Peste 3700 de sătmăreni angajați în primele 9 luni ale anului. Obligațiile angajatorilor

• publicat la: 15 octombrie 2020
Peste 3700 de sătmăreni angajați în primele 9 luni ale anului. Obligațiile angajatorilor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, reamintește agenților economici că au obligația de a  comunica toate  locurile de muncă vacante existente în unitate sau cele noi create.

Astfel potrivit art.10 alin.(1) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locurilor de muncă, angajatorii trebuie să anunțe agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

De asemenea, angajatorii au obligația să comunice agenției pentru ocuparea forței de muncă, din raza căreia își desfășoară activitatea, ocuparea locurilor de muncă vacante, care au fost comunicate conform alin. (1) al art.10, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizație de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați, conform art.41 alin.(2) din Legea nr.76/2002.

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute în Programul județean pentru ocuparea forței de muncă, prin  AJOFM Satu Mare au fost încadrate în muncă 3798  persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 septembrie  2020, 2003 au peste 45 de ani, 486 au vârsta peste 55 de ani, 410 au între 35 și 45 de ani, 321 au vârsta între 25 și 35 de ani iar 1064 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 1054 tineri NEETs).

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (2135), numărul femeilor fiind de ( 1663).

În funcție de rezidență, 1784 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 2014  persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (1295), gimnaziale (1067), profesionale (864), 250 fiind cu studii universitare.

Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată.

În primele 9 luni ale anului curent, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, au fost de 5500 persoane.

Lasati un comentariu