Încep înscrierile pentru Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

• publicat la: 21 aprilie 2014
Încep înscrierile pentru Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism şi Mediul de Afaceri va demara în data de (joi) 24 aprilie în anul 2014 procesul de înscrieri online pentru Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Aplicaţia de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro (sau direct accesând link-ul http://programe2014.aippimm.ro/ ) timp de 10 zile calendaristice, respectiv până pe data de 3 mai 2014, orele 20.00.

Întreaga documentaţie a programului poate fi consultată şi utilizată pentru pregătirea operaţiunii de înscriere online accesând http://www.aippimm.ro/categorie/programe/comert2014/

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă, în perioada celor 10 zile în care aplicaţia este activă pe site. După înregistrare se completează on line planul de investiţii şi  se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform procedurii programului.

Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Admiterea în Program se va face  în  ordinerea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale, sunt stabilite o serie de criterii (obiective, cuantificabile) de departajare, respectiv numărul mediu de salariaţi la 31.12.2013, locaţia implementării proiectului, numărul de înregistrare RUE, conform principiului “primul venit-primul servit”, în această ordine.

În  Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în acest an pot participa doar societăţi care au cel puţin 1 an calendaristic, (cu condiţia cumulativă a existenţei unui an fiscal complet, 1 ian. – 31 dec.,  pentru care se va prezenta bilanţ contabil) de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii , codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii şi au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent.

Beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).  Valoarea maximă a AFN a scăzut şi nu poate depăşi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC,  în termen de maximum 30 de zile lucrătoare  de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar. Acordarea AFN se face într-o singură tranşă

Furnizorii aplicanţilor pe programe nu pot avea şi calitatea de aplicanţi şi nu pot avea administratori / acţionari / asociaţi/ asociaţi unici comuni cu societăţile comerciale aplicante sau rude şi afini până la gradul II inclusiv.

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de investiţii (rural sau urban), să nu aplice amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul de locuri de muncă (conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii). În cazul în care aceşti indicatori se modifică, se va trece la recuperarea AFN.

În urma unui Ordin al ministrului delegat pentru IMM, dl. Florin JIANU, publicat în Monitorul Oficial nr. 256 din 9.04.2014, se modifică Procedura de implementare a programului în sensul în care se abrogă prevederile de la punctul 4, subpunctul 4.7, care stipula faptul că „Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi aplicante la oricare din Programele derulate de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism în anul 2014”.

Lasati un comentariu