ITM Satu Mare a controlat 103 firme dintre care 20 din zona Carei

• publicat la: 10 November 2017
ITM Satu Mare a controlat 103 firme dintre care 20 din zona Carei

In cursul lunii octombrie 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 191 controale, din care 103 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 88 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).     20 au vizat firme din zona Carei.          

I.     Cu ocazia celor 103 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total  111  sancţiuni, din care 13 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 9.100 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 196 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 34 sancțiuni, din care 2 amenzi de 1500 lei (pentru neînmânarea către salariat a unui exemplar al contractului de muncă și respectiv pentru nerespectarea dispozițiilor privind munca în zilele de repaos săptămânal), precum și 32 avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 48 de sancțiuni, din care 10 amenzi în valoare totală de 5100 lei și 38 avertismente.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, au fost aplicate 26 sancțiuni, din care 1 amendă de 1000 lei și 25 de avertismente.  În cursul lunii octombrie au transmis copia registrului de evidență a zilierilor 4 angajatori (beneficiari), fiind înregistrate 6112 poziții (om/zile prestate).

II.   În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 116 deficiențe. Au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 25.000 lei) și 110 avertismente. Au fost dispuse 116 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

I.T.M. Satu Mare a organizat, la sediu, în data de 27.10.2017, o instruire la care au participat 40 de persoane, reprezentanți ai angajatorilor și ai salariaților , ai serviciilor externe SSM , şi în care au fost prezentate materiale puse la dispoziţie de Punctul Focal România al Agenției Europeane pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU – OSHA).

III.    Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public. În cursul lunii septembrie 2017 au fost înregistrate 23 de petiții ale unor persoane fizice, și 100 de solicitări primite de la alte instituții și persoane juridice. Majoritatea sesizărilor se referă la neplata la termen a drepturilor salariale cuvenite, ore suplimentare și munca în zile de repaos saptămânal,  desfacerea contractului individual de muncă și eliberarea unor adeverințe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă.

Din cele 103 firme controlate în  luna octombrie, 20 sunt din zona Carei (municipiul Carei si comune învecinate). Dintre cele sanctionate, 8 sunt din zona Carei.

Lasati un comentariu