Elevii și studenții cu pensii de urmaş trebuie să prezinte de urgență la Casa Județeană de Pensii dovada continuării studiilor

• publicat la: 15 septembrie 2020
Elevii și studenții cu  pensii de urmaş trebuie să  prezinte de urgență la Casa Județeană de Pensii dovada continuării studiilor

Având în vedere începerea anului școlar, Casa Judeţeană de Pensii vine în sprijinul copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaș remintindu-le  faptul că, trebuie  să facă de urgență  dovada continuării studiilor, pentru completarea dosarului și  pentru a primi în continuare acest tip de pensie, conform legii.

Aceasta deoarece, conform prevederilor Legii 263/2010, respectiv ale articolului 114, alin. 2 din legea menţionată, în cazul copilului beneficiar al unei pensii de urmaş care nu face dovada continuării studiilor,  plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Ca urmare, copii urmaşi în vârstă de peste 16 ani  au obligația de a depune la instituția noastră, situată în Satu Mare pe Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 4-6, o adeverinţa din care să rezulte că, în anul şcolar 2020-2021, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Menționăm faptul că, aceasta trebuie să fie datată după începerea anului școlar.

În cazul imposibilității de a  prezenta adeverința în format fizic până la data menționată, se va trimite în format scanat pe adresa de e-mail a instituției: pensii@cjpsm.ro, urmând ca, aceasta să fie trimisă ulterior instituției noastre în original, însoţită de copia actului de identitate, cuponul de pensie sau copie de pe decizia de pensie.

     Data scadentă de depunere a adeverinţei în cazul elevilor este 24 septembrie 2020. În cazul nedepunerii adeverinţei menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2020 se reţine de la plată potrivit legii.

Întrucât anul universitar 2020/2021 începe  la 30 septembrie 2020, respectiv 1 octombrie 2020, în funcție de facultate şi, în consecinţă,  urmaşii studenţi în vârstă   de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării adeverinței  până la data de 24 septembrie 2020, facem următoarele precizări:

  • într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca, până la data de 24 septembrie 2020, să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii,  o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Formularul tipizat de declaraţie se găseşte atât la instituţia noastră cât şi pe site-ul instituţiei, respectiv:  www.cjpsatumare@datec.ro

Declaraţia pe propria răspundere se va depune la instituţia noastră însoţită de copia actului de identitate, cuponul de pensie sau copie de pe decizia de pensie.

În cazul nedepunerii declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor,  pensia de urmaş aferentă lunii octombrie va fi reţinută de la plată, potrivit legii.

  •   Ulterior, dar nu mai târziu de data de 20 octombrie 2020, studenții trebuie  să prezinte sau să transmită prin poștă instituției noastre, adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar 2020/2021 urmează o formă de învăţământ superior organizată potrivit legii.

    În situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor până la data de 20.10.2020, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reţinută de la plată, iar pensia aferentă lunii octombrie 2020 va fi constituită debit şi va fi recuperată.

În  acest moment, există în evidenţele instituţiei un număr de 827 de copii beneficiari ai pensiei de urmaş, care trebuie să aducă dovada că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, a declarat directorul Casei Județene de Pensii Satu Mare, domnul Cristian Soponoș.

Lasati un comentariu