Ne-a părăsit un alt academician sătmărean. Gabriel Ștrempel

• publicat la: 3 decembrie 2020
Ne-a  părăsit  un alt academician sătmărean. Gabriel Ștrempel

Fiul satului Pomi din județul Satu Mare, Gabriel Ștrempel, elev al Liceului Mihai Eminescu, membru de onoare al Academiei Române, biograful Sfântului Antim Ivireanul, a trecut la cele veșnice la venerabila vârstă de 94 de ani.

A  urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității din București (1947-1951), fiind licențiat al acesteia. Și-a susținut doctoratul în istorie medievală și paleografie românească în 1967 la Universitatea din Cluj, cu lucrarea ”Copiști de manuscrise românești până la 1800”. A debutat în 1953, la ”Viața Capitalei”. Semnează studii și articole în ”Studii și cercetări de bibliologie”, ”Revista bibliotecilor”, ”Buletinul monumentelor istorice”, ”Revue roumaine”, ”Studii și cercetări de documentare și bibliologie”, ”Magazin istoric”, ”Revista de istorie și teorie literară”, ”Manuscriptum”, ”România literară”, ”Tribuna României”, ”Schema et schematisation” (o publicație a Societății de Bibliologie din Paris).

Cercetător de vocație, a fost  preocupat în primul rând de înzestrarea istoriografiei cu instrumente de lucru esențiale: bibliografii, cataloage, ediții critice. Toate cărțile lui au devenit imediat lucrări de referință, având un loc privilegiat în mediile de specialitate. Edițiile critice îngrijite de Gabriel Ștrempel au ca obiect atât opere fundamentale, cunoscute din ediții anterioare, dar care sunt reexaminate sistematic, din toate punctele de vedere, inclusiv sub raport textologic (scrierile lui Ion Neculce, Ienăchiță Văcărescu, Antim Ivireanul), cât și alte scrieri semnificative, tipărite pentru prima oară integral, cum sunt ”Ceasornicul domnilor” de Antonio de Guevara, tradus din limba latină de Nicolae Costin, ”Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei”, atribuită lui Axinte Uricariul, sau Cronograful tradus din grecește de Pătrașco Danovici. A continuat, totodată, inițiativa lui Ioan Bianu de alcătuire a unui catalog analitic al manuscriselor românești de la Biblioteca Academiei.

A fost profesor asociat la Facultatea de Litere a Universității din București și președinte executiv al Fundației ”N. Iorga” de pe lângă Academia Română,  director onorific al Bibliotecii Academiei Române. A fost  și  membru al Uniunii Scriitorilor, membru de onoare al Societății de Științe Filologice, membru de onoare al Societății Numismatice Române,  distins cu Premiul revistei ”Manuscriptum” (1972), Premiul ”Timotei Cipariu” al Academiei Române (1976), Premiul ”Perpessicius” al revistei ”Manuscriptum” (1993), Premiul Uniunii Scriitorilor (1999), Premiul orașului Satu Mare (2000), Premiul Național al Ministerului Culturii (2001). A fost decorat cu Ordinul ”Meritul Cultural” clasa a III-a, cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Ofițer, cu Medalia ”Mihai Eminescu” ș.a.

Dumnezeu să-i deie iertare și veșnică pomenire în Împărăția Sa profesorului academician GABRIEL ȘTREMPEL (8 sept. 1926 – 1 dec. 2020), unul dintre cei mai erudiți cercetători ai literaturii române vechi, autorul ”Catalogului manuscriselor românești” și al multor cărți și studii de specialitate, contribuția sa fiind esențială în inventarierea scrierilor medievale și moderne din teritoriile românești. Scrierile sale despre marele Ierarh Cărturar și Martir Antim Ivireanul au constituit materialul documentar fundamental pentru canonizarea Sfântului în iunie 1992 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, scrie Arhimandritul Mihail Stanciu de la Mănăstirea Antim.

Slujba înmormântării va fi săvârșită azi, 3 dec. 2020, la orele 14 la capela cimitirului Bellu din București.

 Veșnica lui pomenire!

Lasati un comentariu