Măsuri pentru prevenirea incendiilor cu ocazia organizării de picnicuri

• publicat la: 27 aprilie 2018
Măsuri pentru prevenirea incendiilor cu ocazia organizării de picnicuri

În contextul apropierii perioadei în care tot mai mulți cetățeni aleg să își petreacă timpul liber în zonele de agrement sau la iarbă verde, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” al judeţului Satu Mare recomandă respectarea cu stricteţe a următoarelor MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR:

– Nu  faceţi foc decât în locurile permise şi amenajate în acest sens, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;

– Nu aprindeţi focul pe timp de vânt;

– Nu aprindeţi focul la  o distanţă mai mică de 100 metri de liziera pădurii;

– Preparați hrana numai în locurile de popas amenajate, având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;

– Nu fumaţi lângă mirişti şi păduri sau în alte locuri cu pericol de incendiu;

– Nu aruncaţi la întâmplare ţigara nestinsă;

– Nu parcaţi autoturismul, nu instalaţi cortul sau alte amenajări de picnic în apropierea pădurii;

–  Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul, îngrădind accesul acestora  la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc şi supraveghindu-i în permanenţă;

– Menţineţi curăţenie la locul unde preparaţi hrana: aruncaţi în locuri special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. Ele pot contribui la propagarea incendiilor;

– Nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;

– Stingeţi cu apă sau pământ cărbunii încinşi sau jarul înainte de a pleca din pădure. Dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le!;

– Anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la 112.

Jarul aruncat la întâmplare, fumatul în locuri nepermise, jocul copiilor cu focul se pot transforma rapid în evenimente negative ce pot avea urmări deosebit de grave asupra populaţiei sau mediului înconjurător.

Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic prevede amenzi drastice pentru cei care fac grătare în zonele neamenajate sau pentru nerespectarea regulilor în zonele special amenajate.

Aceste fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

  • aprinderea focului în spaţii neamenajate / aprinderera focului în spaţii amenajate, fără supravegherea acestuia – între 2.000 şi 5.000 de lei amendă;
  • desfăşurarea activităţilor de picnic în afara zonelor special amenajate şi/sau a zonelor indicate pentru acestea – între 1.000 şi 3.000 de lei amendă;
  • lăsarea resturilor menajere sau a oricăror alte gunoaie în spaţiul de picnic, aruncarea ţigărilor, chibriturilor sau oricăror alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajat, precum şi nerespectarea ordinii publice  – între 300 şi 3.000 de lei amendă;
  • aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele special amenajate – între 200 şi 2.000 de lei amendă.

Alte amenzi:

  • de la 100 la 500 de lei pentru distrugerea, modificarea, degradarea panourilor informative, a marcajelor, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor din spaţiile special amenajate;
  • de la 100 la 200 de lei pentru nerespectarea orarelor zonelor de picnic, parcarea în zone neamenajate, satisfacerea necesităţilor fiziologice în zone neamenajate, folosirea produselor de igienă personală la o distanţă mai mică de 30m de cursurile de apă, spălarea vaselor în apele din vecinătate, vărsarea pe jos sau în apele din vecinătate a apei uzate rezultate în urma picnicului;
  • de la 100 la 500 de lei pentru nedepunerea selectivă a deşeurilor în containerele speciale;
  • de la 200 la 400 de lei pentru hrănirea animalelor sălbatice, îndepărtarea, rănirea sau distrugerea plantelor, animalelor, rocilor sau a altor elemente ale cadrului natural şi/sau construit; postarea de semne sau mesaje; nepăstrarea liniştii, deranjarea comunităţilor locale, a vieţii sălbatice sau a altor vizitatori.

Conform Legii nr. 54/2012, cei care pot constata contravenţii şi pot aplica sancţiuni sunt reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române sau agenţii Poliţiei locale.

Lasati un comentariu