Atenţie la Drone!

• publicat la: 28 noiembrie 2018
Atenţie la Drone!

Jandarmeria Satu Mare face unele precizări privind utilizarea dronelor printr-un comunicat de presă remis tuturor redacţiilor judeţene.

 1. Planificarea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate a zborurilor în care sunt utilizate aeronave fără pilot la bord, este condiţionată de existenţa în termen de valabilitate a următoarelor documente/autorizări/aprobări:

a. certificat de identificare pentru fiecare dintre aeronave fără pilot implicate în activităţi de zbor în condiţiile în care masa maximă de decolare a acestora este mai mare sau egală cu 500 grame, document emis de AACR;

b. permis de zbor naţional pentru fiecare dintre aeronavele fără pilot implicate în activităţi de zbor în condiţiile în care masa maximă la decolare a acestora este mai mare sau egală cu 15 kg, document emis de AACR;

c. informarea Centrului de Operaţiuni Aeriene/Ministerul Apărării Naţionale cu privire la zona şi intervalul orar în care sunt desfăşurate activităţi de zbor, marca de identificare alocată de AACR, precum şi identificarea operatorului aeronavei;

d. aprobarea MapN pentru efectuarea activităţilor de filmare şi fotografiere aeriană şi desfăşurarea de activităţi de zbor sub înălţimea minimă de 3000 de metri în cazul municipiului Bucureşti;

e. autorizaţie emisă de AACR pentru desfăşurarea activităţii de zbor sub înălţimea minimă de siguranţă (300 m cea mai înaltă cotă a zonei respective);

2. Pentru o completă informare aducem la cunoştinţă următoarele:

a. decolarea/aterizarea aeronavelor fără pilot în intravilanul localităţilor constituie contravenţie, conform prevederilor art. 8, alin (3) şi alin. (9) şi art. 11 al HG. nr. 912/2010;

b. survolarea zonelor dens populate (mulţimi de oameni sau zone rezidenţiale) constituie contravenţie conform prevederilor art. 11 şi art. 12 alin. (1) şi (2) al H.G.  nr. 912/2010;

 

Lasati un comentariu