Obligatii fiscale ale persoanelor fizice cu termen 25 mai 2016

• publicat la: 19 May 2016
Obligatii fiscale ale persoanelor fizice cu termen  25 mai 2016

Facem cunoscut contribuabililor ca, 25 Mai 2016 este o data foarte importanta pentru persoanele fizice deoarece este un termen limita pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii fiscale:

1. Depunerea Declaratiilor privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru anul precedent – Formular 200

De catre persoane fizice care au realizat: venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare (altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise), operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, venitul brut din jocuri de noroc.

2. Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate – Formular 201

De catre contribuabilii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, care au realizat venituri din strainatate, cum ar fi: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, piscicultura, silvicultura, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare, castiguri din transferul titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta, alte venituri din investitii, pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/ administratori/ cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr.571/2003.

3. Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe salarii si venituri asimilate salariilor Formular 230

De catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

- au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 si solicita restituirea acestora;

- opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult, precum si contribuabilii care solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

4. Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs Formular 220

De catre contribuabilii care obtin venituri din activitati independente si in anul anterior au realizat pierderi, precum si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior

5. Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs Formular 221

De catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform art. 103 alin.(1) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/ cap de animal/ familie de albine detinuta/ detinut la data declararii.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, provenind din:

a)     cultivarea produselor agricole vegetale;

b)     exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c)      cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Declaratiile formular 200, 201, 220 si cererea 230 se se pot depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel:

-          in format hartie, direct la sediul institutiei noastre;

-          prin posta, cu confirmare de primire;

-          online prin intermediul Spatiului Privat Virtual, numai de catre persoanele care au cont.

Declaratia formular 221 se poate depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la sediul institutiei noastre sau prin posta, cu confirmare de primire;

Pentru informatii fiscale prin e-mail se poate folosi aplicatia “Formular asistenta”: https://www.anaf.ro/arondare/

Informatii fiscale generale se furnizeaza prin Call center -  numar telefon 0314039160.

Pentru a sesiza orice problema de natura tehnica accesati adresa de e-mail: admin.portal@mfinante.ro                                                         

 

Lasati un comentariu