Scrisoare către ministrul Remus Pricopie

• publicat la: 28 aprilie 2013
Scrisoare către ministrul Remus Pricopie

Domnule Ministru,

            Prin prezenta Sindicatul Liber Satu Mare solicită câteva lămuriri privind plata dirigenţiilor pentru profesorii consilieri şcolari.

            Prin interpelarea formulată de domnul senator Liviu Marian Pop, înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale prin adresa Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul –Guvernul României nr. 905/DRP/07.03.2013 şi înregistrată cu nr. 8472/11.03.2013, se solicită răspuns la problema dirigenţiilor pentru profesorii consilieri.

            În răspunsul dat de către dumneavoastră  8462/19.03.2013 reiese că există cadrul legal privind îndeplinirea funcţiei de diriginte pentru profesorii consilieri şcolari, şi că plata consilierilor şcolari se efectuează de către Consiliile Judeţene.

            Subliniem următoarele aspecte. Consilierii şcolari şi-au schimbat încadrările în cursul anului 2012, trecând în subordinea Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE). Din 1 septembrie 2012 consilierii şcolari, încadraţi la CJRAE nu mai beneficiază de îndemnizaţia de diriginte. Unii au renunţat la această activitate, iar alţii au continuat să presteze activitatea de diriginte respectând principiul didactic al continuităţii, făcând muncă patriotică.

            La adresa Sindicatului Liber din Satu Mare către CJRAE Satu Mare, prin care am solicitat lămuriri privind această problemă, am primit răspunsul că CJRAE nu are cum să plătească dirigenţiile profesorilor consilieri întrucât CJRAE nu este unitate de învăţământ, şi nu poate norma activităţi ce nu le aparţine. Şcolile unde îşi desfăşoară activitatea consilierii şcolari nu puteau plăti dirigenţiile deoarece consilierii şcolari nu mai figurau cu statele de plată la unităţile de învăţământ, ci la CJRAE.

            Cu toate că suntem pe la sfârşitul cursurilor anului şcolar 2012 -2013, această problemă nu s-a rezolvat nici până în prezent.

            În răspunsul dat de către dumneavoastră , Domnule Ministru, reiese că dirigenţiile se plătesc din bugetul Consiliului Judeţean. Însă colegii noştri consilieri şcolari nu au primit nici un leu pentru activitatea depusă ca diriginţi, începând cu 1 septembrie 2012. Mai mult decât atât, vă amintesc că sumele necesare pentru plata dirigenţiilor au fost prevăzute în bugetele unităţilor şcolare, care aparţin de consiliile locale, şi nu în bugetul Consiliului Judeţean.

            Colegii noştri, consilieri şcolari se întreabă unde sunt banii lor pentru activitatea de diriginte? Unde au dispărut aceşti bani? Sau poate ministerul doreşte să facă economii de pe urma acestei categorii de personal?

            Domnule Ministru Remus Pricopiu, vă rugăm să ne daţi un răspuns, ce trebuie să facem pentru recuperarea şi plata în continuare a activităţii de diriginte pentru profesorii consilieri, angajaţi la CJRAE.

            De asemenea SLI Satu Mare solicita ca începând din anul şcolar 2013- 2014 profesorii consilieri să fie reîncadraţi înapoi la şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, caz în care plata dirigenţiilor şi a altor drepturi,  nu va reprezenta o problemă.

            Ataşăm răspunsul 8472/19.III.2013 dat de Ministerul Educaţiei legat de problema dirigenţiilor consilierilor şcolari domnului senator Liviu Marian Pop.

 

 

Cu deosebit respect,

Prof. Victor Oprea

Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare

 

Lasati un comentariu