Acțiuni de control rutier

• publicat la: 5 noiembrie 2020
Acțiuni de control rutier

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin Legea nr. 108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile stabilite la art. 4 al.(3) din O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, precum și reacțiile apărute în presă și numeroasele sesizări adresate de persoanele fizice și juridice față de activitate de transport rutier, în luna octombrie 2020 a fost organizată Campania Națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională,  cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 26 – 30 octombrie 2020, din care 2 zile au fost alocate controalelor în trafic, împreună cu inspectorii de trafic din cadrul inspectoratelor teritoriale ale ISTCR, iar pentru corelarea evidenței timpului de muncă cu datele existente în documentele specifice activității de transport întocmite de angajator în celelalte  zile s-a urmărit realizarea și finalizarea controlului la sediul social al angajatorului.

În cadrul Campaniei s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la:

–      angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în REVISAL, în termenul legal);

–      organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă);

–      organizarea evidenței timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto în conformitate cu prevederile legale speciale;

–      repaosuri periodice (repaosul săptămânal, repaosul zilnic, sărbători legale), concediul de odihnă;  

–      acordarea drepturilor salariale și indemnizației aferente delegării sau detașării;

–      modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare (după caz).

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 21 controale la angajatori din domeniile menționate: 13 controale la angajatori din domeniul transportului rutier de marfă (CAEN 4941) și 8 controale la angajatori din domeniul transportului rutier de persoane (CAEN 4931).  Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale (3 avertismente și 1 amendă de 20.000 lei pentru folosirea muncii nedeclarate. Au fost dispuse 12 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate prin procesele verbale de control încheiate (finalizate).

 

Lasati un comentariu