Din toamnă vom avea clase de meserii şi în limba română

• publicat la: 13 March 2017
Din toamnă vom avea clase de meserii şi în limba română

Aţi simţit vreun curtremur în ultima perioadă de timp sau aveţi cunoştinţă despre un aflux de cazuri de urgenţă la   Spitalul Municipal Carei  … după  reinstaurarea  Legii Educaţiei  în municipiul multietnic Carei ?

Legea Educaţiei, Legea nr.1 din 2011 prevede  dreptul la învăţământ în limba română.

Art. 10

(1) In România, invatamantul este serviciu de interes public si se desfăsoară, in conditiile prezentei Legi, in limba română, precum si in limbile minorităţilor nationale si in limbi de circulatie Internatională.

(3) Invatarea in scoala a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toti cetăţenii români. Planurile de invăţământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar si suficient invatarii limbii române. Autoritatile administratiei publice asigură conditiile materiale si resursele umane care sa permita insusirea limbii române. 

Deci nimeni nu a fost deranjat  de aplicarea Legii Educaţiei din România.

Începând din anul şcolar 2017 vom avea din nou clase de meserii  cu specializarea ospătar şi vânzător cu predare în limba română. La Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu,,  a fost aprobată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean  o clasă cu aceste două specializări.

Vor exista clase cu predare în limba română la diferite specializări şi la Liceul Tehnologic  ,,Simion Bărnuţiu,,.

Astfel, pentru anul şcolar 2017-2018 oferta acestui liceu cuprinde aceleaşi specializări şi în limba maghiară şi în limba română aşa cum este normal. Deci se va  auzi limba română şi în clasele  pregătitoare pentru mecanic auto, tapiţer, plăpumar, saltelar  sau lăcătuş construcţii  metalice şi utilaj tehnologic. Chiar ne puneam întrebarea dacă societăţile angajatoare au fost cele care au cerut  viitori meseriaşi pregătiţi  numai în limba maghiară.

Pentru  faptul că am semnalat  nerespectarea Legii Educaţiei  în  Careiul  multietnic am fost luaţi în colimator de un grup radical  care nu doreşte respect reciproc pentru toţi careienii indiferent de religie şi etnie.

Despre inexistenţa claselor de meserii cu predare în limba română în anul 2016-2017  nu a scris deloc presa  locală de limba maghiară  şi de aici  confuzia creată printre cititorii care  nu înţelegeau care e motivul afirmaţiilor lui Andrei Păunescu cu vorbitul în şoaptă. Exprimarea sa metaforică a fost de fapt una elegantă pentru că limba română nu a fost auzită nici în şoaptă în clasele de meserii.

Buletin de Carei invită toţi careienii indiferent de etnie şi religie să înţeleagă că  nu trebuie renegate drepturile niciunei etnii la învăţământ în limba maternă!

Diversitatea culturală şi etnică din municipiul Carei  trebuie să reprezinte  un factor de de îmbogăţire a societăţii şi nu unul de divizare, unul progresist şi nu unul distructiv.

Respectarea drepturilor  de exprimare, reprezentare  şi păstrare a identităţii pentru  FIECARE  etnie este un atribut al unei societăţi democratice. Contrariul este caracteristic dictaturii.

Buletin de Carei

 

n.r.

Atragem atenţia celor care nu stăpânesc bine limba română că ,,a informa,,   este un termen diferit de  ,,a calomnia,,.

Lasati un comentariu