din aceste turnuri şi porţi de acces nu mai sunt păstrate.

Concluzionând, expoziţia îşi propune să prezinte publicului sătmărean o parte a celei mai importante colecţii de armament şi echipament militar din Transilvania ilustrând astfel importanţa burgului sud transilvan din punct de vedere politic, militar şi economic în perioada medievală şi modernă.

 

Potenţialul expoziţiei

Prima dintre motivaţiile realizării expoziţie este aceea de a menţine interesul vizitatorilor pentru castelul din Carei, recent restaurat şi amenajat ca muzeu. Pe parcursul anului 2012 Castelul din Carei a fost vizitat de un număr de 35.000 vizitatori (cifră publică, stabilită pe baza biletelor de intrare). De asemenea, recent amenajata expoziţia muzeală fiind încă de capacitate mică (14 săli), se resimte necesitatea completării sale cu o ofertă atractivă, care să asigure un timp de vizitare de cel puţin o oră, astfel încât să dea senzaţia unei expoziţii complete.

Alături de publicul din zonă se urmăreşte atragerea numeroşilor turişti, o parte a lor anunţaţi de agenţiile turistice ce şi-au făcut rezervări pentru sezonul estival. Recenta completare a autostrăzii M3 din Ungaria până la oraşul Mateszalka, propulsează oraşul Carei pe cea mai eficientă rută de legătură dintre Cluj şi Budapesta. Împreună cu turiştii aflaţi în tranzit (spre Transilvania sau spre Ungaria) un public ţintă important este reprezentat de turiştii ce vin la ştrandurile termale din Carei, Tăşnad, Mateszalka şi Nyirbator. În aceste ştranduri vor fi montate reclame care să le ofere o modalitate alternativă de a petrece timpul liber în cadrul sejurului.

Apreciem că restaurarea  Castelului din Carei, aflat în cadrul programului „Circuitul Castelelor Medievale”, asociată cu posibilitatea de a admira cea mai importantă colecţie de arme medievale transilvănene va atrage un mare număr de vizitatori. Pe parcursul sezonului estival este estimată o cifră de 20.000 vizitatori.

Vernisajul expozitiei va avea loc pe data de 4 aprilie 2013,incepând cu ora 18,00,in prezenţa a numeroase oficialităţi judeţene şi locale precum si a conducerii Muzeului  Brukenthal din Sibiu.

Lasati un comentariu