România, paradisul lui Tiger Woods

• publicat la: 23 May 2011
România, paradisul lui Tiger Woods

Într-o ţară în care nici măcar fotbalul, sportul preferat al românilor, nu are încă un teren de nivel occidental, ră­sar precum ciupercile după ploaie te­renurile de golf, toate la nivel “inter­na­ţional”, făcute pe fonduri europene ne­rambursabile alocate pe programul operaţional regional pentru turism.

Transformarea ţării în paradisul lui Tiger Woods este o ambiţie perso­na­lă a Elenei Udrea, exprimată de aceas­ta public la începutul anului tre­cut, în faţa comisiilor parlamen­ta­re. Atunci spunea Elena Udrea că are în vedere construirea unui teren de golf la Snagov, al cărui cost s-ar fi ri­di­cat la aproximativ 10 milioane de euro.

La Snagov nu s-a făcut nimic până acum, dar se face, în schimb, la Arad, în fieful lui Gheorghe Falcă. So­crul acestuia, Gheorghe Seculici, pre­şedinte al PDL Arad, a realizat pro­iectul unui megacomplex de golf care poartă  numele de Butterfly Royal Golf Resort. Complexul va fi realizat în acest an în comuna Fân­tâ­nele, lângă Arad, în baza unui  contract încheiat între Agenţia de Dez­vol­tare Vest, cea care gestionează alo­carea fondurilor europene pentru această zonă a ţării, şi firma SC BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT SRL, înfiinţată în România de mai mulţi cetăţeni ita­lieni. Complexul Butterfly Royal Golf Resort se va întinde pe 364,8 ha şi va cuprinde vile de lux, vile, blocuri, un hotel de lux, club de golf cu teren de golf şi ma­gazine. Investiţia va fi de aproximativ 20 milioane de euro, din care peste 10 milioane de euro reprezintă o finanţare europeană nerambur­sa­bi­lă. Contractul de finanţare a fost deja semnat de ita­lieni cu Agenţia de Dez­voltare, în baza Programului Ope­raţional Regional, în cadrul do­me­niului major de intervenţie 5.2 “Crea­rea, dezvoltarea, modernizarea in­frastructurilor specifice pentru va­lo­ri­ficarea durabilă a resurselor natu­ra­le şi pentru creşterea calităţii servi­cii­lor turistice”, axa 5 “Dezvoltarea du­rabilă şi promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional Re­gional. Valoarea totală a proiectului de la Fântânele este de aproximativ 84,5 milioane de lei (19,9 milioane de euro), iar valoarea fi­nanţării neram­bur­sabile este de aproximativ 43,6 mi­lioane de lei (10,3 milioane de euro).

SC BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT SRL, firma italiană cu se­diul în Timişoara, a primit însă o fi­nanţare mai generoasă de la AD Vest (agenţie condusă de primarul Ara­dului, Gheorghe Falcă, şi pre­şe­din­ţii PDL ai CJ Arad şi CJ Timiş). În 30 aprilie, italienii au încredinţat contractul pentru construirea complexu­lui de golf, contract în valoare de 18 mi­lioane de euro, firmei Tehno­do­mus din Arad. Conform contractului, publicat pe site-ul de licitaţii pu­bli­ce, