Nicolae Văcăroiu oferă cifra exactă a jafului. Despre corupție, neglijență în serviciu,…

• publicat la: 19 November 2016
Nicolae Văcăroiu oferă cifra exactă a jafului. Despre corupție, neglijență în serviciu,…

Într-o primă ieșire publică după trei ani de tăcere, președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a făcut la Interviurile Europa FM    bilanțul furturilor de la bugetele publice, central și locale.

2,1 miliarde de euro, nu lei, au furat sau deturnat angajații statului din banii contribuabililor.

Nicolae Văcăroiu spune că în cele mai multe cazuri este vorba despre corupție, neglijență în serviciu, legislație în permanentă schimbare care a dus la erori uriașe. Și abuzuri incredibile comise chiar la nivel guvernamental, precum emiterea unei legi, aplicarea ei și implicit cheltuirea banilor din buget, fără emiterea normelor de aplicare. „Așa ceva e nul de drept!” spune Nicolae Văcăroiu. Deși l-am rugat, Nicolae Văcăroiu a refuzat să acuze nominal, să atace primari sau miniștri.

Mai are doi ani de mandat și probabil, nu vrea să supere pe nimeni înainte de a se retrage la pensie. Poate așa se explică și faptul că, în ciuda unui număr uriaș de sezizări penale trimise în ultimii ani la parchete (675 din 2007 încoace), inspectorii nu au făcut plângere împotriva niciunui demnitar.

A nominalizat însă Guvernul Victor Ponta care, în 2014, a luat de la Investiții 2 miliarde de lei pentru a-i da arbitrar autorităților locale. A împărțit banii din fondul de rezervă prin ordonanțe, deși destinatarii nu aveau nicio urgență, spune președintele Curții de Conturi.

„E îngrijorător faptul că aceste 2 miliarde s-au dus la creșterea rezervei Guvernului și au plecat către primării. S-au dus deci către alte destinații, deci au majorat fondul de rezervă. Ceea ce mă îngrijorează că restul de valoare de investiții prevăzute în buget, dați afară din 26 de miliarde, 3 sau 6 și rămân 20 de miliarde, banii ăia trebuiau utilizați cu maximă eficiență”, a spus la Europa FM, Nicolae Văcăroiu.

Autoritățile locale, la rândul lor, au cheltuit banii cu aceeași „responsabilitate”. Raportul Curții de Conturi arată cum și cu cât au jecmănit angajații statului bugetul, cu cât cinism și cu cât curaj. La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au fost constate nereguli precum:

-necuprinderea în situațiile financiare consolidate ale MDRAP, încheiate la 31.12.2014, a sumelor prevăzute în execuția bugetară a unui ordonator de credite din subordine, respectiv Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), estimate la 149.242 mii lei, având drept consecință reflectarea incorectă în situațiile financiare consolidate, pe surse de finanțare, a execuției bugetare proprii și a entității subordonate. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii de audit.

-au fost constatate mai multe deficiențe referitoare la bunurile care aparțin domeniului public al statului, aflate în administrarea MDRAP, astfel:  subevaluarea și, implicit, diminuarea valorii patrimoniului public și privat al statului cu suma totală de 123.507 mii lei, reprezentând contravaloarea unor terenuri și imobile (în București și în județul Ialomița), în baza unui raport de evaluare care conține omisiuni și erori. Sumele rezultate din evaluare au fost înregistrate în evidența contabilă, fără ca acest raport să fie recepționat și analizat de către MDRAP.

Nu au fost inițiate demersuri în vederea adoptării de acte normative în baza cărora diminuarea valorii terenurilor și clădirilor să fie operată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prezentat de Ministerul Finanțelor Publice;

nu a fost actualizat Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea MDRAP, cu bunuri în valoare de 1.699 mii lei;

nu au fost înregistrate/intabulate în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară bunuri proprietate publică și privată a statului, de natura terenurilor și clădirilor, în sumă de 273.274 mii lei, aflate în administrarea MDRAP la 31.12.2014;

 neluarea măsurilor legale/necesare pentru protejarea bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrare

-în perioada 2012-2014, MDRAP a încheiat contracte cu terții pentru „Proiectarea și execuția de lucrări în vederea modernizării și reabilitării drumurilor județene și de interes local”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) și al Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), dar nu s-a preocupat de valorificarea acestor proiecte prin transmiterea/cedarea către beneficiarii obiectivelor de investiții, respectiv către unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost comandate/achiziționate, imobilizând astfel fonduri publice.

Pentru aceste contracte MDRAP a efectuat plăți în sumă de 54.597 mii lei, aferente unui număr de 285 de proiecte tehnice (60 de proiecte în valoare de 10.200 mii lei, până la 31.12.2013 și 225 de proiecte, în valoare de 44.397 mii lei, în anul 2014);

nu s-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice prin decontarea în cadrul PNDL a arieratelor unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 159.711 mii lei, în condițiile în care plățile, potrivit OUG nr. 28/2013, trebuiau făcute pe baza documentațiilor specifice decontării, care să cuprindă și centralizatorul situațiilor de lucrări executate în luna precedentă;

integral pe republica.ro

Lasati un comentariu