Finanţare prin schema de MINIMIS pentru IMM-uri

• publicat la: 13 January 2014
Finanţare prin schema de MINIMIS pentru IMM-uri

Între 15 ianuarie, ora 10:00 şi 24 ianuarie ora 20:00, firmele care vor să obţină finanţare de la stat, prin schema de minimis, pot să acceseze aplicaţia disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro , pentru a completa formularul de înscriere on-line în cadrul schemei.

Textul schemei de ajutor de stat şi toată documentaţia aferentă sunt publicate integral pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, la adresa: www.aippimm.ro  – „Programe” – SCHEMA DE MINIMIS HG 274/2013.

Data şi ora completării formularului nu va influenţa punctajul şi nici ordinea accesului la finanţare obţinut de firme în urma înscrierii, iar formularul, odată trimis, nu va putea fi modificat şi se va transmite doar o singură dată în baza de date a aplicaţiei.

Potrivit HG nr. 848/2013, valoarea maximă a ajutorului de minimis pe care firmele îl pot obţine de la stat este de 100.000 euro, bani care vor fi acordaţi pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi (2014 – 2015).

Aceşti bani nu sunt în totalitate nerambursabili, ci doar în proporţie de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, astfel că beneficiarii urmează să aducă o contribuţie proprie de 10%.

Cine poate să obţină ajutorul de minimis?

 

Ajutorul de minimis de până la 100.000 de euro poate fi acordat oricărui IMM din România, care îndeplineşte următoarele condiţii:

- Desfăşoară activitate economică de cel puţin un an de zile iar codul CAEN cu care accesează programul este autorizat cu cel puţin 3 luni înaintea înscrierii online.

- Nu a mai primit ajutoare de minimis în ultimii 3 ani mai mari de 200.000 de euro.

- Se angajează să creeze noi locuri de muncă până la finalizarea investiţiei.

- Nu au datorii la bugetul de stat.

- Nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate.

- Nu îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului, acvaculturii, producţia primară de produse agricole, transformarea şi comercializarea produselor agricole, sectorul cărbunelui.

O întreprindere poate să solicite finanţare pentru un singur cod CAEN

Conform listei codurilor CAEN publicate pe site-ul DIPPIMM, întreprinderile care solicită finanţare pentru activităţi de comerţ nu vor obţine punctaj, în acest fel fiind diminuate şansele obţinerii finanţării.

Câţi bani sunt oferiţi?

Statul oferă un ajutor de minimis de până la 100.000 de euro complet nerambursabili, cu o contribuţie de 10% din valoarea fără TVA a investiţiilor. TVA-ul nu este eligibil în cadrul proiectului şi trebuie suportat de beneficiar. În momentul încheierii contractului de finanţare, IMM-ul trebuie să facă dovada capacităţii de susţinere a contribuţiei proprii de 10%.

Valoarea finanţării se calculează aplicând procentul de 90% la valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea rezultată nu trebuie să depăşească suma de 100.000 euro.

Cursul valutar valabil la 11.11.2013 – este cel licitat de BNR la 08.11.2013, adică 1 EUR = 4.4424 lei; 1 USD = 3.3104 lei

Pe ce pot cheltui aceşti bani?

Cheltuielile eligibile legate de investiţiile în active corporale sunt:

- Realizarea de construcţii noi cu destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare

- Achiziţia de construcţii din aceleaşi categorii precum cele de mai sus

- Echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru

- Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

- Mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii

- Echipamente IT

Decontările se pot face în maximum 3 trageri anuale, în fiecare an, până în 2015. Acestea trebuie precizate în formularul de înscriere on-line şi trebuie respectate pe durata implementării proiectului.

Cum se face înscrierea?

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, potenţialii beneficiari trebuie să se înregistreze on-line cu un Formular de înscriere on-line (al cărui conţinut poate fi descărcat de pe site-ul www.aippimm.ro, unde este postată întreaga documentaţie a programului)

Înscrierea online va fi deschisă timp de 10 zile calendaristice. Înscrierile vor începe pe data de 15 ianuarie la ora 10.00 şi vor dura până pe 24 ianuarie la ora 20.00.

Cum se face evaluarea?

Odată cu transmiterea formularului de înregistrare on-line, participanţilor le va fi acordat un punctaj automat în funcţie de anumiţi indicatori (punctajul minim pentru calificare este de 60 de puncte din 100 posibile).

După terminarea perioadei de 10 zile de înscriere online, se va afişa o listă cu firmele eligibile pentru obţinerea finanţării (care au obţinut un punctaj de minimum 60 de puncte).

Evaluarea dosarelor se face în funcţie de acest punctaj. Bugetul iniţial trebuie să ajungă pentru un număr minim de 1100 de IMM-uri, acesta fiind consumat în ordine descrescătoare al punctajului.

La punctaje egale, departajarea va fi dată de:

 domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţare (pentru a identifica în ce sector se încadrează codul CAEN, a fost postată o listă de coduri CAEN eligibile);

 numărul locurilor de muncă nou-create;

 categoria IMM din care face parte solicitantul;

 locaţia implementării proiectului;

 valoarea profitului obţinut din exploatare la 31 decembrie 2012;

 valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.

După această etapă, aplicaţia electronică va genera automat un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul unic electronic şi va genera şi va transmite automat pe adresa de email indicată la înscrierea on-line o scrisoare de înştiinţare privind înregistrarea în registru, precum şi numărul de înregistrare RUE.

În termen de zece zile lucrătoare de la primirea acestei scrisori, solicitanţii care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte sunt obligaţi să depună cererile de acord pentru finanţare, împreună cu documentele justificative (inclusiv planul de investiţii), la Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) din raza teritorială în care se află sediul social al acestora (OTIMMC Cluj, în cazul nostru).

Dacă nu depun cererea de acord de finanţare în intervalul de timp de zece zile lucrătoare, atunci solicitanţii pierd dreptul de a trece în etapele următoare.

Mai departe, cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate şi verificate de către unitatea de implementare constituită la nivelul fiecărui OTIMMC, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii întregii documentaţii, în limita bugetului alocat schemei.

În urma analizei şi a verificărilor, OTIMMC va decide să accepte proiectul, să îl respingă sau să solicite clasificări.

Lasati un comentariu