Directorul Apaserv nu mai este dorit la conducere

• publicat la: 14 April 2017
Directorul Apaserv nu mai este dorit la conducere

Consilierii locali UDMR nu îl mai vor pe Dan Stegerean încă patru ani la conducerea SC Apaserv Satu Mare SA.

Unicul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de a avut cinci articole: Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 468/10.04.2017, întocmit de Comisia de selectie, pentru evaluarea membrilor consiliului de administratie care au solicitat reînnoirea mandatului la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă reînnoirea mandatului pentru domnul Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel. Art.3. Contractul de mandat va fi încheiat începând cu data numirii noului Consiliu de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. Art.4. Prezenta hotărâre va fi susținută de dl. Munteanu Țânțaș Gheroghe Grigore reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege, Primarului mun. Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare și S.C Apaserv Satu Mare S.A.

Fără prea multe explicații, când s-a ajuns la votul proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A, consilierii UDMR și cei ai PNL s-au abținut. Conslierul UDMR Bertici Ștefan a votat împotrivă, iar consilierii PSD și ALDE au votat pentru. Dar nu a fost suficient ca proiectul să treacă, astfel că a fost respins.

sursa jurnaluldesatumare.ro

Lasati un comentariu