Mănoasa câmpie a Careiului, acum 90 de ani. Partea a V-a. Pășunea comunală Ianculești. Dezlipiri. Ilegalităţi

• publicat la: 31 July 2014
Mănoasa câmpie a Careiului, acum 90 de ani. Partea a V-a. Pășunea comunală Ianculești. Dezlipiri. Ilegalităţi

În partea a III-a am arătat că din anul 1926 și până în prezent, suprafața pășunii comunale Ianculești s-a tot diminuat. De la 73 hectare în 1926 s-a ajuns la 64,57 hectare în 1947, apoi la 58,57 hectare în 1992, iar în zilele noastre, atunci când se discută despre acest subiect, primarul Kovács Jenö vorbește de cca 35 de hectare.

Se poate pune în mod logic întrebarea:

- Oare unde au dispărut cele circa 73-35 = 38 hectare de pășune?

Nu putea pleca nimeni cu hectarele aiurea, nu putea să le bage nimeni în buzunar, dar totuși cele cca. 38 de hectare  au dispărut. Explicații logice trebuie să fie. Și chiar sunt.

De exemplu, diminuarea se datorează parțial celor ce au “ciupit” din pășune câte o brazdă, două, sau trei de-a lungul anilor și și-au “rotunjit” astfel suprafața de teren agricol pe care o lucrau.

Lacul Ianculești, care probabil că era inițial doar o baltă în care se scăldau gâștele și rațele coloniștilor “Urmași ai lui Iancu”, este în mod cert un alt vinovat. Se pare că prin indiguire și prin creșterea continuă a nivelului apei din lac, acesta a “ciupit” și el continuu din pășunea comunală, cel puțin vreo 5-6 hectare.

Azi o să mă ocup puțin de cea de a treia posibilă cauză a diminuării pășunii comunale Ianculești și anume de așa numitele “dezlipiri/dezmembrări”.

Nu a trebuit să caut prea mult, nu a trebuit să mă întorc prea mult în timp. Pe site-ul Primăriei Municipiului Carei am dat de HCL nr. 24/2014 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 3804 Carei – sat Ianculeşti cu nr top 8133/45, hotărâre votată în şedinţă ordinară din data de 10.02.2014.

Urmare raportului Serviciului Urbanism, a referatelor comisiilor de specialitate și a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, s-a aprobat prin Art. 1 dezlipirea (dezmembrarea) imobilului cuprins în C.F. nr. 3804 Carei – sat Ianculeşti, cu nr top 8133/45, categoria de folosință arabil intravilan, în suprafața totală de 38.379 mp, situat în intravilanul municipiul Carei – sat Ianculeşti în 2 parcele: una de 1000 mp (Lotul 1) și una de 37.379 mp care a păstrat vechiul număr cadastral, adică nr. top. 8133/45; iar prin Art.2. s-a aprobat înscrierea în evidenţele O.C.P.I. Carei, a documentaţiei de dezmembrare.

Nimic ciudat până acum, cunoscut fiind faptul că membri CL Carei  sunt mari specialiști în probleme topografice, deși nici unul dintre ei nu are calificarea necesară, ba chiar sunt tufă de Veneția în domeniu.  Totuși,ei votează astfel de dezlipiri (dezmembrări) în cea mai mare veselie. Vi se pare oare ciudat ca un croitor, de exemplu, să-și dea cu părerea și să voteze într-o problemă cu specific topo? Mie nu.

Mi-a atras atenția nr. top. 8133/45. Asta fiindcă în Telekönyvi betét (coala de Carte Funciară) nr. 554 szàm Carei la pagina A) Birtoklap, conform inscrisului nr. 60 din 18 ianuarie 1947, la poziția 5 sorszám, figurează nr. top. 8133/3 helyrajzi szám, “pășune în Ianculești” cu suprafața de 26 iugăre și 312 stânjeni patrați (15,13 hectare).
Nr. top. 8133/3 era in anul 1947 în proprietatea Statului Român și cu drept de UZUFRUCT în favoarea Coloniei Ianculești.
Acesta, nr. top. 8133/3, era cel mai mare “lot” din pășunea comunală Ianculești înscris în coala CF nr. 554 Carei.

Este de presupus că de-a lungul anilor, pofta de dezlipire (dezmembrare) le-a dat mereu ghes vajnicilor diriguitori ai Careiului și din nr. top. 8133/3 s-au tot rupt bucățele-bucățele care au fost apoi numerotate cu 8133/4 … 8133/45, etc.
Nimic rău în asta. Până acum.

Mai departe. Se cunoaște deja din Partea a III-a și a IV-a că urmare dispoziției Prefectului nr. 371/1991, primarul Careiului, Poosz Bartolomeu úr, a semnat, cu numai el știe cu cine, un așa numit Proces Verbal inregistrat sub nr. 5350/09.09.1992 la Consiliul Local al Orașului Carei, încheiat în baza Registrului Cadastral 1981-83 pentru predarea-primirea unor terenuri, inclusiv a pășunii comunale Ianculești. In acel Proces Verbal unde nu se fac referiri la numere cadastrale ci la “număr  parcela”, și n-am reușit să identific corespondențele dintre parcelele inșirate la derută in Procesul Verbal și cele 25 de numele cadastrale înșirate in CF 554 Carei. Am bănuială, relativ rezonabilă, ca nr. top 8133/3 ii corespunde parcela cu nr. 1164.

