Asociaţiunea ASTRA, ieri şi azi. 94 de ani de la înfiinţarea Despărţământului Carei

• publicat la: 30 July 2017
Asociaţiunea ASTRA, ieri şi azi. 94 de ani de la înfiinţarea Despărţământului Carei

„Cei ce au pus temelia acestei societăţi au îngemânat-o cu poruncile eterne ale fiinţei noastre naţionale”

Ioan Breazu, 1937

 

Asociaţiunea  Transilvană  pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român  ASTRA  s-a înfiinţat în anul 1861 la Sibiu, în scopul înfăptuirii solidarităţii organice a românilor prin cultură. Prima conducere a organizației a fost girată de președintele  Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, vicepreședintele  Timotei  Cipariu și secretarul George Bariț. A fost asigurată în acest fel  în  conducerea ASTRA   reprezentarea  religiei ortodoxe  şi  a celei  Greco-catolice deopotrivă.

După ani de muncă laborioasă a ASTREI (conferințe, editări de cărți, înființări de școli), Timotei Cipariu declara în 1867 următoarele: „Simțul național s-a deșteptat în toată românimea. Națiunea română a venit la cunoștința poziției care i se cuvinte între națiunile Europei; ea va face toți pașii cuveniți pentru a ocupa această pozițiune cu demnitate.  Am început a ne elibera patria, am început a ne elibera limba.”

În anul 1947 au fost aleși în fruntea Asociațiunii episcopul ortodox Nicolae Popoviciu al Oradiei și vicarul greco-catolic Pompeiu Onofreiu de la Sibiu.  Aceștia s-au opus inițiativei de includere a ASTREI în ARLUS,  Asociația Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică. Drept urmare , în anul 1948 comuniștii i-au înlăturat de la conducerea Astrei, iar Asociațiunea a fost desființată.

După evenimentele din 1989, la începutul anului 1990, vechii astriști și intelectualii mai tineri care cunoșteau activitatea Astrei, au reactivat asociațiunea. Flacăra astristă s-a reaprins aproape simultan în mai multe  localități din toată țară. În aprilie 1990 a avut loc la Sibiu prima adunare generală după 47 de ani. Cu acest prilej a fost ales ca președinte al Astrei preot profesor universitar doctor Dumitru Abrudan. Cu blândețea și înțelepciunea sa, în cei doi ani de președinție, a contribuit la refacerea prestigiului Astrei în noile condiții de lucru.

În anul 2011, s-au sărbătorit 150  de ani de la ctitorirea ei,iar  in 2015 s-au împlinit 25 de ani de la reactivarea în libertate a Asociaţiunii.

La ora actuală  are 65 de despărţăminte (filiale) în ţară şi străinătate şi 9700 membri. ASTRA  a avut o contribuție deosebită la împlinirea visului de unire  a tuturor românilor, înfăptuit  la 1 Decembrie 1918. În judeţul Satu Mare a fost reactivat după 1990 doar  Despărţământul  de la Carei.

https://www.buletindecarei.ro/2014/09/astradespartamantul-carei-si-a-reluat-activitatea.html

În Carei,  Despărțământul  ASTRA   ia ființă în  iulie 1923  după numeroase  încercări şi greutăţi create de fosta  stăpânire.  Primul preşedinte a fost preotul canonic Gheorghe Mureșan,  secretar  Octavian Câmpianu,  casier  Ludovic Vida,  bibliotecar  distinsul director-învățător Gheorghe Pteancu iar  controlor  directorul de bancă Albina Ariu Stupariu.

În ziua de 4 noiembrie 1928, în cadrul Adunării Generale de la Sanislău se va vota o nouă conducere alcătuită din președinte profesorul Aurel Coza, vicepreședinte prim-pretorul dr. Ioan Gherman , secretar profesorul Augustin Ossian , casier părintele Vasile Terdic, bibliotecar institutor Ioan Cleja.

“Pentru a lămuri activitatea în regiunea noastră a acestei societăți culturale, dăm loc aicea referatului harnicului director al Despărțământului Astrei-Carei, dl. Coza Aurel, director al Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei:  “Regiunea Carei fiind în trecut o parte integrantă a județului Satu-Mare, organizația de aici a “Astrei” sub numirea de “Astra sătmăreană” punea în mișcare masele de la hotarele etnice, frământate de stăpânirea străină de atunci pentru a le abate din ogașa credințelor strămoșești. Sunt pomenite și azi marile manifestații și culturale și naționale de la Sanislău din 1901 și de la Tiream din 1891, care au lăsat urme adânci în sufletul populației acestui ținut, fiind tot atâtea reacții la actele de violență a stăpânirii cu tendințe de a ne călca în picioare drepturi ori a ne intra în biserici. Părintele Lucaciu era animatorul și organizatorul lor pe atunci, al cărui instinct de conservare îi indica prompt momentul ce pretindea o mișcare de mase, pentru a răspunde încercărilor stăpânitorilor de a ne abate din drumul tendințelor firești.

Noua conducere, timp de cinci ani, până la noua Adunare Generală ținută la Vezendiu în 17 iunie 1933 lucrează sistematic la refacerea legăturilor cu masele de la sate. Toamna și primăvara cutreieră satele în propagandă culturală, ținând conferințe, aranjând șezătoare, înființând biblioteci, iar iarna înființând școală țărănească și șezătoare culturale pentru intelectualii locali, cu program întocmit cu concursul intelectualilor, tineretului și al doamnelor din Reuniunea Femeilor. La aceste șezătoare a adus conferințiari dela Universitatea din Cluj, pe cei mai de seamă învățați ai noștri din Cluj, oferind intelectualilor de aici o adevărată hrană sufletească. Lumea românescă a și înțeles eforturile Despărțămînului Carei în acestă direcție.

Dovadă sala arhiplină la toate conferințele ținute în ultimii șase ani în duminicile din postul mare, februarie-martie, așa că publicul în această privință are o adevărată școală, prezentându-se la termen și așteptând cu nerăbdare ciclul de conferințe obișnuit al Astrei.

N-a fost nici un eveniment în viața satelor din această plasă, la care să nu fi participat Despărțământul careian .  Inaugurări de școli – și mulțumită Celui de sus și hărniciei conducătorului plășii s-au ridicat ca nici într-o altă parte județului și de o frumusețe că ar putea lua locul multor gimnazii din diferite orășele.

În cadrul “Astrei”, Aurel Coza a desfăşurat, alături de soţia sa, profesoara Augusta Coza (născută Pelle) președinta “Societăţii Femeilor Române” – sora părintelui Ioniţă Pelle – o foarte bogată şi susţinută activitate educativă în satele din împrejurimile Careiului, trezindu-le locuitorilor români de origine, conştiinţa naţională şi mândria de a fi români.

La “Astra” fiecare din aceste școli se deschidea și se închidea cu un festival. Pe timpul duratei cursurilor (în zilele de sărbători) mai aveau loc șezători culturale cu programe artistice. Cursurile s-au predat gratuit.

- În despărțământul de plasă al “Astrei” din Carei condus de Aurel Coza au funcționat astfel de școli țărăneaști pentru țărani (bărbați) în anii 1934/35 și în 1936/37.”

- “La 13 octombrie 1934 s-a inaugurat școala din Căpleni. În Căpleni, învățătorul Ioan Silaghi, notarul Nicolaie Saitiș și preotul Vasile Șuta au imprimat locuitorilor timbrul românismului. La inaugurare au participat din Carei intelectuali în frunte cu vicarul Alexandru Gera, preotul ortodox Ignatie V. Borza, profesorul Aurel Coza, prim-pretorul dr. Ioan Gherman. Cuvântările ținute de aceștia au fost aplaudate cu entuziasm.” (“Hotarul”, octombrie 1934)

- “La 11 noiembrie 1934 ministrul Constantin Anghelescu a vizitat școlile din Sălaj și a fost impresionat de Liceul “Vasile Lucaciu” din Carei, exprimând laude directorului și corpului profesoral. A vizitat și școala din Căpleni și a fost mulțumit.” (“Hotarul”, noiembrie 1934)

- “La 11 noiembrie 1934 s-a sărbătorit Ziua Unității Naționale prin conferințele profesorului Aurel Coza și prim-pretorului dr. Ioan Gherman urmate de un bogat program artistic.” (“Hotarul”, decembrie 1934)

“La Conferința “Astrei” ținută la Cluj în 1936, prezidată de prof. dr. Iuliu Moldovan, unde s-a adus în discuția președinților gruparea organizațiilor de pe frontieră, dl. Aurel Coza, entuziastul președinte al despărțământului Carei, a citit un raport detaliat asupra problemelor din plasa domniei sale și care așteaptă o grabnică rezolvare. Acest documentat raport a fost plin de sugestii pentru felul în care trebuie să se procedeze la studiul problemelor regiunii. Copia lui a fost trimisă tuturor organizațiilor de frontieră.”

La 24 aprilie 1927 apare, sub conducerea unui comitet, ziarul “Graiul Neamului”, – Organ de propagandă culturală națională al “Astrei”, director profesor Aurel Coza. Săptămânalul continua strădaniile gazetei “Neamul nostru” și se imprima în patru pagini.

Peste trei ani, “Graiul Neamului” devine “Organul de propagandă cultural-națională al “Astrei” redactat de Secția din Carei a “Asociației Generale a Profesorilor Secundari” și trece în grija profesorilor din Carei, directorul publicației râmânând însă tot profesorul Aurel Coza: “Mai trebuie să pomenim și activitatea prin gazeta săptămânală a Despărțămantului. De zece ani își duce viața gazeta “Graiul Neamului”, discutând toate chestiunile locale și apărând la nevoie interesele naționale față de cei care le-ar călca în piciore.

După ispășirea regimului de domiciliu forțat la Vatra Dornei, impus de autoritățile comuniste în vara anului 1953, Aurel Coza a revenit la domiciliul lui din Cluj unde s-a consacrat vieții de familie, studiilor istorice, inclusiv în colaborare cu Petre Popescu-Gogan de la Academia Română , participării la întâlniri cu foștii elevi de la liceul din Baia Mare si Carei precum și participării sporadice la evenimente prilejuite de comemorarea preotului, memorandistului, luptătorului neînfricat pentru libertatea neamului, a celui de a fost dr. Vasile Lucaciu.

Astriştii careieni sunt mândri de înaintaşii lor, de exemplul oferit de aceştia în promovarea limbii,  literaturii şi culturii române  precum şi a spiritului de solidaritate a românilor  dar şi a respectului faţă de celelalte naţiuni conlocuitoare  aici  la graniţa de nord-vest a României.

În fiecare an, conform Statutului, reprezentanţii Despărţămintelor şi Cercurilor ASTRA se întâlnesc într-o Adunare Generală, într-un anumit oraş unde există un Despărţământ al ASTREI. Adunarea Generală ASTRA din anul 2016 a avut loc  la Alba Iulia iar în 2017 va avea loc la Carei, la 156 de ani de la înfiinţarea asociaţiunii .

Alegerea Careiului ca loc al desfăşurării celei de-a 112-a Adunări Generale  a ASTRA   este o  cinste şi o onoare acordată  oraşului având în vedere personalităţile   marcante care vor participa precum şi instituţiile din care fac parte. Numeroasele activităţi ale ASTRA Carei în scurta perioadă de la reînfiinţarea despărţământului au fost apreciate de conducerea de la Sibiu dar şi de Comitetul Central fapt  ce a dus la desemnarea municipiului Carei ca loc de întâlnire în perioada 13-15 octombrie 2017  a tuturor reprezentanţilor despărţămintelor existente.  Prezenţa preşedintelui  Academiei Române la Carei la Adunarea Generală ASTRA  se va înscrie la loc  de cinste în istoria acestei localităţi.

 

Daniela Ciută,

preşedinte Despărţământ ASTRA Carei

https://www.buletindecarei.ro/2015/05/ips-andrei-andreicut-parintele-mitropolit-si-ps-iustin-sigheteanul-au-devenit-membrii-de-onoare-ai-despartamantului-astra-carei.html

Lasati un comentariu