Rezultate la proba scrisă de la Definitivat. Un singur profesor de nota 10

• publicat la: 28 iulie 2020
Rezultate la proba scrisă de la Definitivat. Un singur profesor de nota 10

Marți, 28 iulie 2020, au fost publicate rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020, atât la centrul de examen, cât și online, pe pagina web www.definitivat.edu.ro.

Din cei 106 candidați care au susținut proba scrisă în județul Satu Mare, 60 au promovat examenul obținând medii mai mari sau egale cu 8, rata de promovare fiind 56,6%.

Un candidat a obținut nota 10 la Consiliere psihopedagogică și anume  Seucan Daniela de la Centrul Județean de resurse și asistență educațională Satu Mare.

Procentul de promovare înregistrat de candidații care au susținut proba scrisă la nivel național este de 69,17%, înainte de soluționarea contestațiilor. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Din municipiul Carei au fost 6 candidați dintre care doar 3 au obținut medie mai mare de 8..doi maiștri mecanici de la Liceul Simion Bărnuțiu și un profesor de la Liceul Iuliu Maniu.

Eventualele contestații se pot depune conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie între orele 9:00-20:00, respectiv 30 iulie între orele 8:00-12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Lasati un comentariu