Şedinţe săptămânale la Consiliul Local Carei. Ordinea de Zi

• publicat la: 29 January 2018
Şedinţe săptămânale la Consiliul Local Carei. Ordinea de Zi

Miercuri, 31 ianuarie 2018, de la ora 13,00, va avea loc o nouă  şedinţă a  Consiliului Local Carei, a patra din acest an. La 8, respectiv 12 ani de la  construirea sălilor de sport ale Colegiului Tehnic ,,Iuliu Maniu,,  respectiv Liceului Teoretic  se doreşte  punerea în curat a situaţiei lor adică întăbularea lor şi apoi trecerea lor în administrarea …Consiliului Local.

Acelaşi scenariu de a acapara şi aceste săli de sport după modelul deja brevetat al preluării lacului Ianculeşti, al Spitalului Municipal Carei, unde reprezentanţi ai CL Carei sunt doar consilierii UDMR Carei.

 

Ordinea de Zi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 4 – Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei)  Prioritatea de investiţii 9/a cu proiectul „Co-operation between Carei and Kisvarda in order to improve medical services through sreening, diagnosis and treatment programs (Cooperare între Carei şi Kisvarda în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale prin programe de screening (depistare precoce) diagnostic şi tratament”
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere „Prioritatea de investiţii 8/b: susţinerea creşterii eficiente ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice „Cooperare între Carei şi Nyirbator pentru îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea dezvoltării bazate pe potenţialul lor endogen”
3.Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor – Sala de sport – str. Iuliu Maniu nr 21, şi Sala de sport – str. Ignişului nr.20.
4.Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeţei de teren aferent imobilului din domeniul public al municipiului Carei, situat în Carei, str. Vasile Lucaciu nr 15 (fosta casa de copii), înscris în CF 102356 Carei cu nr top 423 şi 424
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii a imobilului teren cuprins  în C.F. nr. 109265  Carei
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren neproductiv în suprafaţă de 1000 mp

Şedinţa CL  Carei se va desfăşura la ora la care este programat Concursul Regional de recitări Mihai Eminescu adică niciun consilier nu va putea asista la evenimentul cultural în limba română. După terminarea concursului în limba română va urma secţiunea în limba maghiară când  deja se va fi terminat  şedinţa de CL iar unii dintre consilieri vor putea lua parte în juriu.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu