In Memoriam prof.univ.Ioan Chindriș. Absolvent de școală careiană

• publicat la: 21 martie 2019
In Memoriam prof.univ.Ioan Chindriș. Absolvent de școală careiană

Îl sărbătoream pe prof.univ Ioan Chindriș în urmă cu 6 ani, la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, la  inițiativa Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, a Consiliului Local și a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” și a Casei Municipale de Cultură Cluj-Napoca,  în vasta sală de festivități a Bibliotecii Universitare, în prezenţa a peste 300 de citadini.

Clujenii  l-au adoptat încă din tinereţile lui şi l-au  omagiat  pe cel ce a devenit cu timpul  unul dintre  „marile personalități ale cetății” , ajuns director  al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, una dintre cele mai mari instituții culturale din România.

Personalitate   de frunte a cercetării științifice dedicate istoriei culturii din România, a fost uitat o perioadă de careieni, spre marea lor pierdere.  Remarcabilul profesor  care a fost  Ioan Chindriș, a fost   cunoscut  şi apreciat  în cele mai înalte cercuri erudite din țară, dar și de peste hotare, fiind, între altele, profesor atașat al Universității din Memphis (S. U. A.), orașul lui Elvis Presley.

Din păcate, nu a mai apucat să întărească rândurile ASTRA Carei cu prezenţa, experienţa şi vasta sa cultură.

Opera sa vastă, va dăinui peste veacuri chiar dacă şcoala unde şi-a desăvârşit educaţia l-a uitat. Prof.dr. Ioan Chindriş  a urmat gimnaziul şi liceul la Liceul Vasile Lucaciu din Carei în perioada 1948-1955. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Istorie şi Filologie a UBB Cluj.A fost un recunoscut cercetător al istoriei culturii, cu accent asupra fenomenului cultural ardelean în secolele XVIII şi XIX , cercetător al Revoluţiei de la 1848 din Transilvania, autor a peste 50 de volume de istorie, istorie literară şi literatură.

Prof. univ. Ioan Chindriş s-a născut la 21 martie 1938, în satul Sânmiclăuş, jud. Satu Mare.

A urmat gimnaziul şi Liceul „Vasile Lucaciu”Carei, jud. Satu Mare în perioada 1948–1955. A continuat studiile la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, secţia Filologie, între 1957–1962.

A urmat specializările postuniversitare:– doctor în filologie 1977, cu teza interdisciplinară (istorie – filologie) Modalităţi paşoptiste în cultura românească. Ideologia istorică a lui Alexandru Papiu Ilarian:  doctor în istorie, prin echivalare, în urma reanalizării tezei de doctorat la Ministerul Învăţământului, 1994.

A lucrat la  Studioul de Radioteleviziune Cluj, 1962–1985, redactor cultural, realizatorul emisiunilor de istorie şi istoria culturii, la  Institutul de Istorie “George Bariţ” Cluj-Napoca, din 1985 şi până în 2008, cercetător principal gradul I la sectorul de istorie modernă,apoi la  Biblioteca Academiei Române  din Cluj de la 1 noiembrie 2005, cercetător principal gradul I şi director al bibliotecii.

Este un recunoscut cercetător al istoriei culturii, cu accent asupra fenomenului cultural ardelean în secolele XVIII şi XIX; cercetător al Revoluţiei de la 1848 din Transilvania, fiind autor  a peste 50 de volume de istorie, istorie literară şi literatură (sinteze, contribuţii, editări de documente istorice şi literare, îngrijiri de ediţii critice etc.).

Este profesor-ataşat al Universităţii din Memphis, S.U.A., Departamentul de istorie.

De-a lungul timpului a fost recompensat cu numeroase distincţii şi premii: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de cavaler pentru realizări în domeniul ştiinţific (Decret nr. 240/7.04.2010, Brevet MC nr. 60, nr. Crt. 95586), Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pe anul 1976, pentru corpusul de  documente epistolare “George Bariţ şi contemporanii săi” (vol. III), medalia jubiliară „Anul Creştin 2000”, acordată de Scaunul Apostolic de la Roma în anul 2001, pentru coordonarea şi realizarea lucrării Biblia de la Blaj 1795. Ediţie jubiliară, Roma, 2000, Premiul de excelenţă al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă pe anul 2008, pentru coordonarea ediţiei princeps a Bibliei Vulgata, tradusă de episcopul Petru Pavel Aron. A fost declarat Cetăţean de onoare al municipiului Blaj, în 1998, pentru lucrările dedicate fenomenului cultural Şcoala Ardeleană. A primit Diploma de excelenţă din partea Primăriei municipiului Blaj, în anul 2007,„în semn de aleasă preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga activitate depusă în slujba istoriei Blajului” şi Diploma omagială „Cardinal Iuliu Hossu” şi Medalia jubiliară „150 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla – Armenopoli” (1853–2003) pentru contribuţia însemnată la descoperirea adevărului istoric despre Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

În 2008 a fost recompensat cu o Diplomă de excelenţă din partea Bibliotecii Naţionale a României, „în semn de recunoştinţă pentru buna colaborare şi sprijinul deosebit acordat proiectelor Bibliotecii Naţionale a României” şi cu o Diplomă de excelenţă din partea Bibliotecii Naţionale a României, în 2010, „pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în biblioteci”. În acelaşi an îi este conferită o Diplomă aniversară din partea Bibliotecii Naţionale a României, „în semn de adâncă recunoştinţă pentru susţinerea instituţiei noastre”. În 2005 este recompensat cu o Diplomă de excelenţă din partea Societăţii Culturale „Pro Maramureş – Dragoş-Vodă”, la împlinirea a 10 ani de activitate, „pentru fidelitatea cu care slujeşte spiritualitatea Maramureşului voievodal şi promovarea valorilor în cultura română şi universală”, iar în 2010, cu o Diplomă de excelenţă din partea Societăţii Culturale „Pro Maramureş – Dragoş-Vodă”, „pentru excepţionala contribuţie ştiinţifică adusă la promovarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural maramureşean”. În 1999 i se conferă o Diplomă de excelenţă din partea Societăţii „ASTRA”, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, „pentru contribuţia deosebită adusă la propăşirea idealurilor naţionale ale ASTREI şi pentru întreaga contribuţie la activitatea Despărţământului ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj.

Din 1999 este Membru de onoare al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român de la Sibiu.

A făcut parte din colectivul de cercetare al Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj Napoca, de care s-a despărţit pentru a conduce destinele altei instituţii prestigioase clujene, filiala Cluj Napoca a Bibliotecii Academiei.

Daniela Ciută

comentarii

de pui la 22 martie 2019 - 09:53

Avem un Careian care a fost directorul Bibliotecii Academiei Romane si nu se stie nimic .Lui Crăciun Petru maghiarizat Coraciony Peiter de origine armeana 100% care a fost elecronist si sa ocupat si de cultura iau ridicat statuie. Daca ungurii ar avea atita oameni cum au romanii de valoare ar ridica statui la fiecare colt de strada.

Lasati un comentariu