Lista posturilor didactice vacante

• publicat la: 18 June 2014
Lista posturilor didactice vacante

În 6 mai 2014 s-au afişat posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate pentru concurs din judeţul Satu Mare. În urma etapelor anterioare ale mobilităţii personalului didactic au rămas pentru concurs un număr total de 679 posturi didactice/catedre. Dintre acestea, 302 sunt catedre incomplete (fracţiuni de normă), şi 377 sunt posturi didactice/catedre complete. Dintre posturile complete 305 sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată(netitularizabile) şi 72 sunt publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată(titularizabile). Pe discipline situaţia posturilor se prezintă astfel:

Nr. crt. Disciplina Nr. posturi Din care:
incomplete complete Din care titularizabile
Agricultură, horticultură 1 0 1 0
Alimentaţie publică 3 1 2 0
Ansamblu coral 1 1 0 0
Ansamblu folcloric 1 0 1 1
Artă vocală – canto 3 1 2 0
Alelierul fanteziei 1 0 1 0
Biologie 12 9 3 0
Biologie-chimie 8 4 4 2
Biologie – educaţie tehnologică 1 1 0 0
Biologie – geografie 1 0 1 0
Chimie 4 4 0 0
Chimie – biologie 1 0 1 1
Chimie – fizică 1 0 1 0
Corepetitie 1 0 1 0
Crochiuri 1 1 0 0
Cultură civică 1 1 0 0
Dans clasic 1 1 0 0
Comerţ şi servicii 2 2 0 0
Economic, administrativ, poştă 2 0 2 0
Economie, educaţie antreprenorială 8 7 1 0
Educaţie fizică şi sport 28 15 13 5
Educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate (CSS) 4 0 4 0
Educaţie muzicală 8 8 0 0
Educaţie plastică 15 13 2 0
Educaţie tehnologică 8 8 0 0
Educaţie tehnologică – biologie 1 0 1 0
Educator/educator itinerant (învăţământ special) 2 0 2 0
Educatoare în limba germană 5 0 5 3
Educatoare în limba maghiară 26 0 26 1
Educatoare în limba română 51 0 51 7
Educatoare în limba rromani 1 0 1 0
Electronică şi automatizări 3 2 1 1
Filosofie, logică, argumentare şi comunicare 7 7 0 0
Fizică 9 8 1 0
Fizică – chimie 4 3 1 1
Fizică – matematică 1 0 1 0
Geografie 11 9 2 0
Geografie – istorie 2 0 2 1
Industrie alimentară 1 0 1 0
Informatică 28 23 5 1
Învăţător în limba germană 5 0 5 2
Învăţător în limba maghiară 27 0 27 2
Învăţător în limba română 44 0 44 7
Învăţător-educator (învăţământ special) 2 0 2 0
Istoria artei 1 0 1 0
Istorie 7 5 2 1
Istorie – geografie 13 8 5 0
Limba engleză 39 12 27 5
Limba franceză 15 4 11 5
Limba germană modernă 13 7 6 2
Limba germană maternă 1 0 1 0
Limba italiană 1 1 0 0
Limba latină 5 5 0 0
Limba maghiară maternă 21 10 11 3
Limba rromani maternă 4 4 0 0
Limba şi literatura română 23 2 21 2
Limba spaniolă 1 1 0 0
Limba ucraineană maternă 1 0 1 0
Matematică 16 5 11 3
Matematică – fizică 3 0 3 1
Muzică de cameră 1 0 1 0
Muzică folk 1 0 1 1
Muzică instrumentală 28 10 18 5
Muzică uşoară vocală şi instrumentală 1 0 1 1
Pedagogie 1 1 0 0
Pregătire şi instruire practică (maiştri instructori) 21 8 13 2
Prelucrarea lemnului 1 0 1 1
Profesor în învăţământul special 11 0 11 1
Profesor documentarist 2 0 2 2
Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 3 0 3 0
Protecţia mediului 1 1 0 0
Psihologie 2 2 0 0
Religie greco – catolică 18 18 0 0
Religie ortodoxă 26 25 1 0
Religie penticostală 1 1 0 0
Religie reformată 15 14 1 1
Religie romano-catolică 28 27 1 0
Şah 1 0 1 1
Teorie – solfegiu – dicteu 4 1 3 0
Textile/tricotaje şi confecţii textile, finisaj 2 1 1 0
TOTAL

679

302 377 72

În perioada 7-19 mai 2014, la Centrul de concurs – Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare s-au depus dosarele candidaţilor care doresc să participe la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2014. În această perioadă s-au înscris 542 candidaţi. Dintre aceştia 34 nu solicită susţinerea probei scrise în acest an, dorind să participe la repartizare cu notele din anii anteriori (2012, 2013), iar 508 au solicitat participarea la cele două probe ale concursului, respectiv proba practică/inspecţia specială la clasă şi proba scrisă. Pe discipline, situaţia înscrierii la concurs se prezintă astfel:

-         Agricultură – horticultură – 1 candidat

-         Arte vizuale –  5 candidaţi

-         Biologie – 17 candidaţi

-         Chimie – 3 candidaţi

-         Consiliere psihopedagogică – 4 candidaţi

-         Cultură civica – 1 candidat

-         Economic, administrativ, poştă – 3 candidaţi

-         Economie şi educaţie antreprenorială – 2 candidaţi

-         Educaţie fizică şi sport – 24 candidaţi

-         Educaţie muzicală – 6 candidaţi

-         Educaţie muzicală specializată – 5 candidaţi

-         Educaţie tehnologică – 1 candidat

-         Electronică, automatizări, telecomunicaţii – 1 candidat

-         Filosofie, logică, argumentare şi comunicare – 3 candidaţi

-         Fizică – 2 candidaţi

-         Geografie – 16 candidaţi

-         Industrie alimentară – 1 candidat

-         Informatică – 12 candidaţi

-         Instalaţii pentru conctrucţii (maiştri instructori – 1 candidat

-         Istorie – 16 candidaţi

-         Limba germană modernă – 2 candidaţi

-         Limba engleză – 25 candidaţi

-         Limba franceză – 4 candidaţi

-         Limba germană maternă – 1 candidat

-         Limba şi literatura maghiară – 9 candidaţi

-         Limba şi literatura română – 26 candidaţi

-         Învăţători în limba română – 48 candidaţi

-         Educatoare în limba germană – 4 candidaţi

-         Educatoare în limba maghiară – 40 candidaţi

-         Învăţători în limba maghiară – 44 candidaţi

-         Educatoare în limba română – 114 candidaţi

-         Matematică – 24 candidaţi

-         Mecanică – 2 candidaţi

-         Prelucrarea lemnului – 1 candidat

-         Prelucrarea lemnului (maiştri instructori) – 1 candidat

-         Profesori documentarişti – 2 candidaţi

-         Psihopedagogie specială – 18 candidaţi

-         Religie ortodoxă – 11 candidaţi

-         Religie reformată – 4 candidaţi

-         Religie roamno-catolică – 4 candidaţi.

În această perioadă, respectiv 26 mai – 27 iunie 2014, se desfăşoară probele practice/inspecţiile speciale la clasă, precum şi probele orale la limba de predare. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 21 iulie 2014.

 

Lasati un comentariu