Expoziție „BRÂNCUŞI – Calea nesfârşită a luminii” la Carei

• publicat la: 14 februarie 2023
Expoziție „BRÂNCUŞI – Calea nesfârşită a luminii” la Carei

Expoziţia personală de artă fotografică „ BRÂNCUŞI – Calea nesfârşită a luminii ” este o expoziţie-eveniment care îşi propune să promoveze în rândul iubitorilor de artă şi cultură din ţară şi din străinătate marea valoare a creaţiei artistului român Constantin Brâncuşi, un adevărat reper artistic al culturii naţionale româneşti şi al culturii mondiale.

Expoziţia se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru U.N.E.S.C.O., Bucureşti. Turneul expoziţiei este un demers de susţinere a dosarului de candidatură al Ansamblului monumental „Calea Eroilor ” din Târgu-Jiu, înaintat oficial de autorităţile române spre a fi înscris pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Mondial U.N.E.S.C.O.

Turneul naţional al expoziţiei va parcurge toate regiunile istorice ale României, ajungând apoi şi pe la românii din diaspora, în muzee şi alte instituţii de cultură. Până în prezent a fost expusă în regiunea Maramureş cu ocazia „Zilelor Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania – 2019”.

Pentru regiunea Olteniei vernisajul-eveniment al expoziţiei a avut loc în 19 februarie 2020 la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu, judeţul Gorj, fiind dedicat „Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi – 2020”, ocazionată de sărbătorirea zilei de naştere a marelui artist gorjean (născut în 1876).

La Castelul Karolyi din Carei, județul Satu Mare, vernisajul-eveniment al expoziţiei va avea loc vineri, 17 februarie 2023, ora 11.00, în Sala Cavalerilor şi este dedicat „Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi – 2023”. Pe lângă lucrările expoziției, publicul poate viziona și filmul documentar „Brâncuşi fotograful – prezentat de Tudorel Ilie”.

Această zi naţională propune ca temă majoră de reflecţie, extrem de actuală, rolul pe care marele artist Constantin BRÂNCUŞI îl are în păstrarea şi cultivarea identităţii naţionale româneşti, în condiţiile diversităţii culturale europene şi mondiale. Opera sa grandioasă nu este încă recunoscută ca făcând parte din Patrimoniul Mondial U.N.E.S.C.O., deşi reprezintă o culme a artei moderne în cultura umanităţii.

Obiectivul expoziţiei este să facă cunoscute publicului larg valorile artei lui BRÂNCUŞI , mare sculptor şi totodată artist fotograf, recunoscute pe plan mondial. Este vorba despre acele valori patrimoniale româneşti create de BRÂNCUŞI care ne diferenţiază cultural de alte popoare şi ne fac mândri că suntem români, mai ales acum când are loc un proces de globalizare şi de nivelare a valorilor pe plan mondial.

Avem nevoie mai mult ca oricând de creaţiile monumentale zămislite de BRÂNCUŞI, ca repere culturale. Se impune protejarea, conservarea, promovarea şi valorificarea moştenirii noastre culturale rămasă de la marele BRÂNCUŞI prin recalibrarea creaţiei sale la noile realităţi cu care ne confruntăm în societatea românească actuală şi în lume.

BRÂNCUŞI  creatorul este unul dintre elementele cheie ale rebrandingului cultural al României contemporane!

Expoziţia personală de artă fotografică „ BRÂNCUŞI – Calea nesfârşită a luminii ” prezintă într-un număr de 47 de lucrări de artă fotografică de mari dimensiuni, cele mai importante elemente artistice ale Ansamblului monumental „Calea Eroilor ” din Târgu-Jiu. Ansamblul a fost realizat în perioada 1937-1938 şi reprezintă o culme artistică a creaţiei lui Constantin BRÂNCUŞI, care a produs o revoluţie în arta monumentală mondială. Este o mare capodoperă din cadrul patrimoniului cultural tangibil al României şi al lumii, prin conceptul său inovativ, având la bază esenţializarea formelor dar inspirat din tradiţiile populare româneşti, respectiv olteneşti.

