Ordonanță cu dedicație?!

• publicat la: 18 August 2015
Ordonanță cu dedicație?!

Potrivit unui comunicat al Confederatiei Caritas Romania remis redacţiei noastre, cele mai importante ONG-uri furnizoare de servicii sociale solicită Ministrului Muncii retragerea actualului proiect de Ordonanţă de Guvern care permite operatorilor economici de tip profit accesul la fondurile publice, inclusiv la fondurile structurale europene, în acest domeniu!

In preajma lansării ghidurilor solicitanţilor și a ofertelor de acces la programele operaţionale aferente fondurilor structurale 2015-2020, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică, în data de 5 august 2015, Ordonanţa Guvernului pentru modificarea art.37 alin.(3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificări şi completaăi prin Legea nr.515/2003, cu modificările si completările ulterioare. Textul ordonantei poate fi citit aici:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3990-2015-08-05-proiectog-modiflg292

Proiectul de Ordonanță va permite operatorilor economici cu scop lucrativ să furnizeze servicii sociale și să aibă acces la fonduri publice, inclusiv la fonduri structurale europene.

Fără a organiza o dezbatere care să aducă la aceeaşi masă toţi actorii implicaţi în furnizarea serviciilor sociale, ordonanţa schimbă fundamental modul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială, prin deschiderea pieţei serviciilor sociale către societăţile comerciale. Nota de Fundamentare ce însoţeşte proiectul prevede în Secţiune a 6-a, privind consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ, că proiectul nu se referă la organizaţiile neguvernamentale si ca nu este necesara consultarea acestora, desi procentul furnizorilor neguvernamentali de servicii sociale (asociatii si fundatii) din Romania reprezinta 49% din totalul furnizorilor acreditati.

Asociațiile și fundațiile oferă servicii unui număr de aprox. 200.000 de beneficiari la nivel național, persoane care aparțin unor categorii de populație aflate în situații severe de sărăcie, marginalizare sau excluziune socială. Aceste organizații luptă de peste 15 ani pentru o susținere financiară robustă a sectorului serviciilor sociale și au continuat să ofere servicii de calitate în comunități pe întreaga perioadă de criză economică și austeritate din 2008-2014.

În condițiile în care sectorul serviciilor sociale este cronic subfinanțat, iar furnizorii existenți abia reușesc să mențină nivelul de finanțare al serviciilor sociale la „cote de alarmă”, accesul firmelor comerciale la fondurile structurale europene este total inoportun si ridica mari semne de intrebare.

Șase federații și coaliții de organizații neguvernamentale importante din România (cu peste 250 de organizații membre) au solicitat printr-o scrisoare transmisa Ministrului Muncii, Rovana Plumb, retragerea imediată a proiectului de ordonanță de urgență menționat anterior. În Nota de fundamentare a acestui proiect se argumentează faptul că deschiderea pieței de servicii sociale către furnizorii de tip profit ar putea contribui “la creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale”.

ONGurile furnizoare de servicii sociale solicita, de asemenea, o dezbatere mai ampla asupra acestei schimbari structurale din domeniul serviciilor sociale si o analiza mai atenta asupra impactului pe care introducerea societatilor comerciale in randul furnizorilor de servicii sociale. O asemenea posibila decizie necesita si o pregatire corespunzatoare, cu implicarea atat a autoritatilor locale, dar si a actualilor furnizori de servicii sociale.

Mai mult, adoptarea unei Ordonante de Guvern pentru modificarea unei legi organice, Legea Asistentei Sociale, este neconstitutionala, incalcand art. 115 din Constitutia Romaniei nepermitand acest lucru, iar urgenta in cazul adoptarii unui OUG nu este una justificata.

Acest proiect contravine și recomandărilor Comisiei Europene care a sugerat în repetate rânduri prudență maximă statelor membre cu privire la finanțarea publică a societatilor comerciale, în sectorul serviciilor sociale, acolo unde logica de tip profit nu se articulează cu nevoile de suport ale unor categorii foarte vulnerabile de populație. Deși, furnizorii privați de tip profit trebuie să existe pe piață și să ofere servicii acelor persoane care își pot permite să plătească costul lor, finanțarea publică a acestor furnizori din fondurile structurale (cele aferente incluziunii sociale a persoanelor din categoriile cele mai vulnerabile) este total inacceptabilă.

Puteți citi aici: http://www.caritas.org.ro/CARITASfiles/Scrisoare_in_ATTN_Dnei_Ministru_Rovana_Plumb_OG_Modif_L292.doc scrisoarea semnată de Confederația Caritas România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Federația Organizațiilor Neguvernamentale Furnizoare de Servicii Sociale (FONSS), Reteaua Dizabnet, Coaliția SenioriNet, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Institutul de Politici Publice (IPP), CNASR și Centras.

comentarii

de Horia Mărieș la 18 August 2015 - 22:07

Sincer vorbind, solicitarea Caritas mi se pare anticonstitutionala, discriminatorie si protectionista.
De ce numai ONG-urile (așa zise) non-profit și nu si societatile comerciale cu scop lucrativ?
Argumentatia Confederației Caritas este una extrem de șchioapă și de șubredă.
Și in cazul ONG-urilor, daca cercetezi lista sutelor de mii existente azi ín Románia, sunt o gramada fantomá, o gramada neserioase, o grămadă escroace, o grămadă profit de fapt și false non-profit (vezi si Asociatia “non-profit” – sic!- Equus din Carei).
Pe scurt, nu toate ONG-urile sunt ușă de biserică.
Mai mult de 95% dintre ONG-uri ar trebui desfiintate fiindcă se ocupă practic cu activități ilicite și cu spălarea banilor.
În plus, toată lumea trebuie să fie egală in fața legii, trebuie să aibă aceleași drepturi, indiferent daca este un operator economic “profit” sau unul declarat -”non-profit”.

Lasati un comentariu