Manifestare “Pe-al nostru steag e scris unire,, la Tătărăşti

• publicat la: 20 octombrie 2018
Manifestare  “Pe-al nostru steag e scris unire,,  la Tătărăşti

Tătăreştiul onorează Centenarul printr-o manifestare ce va avea loc în data de 21 octombrie 2018, conform programului de pe Afişul ataşat.

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri este o datorie a fiecăruia dintre noi, a celor care avem fericita ocazie să aniversăm un secol de Românie Mare, Unită, Independentă şi Suverană, să ne bucurăm că dulcea limbă română se vorbeşte de la Nistru până la Tisa şi de la Marea cea mare în străvechiul Sătmar.
Ca veche vatră de trăire şi simţire românescă, Tătăreştiul nu putea să lipsească din concertul comunităţilor din judeţul Satu Mare şi din întreaga ţară care omagiază prin diverse manifestări acest mare eveniment din istoria poporului nostru.
Drept urmare, Asociaţia Fiii Satului Tătăreşti, Parohia Ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Tătăreşti şi Asociaţia Civică Tempora Satu Mare organizează în data de 21 octombrie 2018, un eveniment cultural-patriotic de cinstire a memoriei celor pe a căror jertfă s-a clădit România de astăzi. Tătăreştiul şi-a dat obolul, prin multe vieţi ale fiilor săi pieriţi pe câmpurile de luptă, atât în primul război mondial, care a dus la făurirea României Mari, cât şi în cel de-al doilea, în urma căruia s-au recuperat teritoriile pierdute în urma dictatelor fasciste şi bolşevice ale anului 1940.Mai mult, în zilele premergătoare “Eliberării ultimei brazde de pământ românesc”, 25 Octombrie 1944, pe teritoriul şi împrejurul Tătăreştiului şi-au pierdut viaţa 28 de ostaşi ai Armatei Române eliberatoare, care-şi dorm somnul de veci la umbra frumosului Monument al Eroilor Neamului din sat, dar şi 6 localnici ucişi de nemţi pentru că au sprijinit trupele române.
În memoria tuturor acestor eroi, dar şi pentru a lăsa posterităţii un semn al cinstirii pe care localnicii şi fiii satului Tătăreşti o manifestă faţă de înaintaşi, după oficierea Sfintei Liturgii se va ridica un Parastas, se va organiza un Simpozion istoric, se va sfinţi şi ridica un Drapel Naţional pe catergul amplasat în curtea bisericii, donat de Asociaţia Civică Tempora, şi se vor depune coroane de flori la monument.
Organizatorii, Asociaţia Fiii Satului Tătăreşti, Parohia Ortodoxă Română Tătăreşti şi Asociaţia Civică Tempora Satu Mare, invită pe toţi cei legaţi de această străveche aşezare românească din apropierea “Poalelor Codrului”, şi nu numai, să ia parte la o manifestare de suflet şi simţire patriotică dedicată Centenarului Marii Uniri.

Lasati un comentariu