Toate aceste fotografii alb-negru şi color realizate la un înalt nivel artistic se constituie într-un studiu dar şi o oglindă vie a creaţiei artistice brâncuşiene, atât ca sculptor inovativ dar şi ca artist fotograf pasionat, într-o perioadă în care fotografia încă nu era considerată o artă. Este o dovadă că BRÂNCUŞI folosea fotografia alb-negru ca un martor tăcut al liniei şi formelor creaţiei sale sculpturale. Expoziţia pune în discuţie posibilele surse de inspiraţie tradiţionale ale marelui artist BRÂNCUŞI în realizarea acestor capodopere aflate la Târgu-Jiu, cât şi estetica solară a conceptului.

Toţi românii au datoria să cunoască şi să aprecieze la adevarata valoare această inestimabilă avuţie naţională, europeană şi mondială care este creaţia artistică rămasă de la Constantin BRÂNCUŞI în patrimoniul cultural al României, o parte integrantă a identităţii poporului român, dar totodată şi o valoare universală a umanităţii care merită pe deplin să fie înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial U.N.E.S.C.O. !

Aprobarea de către forurile internaţionale U.N.E.S.C.O. a acestei candidaturi va onora bogăţia culturală de care dispune poporul român şi poate fi un important vector de promovare a turismului cultural din România şi din Europa.

Prezenţa Ansamblului Monumental „Calea Eroilor ” din Târgu-Jiu în Patrimoniul Mondial U.N.E.S.C.O. va fi o confirmare în plus că operele lui

Constantin BRÂNCUŞI sunt o expresie a geniului românesc oferită cu generozitate culturii umanităţii.

Expozant : Tudorel ILIE

Tudorel ILIE este un artist fotograf din Baia Mare, judeţul Maramureş, România, născut în 9 octombrie 1961 la Ardud, judeţul Satu Mare, România. Este membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România (rang Art A.A.F.R.), al Asociaţiei Internaţionale de Artă Fotografică „Euro Foto Art” (A.I.E.F.A.) din 2015 și al Uniunii Creatorilor Profesionişti (U.C.P.) sucursala Baia Mare. Este preşedinte al Clubului Foto-Video din cadrul O.N.G. Asociaţia „Millennium”din Baia Mare.

Artistul a fost prezent în 158 expoziţii de artă fotografică, din care 75 de expoziţii personale şi 83 expoziţii de grup în muzee şi centre culturale din România, Belgia, China, Japonia, Polonia, Ungaria şi Ucraina. Nu mai menționăm aici numeroasele expoziții online în care este prezent.

Această activitate expoziţională a fost amplu reflectată în numeroase publicaţii scrise din ţară, din străinătate şi în presa online. Fotografiile sale au fost publicate în albume de artă fotografică, reviste de turism internaţionale, albume şi ghiduri turistice precum şi în numeroase cărţi sau publicaţii ştiinţifice.

Artistului i-au fost decernate premiile :

 În anul 2022 i s-a acordat „Diploma de Excelenţă” pentru contribuția remarcabilă la susținerea valorilor și obiectivelor U.N.E.S.C.O.

din România – acordată de Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O., București.

– În anul 2022 i s-a acordat placheta „Carol Popp de Szathmary ” de către Asociația Internațională de Artă Fotografică „EuroFotoArt” ;

– În anul 2019 i s-a acordat „Premiul de Excelenţă” de către Asociația Internațională de Artă Fotografică „EuroFotoArt” ;

– În anul 2019 i s-a acordat titlul de „Ambasador al turismului maramureşean” pentru merite deosebite în promovarea turismului şi culturii tradiţionale de către Consiliul Judeţean Maramureş ;

– În anul 2015 i s-a acordat „ Premiul de Excelenţă” de către revista de cultură „Gazeta de Maramureş” ;

– A participat la multe concursuri de fotografie şi a primit Premiul I la concursul naţional de artă fotografică „ Ipostaze Etnografice”– 2019.

A desfăşurat mai multe proiecte culturale sub patronajul sau în parteneriat cu Comisia Naţională a României pentru U.N.E.S.C.O. şi Institutul Cultural Român din Bucureşti.

Lasati un comentariu