Şedinţa Asociaţiei Refugiaţilor

• publicat la: 7 July 2016
Şedinţa Asociaţiei Refugiaţilor

Joi, 7 iulie 2016 a avut loc în municipiul Carei o şedinţă a Asociaţiei Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940 la care a luat parte  şi conducerea judeţeană a acesteia reprezentată de preşedinte prof. Dr. Ioan Corneanu, vicepreşedinţii ec.  Ioan Lucaciu şi Gheorghe Trif şi ec. Elena Pişcorean.

Pe ordinea de zi  au figurat probleme administrative, programul de activităţi pentru perioada imediat următoare, discuţii legate de realizarea Monumentului din Carei dedicat Refugiaţilor Români Deportaţi  în urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940.

Preşedintele Asociaţiei a adus la cunoştinţă celor prezenţi hotărârea Consiliului de Conducere întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 1 iulie 2016 potrivit căreia de la această dată se schimbă conducerea filialei careiene.

Profesorul Mihai Bertieanu va îndeplini funcţia de preşedinte de onoare, iar funcţia de preşedinte executiv va fi preluată de ing. Daniela Ciută, membru al acestei asociaţii. În funcţia de prim-vicepreşedinte a fost numită prof. Elena Coşarcă.

Asociaţia judeţeană a Refugiaţilor a apreciat colaborarea pe plan cultural dintre filiala careiană şi ASTRA Carei, dintre membrii celor două asociaţii şi a considerat că este de bun augur extinderea colaborării şi pe alte planuri.

Celor prezenţi li s-a adus la cunoştinţă că în data de 30 august 2016 va avea loc la Cluj-Napoca a doua Conferinţă Naţională a Refugiaţilor, Expulzaţilor şi Deportaţilor din România. Ultimul număr al revista Pro Memoria din acest an a fost distribuită celor prezenţi.

Noua conducere aduce la cunoştinţa membrilor asociaţiei că va face cunoscut în curând calendarul activităţilor ce vor avea loc până la sfârşitul anului.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu