Bilanțul Gărzii de Mediu Satu Mare pe anul 2018

• publicat la: 7 February 2019
Bilanțul Gărzii de Mediu Satu Mare pe anul 2018

În cursul anului 2018, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, în total, 669 de controale, din care 269 controale planificate, 1 control planificat SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate subtanţe chimice periculoase), conform planului anual de controale şi 400 de inspecţii neplanificate. În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:

-       180 de controale dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naţionale de Mediu

-       106 controale pentru verificarea modului de respectare a conditiilor impuse în actele de reglementare

-       70 de controale efectuate în urma sesizărilor

-       22 de controale cu alte autorităţi (în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean)

-       8  controale în urma autosesizării,

-       5   controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

-       5   controale de identificare a unor obiective noi,

-       1 control pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra  mediului.

Urmare a inspecțiilor desfăşurate în anul 2018, au fost constatate neconformităţi pentru care s-au impus măsuri de remediere şi au fost aplicate 192 de sancțiuni contravenţionale principale, dintre care 112 avertismente şi 80 de amenzi, în valoare de 936.000 lei.

Totodată, au fost înaintate, către APM,  o propunere de suspendare a activității și 2 sancţiuni complementare de sistare a activităţii pentru lipsa autorizației de mediu. De asemenea,  au fost transmise organelor competente 2 sesizări penale privind încălcări ale legislației din domeniul protecției mediului.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

în domeniul deşeurilor: salubrizarea ineficientă a localitaților, colectarea selectivă sporadică a deșeurilor reciclabile, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor, completarea necorespunzatoare a acestor evidenţe, lipsa documentelor aferente transporturilor de deşeuri, gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, încălcări ale prevederilor legale privind deşeurile de ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelope uzate, necolectarea selectivă a deşeurilor, neasigurarea raportării de către unii operatori a datelor și documentelor ce privesc deşeurile, conform cerințelor legale, colectarea deşeurilor  nepericuloase/periculoase, fără respectarea cadrului legal;

    • pentru faptele menționate mai sus, au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 233.000 lei, unor agenți economici, 6 amenzi în cuantum de 40.000 lei, unor operatori de salubritate, 35 de amenzi, în valoare de 78.000 lei, unor autorități ale administrației publice locale, respectiv 7 sancțiuni în valoare de 7.000 lei, unor persoane fizice.
  • în domeniul Fondului pentru Mediu(nedepunerea declarațiilor la termen, în special în cazul operatorilor care introduc ambalaje, respectiv produse ambalate pe piața natională);
    • au fost verificați 54 agenți economici și UAT din județ, fiind aplicate 25 de sancțiuni, în valoare 31.000 de lei.
  • În urma unui controlul privind gestionarea fondurilor de vânatoare, derulat la începutul anului 2018, o asociație care nu și-a obținut autorizația de recoltare a vânatului, de la APM Satu Mare a fost sancționată cu amendă în valoare de 30.000 lei.

în domeniul exploatării agregatelor minerale (cariere, balastiere), au fost identificate neconformităţi constând în lipsa autorizațiilor de mediu sau nerespectarea acestora, motiv pentru care au fost aplicate 8 sancțiuni contraventionale principale în valoare de 155.000 lei, precum și 2sancțiuni complementare de suspendare a activității și o notificare către APM pentru nerespectarea

  • actului de reglementare emis de către aceasta.
  • pentru neconformitățle identificate în domeniul apelor au fost aplicate 8 sancțiuni în valoare de 175.000 lei
  • în domeniul legislației privind protecția atmosferei, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale având un cuantum de 47.500 lei

O pondere importantă în activitatea de control din anul 2018 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel, din cele 91 sesizări înregistrate, 13 sesizări nu s-au confirmat deloc sau doar parțial, iar 16 au fost redirecționate către instituţiile competente pentru soluţionare, după caz.

În vederea susţinerii educaţiei ecologice, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Județean Satu Mare a desfășurat acțiuni specifice, în parteneriat cu Grădinița cu program prelungit nr 7 Satu Mare, cu ocazia unor evenimente de mediu, dar și pentru celebrarea aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918 (acțiune de plantare organizată cu sprijinul Direcției Silvice Satu Mare, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor).

Pentru prevenirea încălcării legislației de mediu, amintim faptul că, la sfârșitul anului 2018, a fost publicată Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, respectiv proiectele privind executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări, precum şi alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale. Potrivit acestei Legi, pentru proiectele de acest tip realizate fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare se vor aplica sancțiuni constând în amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, precum și sancțiuni complementare de desfiinţare a lucrărilor şi de aducere a terenului la starea iniţială.

Legea mai precizează faptul că  “Este interzisă emiterea actelor de reglementare pentru lucrări de investiţii iniţiate sau realizate.”, iar „Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrărilor de desfiinţare şi aducerea terenului la starea iniţială sunt suportate de titularul proiectului.”

Încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială,  constituie infracţiune.

 

 

Lasati un comentariu