Am și vaga impresie că distinsul domn primar Poosz Bartolomeu avea un deosebit talent să semneze orice prostie, așa, nonșalant, “ca și primarul”. Am amintit deja de prostia semnării Procesului Verbal nr. 5350/1992, subiect rămas doar parțial desțelenit până acum. Dau acum de altă o altă mostră de prostie made by Mr. Poosz Bartolomeu și anume de cea a semnării Contractului de concesiune nr. 3/1993 emis de Consiliul Local Carei, prin care i se atribuia dreptul de concesiune, PE O PERIOADĂ DE 99 DE ANI, numitului Todea Tiberiu. Obiectul concesiunii, prin convenție, îl constituia terenul în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral/ nr. top. 8133/3 a/ 4 Carei,  Cartea Funciară nr. 106747 Carei, provenită din vechea C.F. Nr. 13002 Carei, proprietatea Statului Român

Care va să zică, numitul Todea Tiberiu a concesionat în anul 1993 prin bunăvoința  dubioasă a fostului primar Poosz Bartolomeu pentru o perioadă de 99 de ani (sic!) terenul de 1000 mp din pășunea comunală Ianculești, proprietatea Statului Român, pășune aflată în uzufructul Coloniei Ianculești și se trezește, în A.D. 2014 că ar fi bine să sară peste mârțoagă, să profite de îngălarea și de lipsa de profesionalism a celor de la Serviciul de Urbanism al Primăriei Municipiului Carei,precum și de habarnamismul unora dintre consilierii locali care votează orice li se pune sub nas ca să-i facă pe plac șefului UDMR-ului local, primarul numit Kovács Jenö, si să forțeze votarea HCL, a ăleai cu nr. 24/2014, având ca subiect dezlipire (dezmembrare) și care, odată comunicată BCPI Carei, i-ar fi permis, poate, numitului Todea Tiberiu, să înscrie în Cartea Funciară (nr. 108452 ?) Carei, pe numele lui, cei 1000 mp rupti din pășunea comunală Ianculești, fostă în uzufructul “Urmașilor lui Iancu”. Bine jucat (teoretic) nu-i așa? Escrocherie curată.

Habar n-am cine-i Todea Tiberiu.
Nici nu mă interesează să-l cunosc.
Să-l cunoască și să-l ia la intrebări, dacă va fi cazul, organele abilitate.

Numele mi se pare totuși cunoscut. Parcă am citit nu de mult timp, parcă anul trecut, in presă, de o anumită Margareta Todea, care are o Asociație de crescători de animale prin Ianculești si care se certa pe uzufructul pășunii comunale cu ceilalți consăteni, cu urmașii coloniștilor. Unii au vaci, alții au oi și nu se pot înțelege neam. Todea Tiberiu s-ar putea să fie tatăl, soțul sau fiul numitei Margareta Todea. Sau s-ar putea să nu-i fie nici un fel de rudă.

Dacă insă îi este rudă, atunci toată povestea relatată de mine pe scurt, mai sus, inclusiv povestea HCL nr. 24/2014, incepe să-mi dea dreptul, să presupun rezonabil, ca această așa numita afacere de “dezlipire (dezmembrare)” pute de la o poștă a act de corupție. S-ar putea să mă și inșel. Accept în schimb clarificări pertinente din partea persoanelor vizate.

Nu de alta, dar eu unul n-am găsit pe nicăieri in Legea nr. 215/2001, dreptul consilierilor locali să dispună, să dezlipească (dezmembreze)  un imobil aflat in proprietatea Statului Român, cu drept de uzufruct Colonia Ianculesti (vezi extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 3804, nr. cadastral 8133/35 datat 30.04.2013, emis,de BCPI Carei) și în consecintă eu suspectez că la Primăria Municipiului Carei s-au aplicat din nou legi made by Kovács Jenö & Co. și că HCL nr. 24/2014 este pur si simplu ILEGALĂ.

Oricum, sarcina verificării legalității HCL 24/2014 revine Instituției Prefectului Satu Mare, care va face acest lucru la Paște.
Nu știu și nici nu v-aș spune, chiar dacă aș ști, la care Paște.

- va urma -

Horia Mărieș
București, 31 iulie 2014

comentarii

de Tiberiu Vanca la 1 August 2014 - 09:56

Felicitări Horia! Bine lucrată investigaţia. Acum urmează ca uzufructuarii, respectiv comunitatea Ianculeşteană să sesizeze organele comeptente şi Justiţia şi să-şi reîntregească drepturile uzufructuare la care au dreptul şi care sunt inalienabile. Nu întâmplător le-am sugerat să se constituie într-o asociaţie cu personalitate juridică care să opereze în numele lor măsurile de apărare a drepturilor comunitare.

de emil la 1 August 2014 - 12:40

Tiberiu tânăr pantofar 12:05

Mai bine puneai domnule și virgulele în loc să fi pus cei doi de „1” după semnul exclamării. Cu același efort ai fi avut un text corect și n-ar fi putut nimeni afirma că ți-ai uitat schiurile pe tasta „1” după ce ai pus semnul exclamării și ai eliberat tasta „shift”.

de Horia Mărieș la 1 August 2014 - 13:15

Corect se zice tasta “shit”.

Lasati un comentariu