MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR, SPECIFICE SEZONULUI RECE

• publicat la: 7 februarie 2014
MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR, SPECIFICE SEZONULUI RECE

Coşurile pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi, trebuie:

-Curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an în cazul utilizării de combustibil gazos şi cel puţin de două ori pe an, în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;

-La trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului;

-Nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de exemplu căpriori, grinzi, scânduri).

-În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; – la trecerea prin coperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

-În volumul podurilor, este recomandată spoirea cu var a coşurilor din zidărie, pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri;

-Coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

-Coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite;

-Coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

Verificarea periodică a a coşurilor de fum de către o persoană specializată, este obligatorie. In cazul producerii unui incendiu, anunţaţi evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgenţă 112.

Lasati un comentariu