În atenţia UATM Carei! Postaţi pe site Strategia de achiziții publice

• publicat la: 18 martie 2018
În atenţia UATM Carei! Postaţi pe site Strategia de achiziții publice

Buletin de Carei solicită UATM Carei adică Primăriei Carei  să facă publică, pe site-ul său oficial, conform LEGII, Strategia de achiziții publice care lipseşte din anul 2014 încoace.  Deoarece este vorba despre BANI PUBLICI, despre modul lor de cheltuire.

Potrivit HG 395 din 2016, la art.12, alin(6)

,,După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra  acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:

a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare  sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege;

b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu  pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege,,.

Buletin de Carei solicită de asemenea Primăriei Carei să facă dovada postării pe SEAP a solicitării pentru realizare GRUP STATUAR  Ady Endre-Otilia Marchiş,  o lucrare  pentru care  au fost alocaţi din bugetul local peste 160 mii lei.

Mulţumim pentru colaborare.

Buletin de Carei este nevoit să facă această solicitare  în mod public deoarece adresele  Primăriei Carei au fost  preluate de preşedintele UDMR Carei iar solicitările pe care le-am mai trimis au fost  însuşite de finul consilier al primarului  care oferea răspunsuri în nume propriu la data de 15 decembrie 2017.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu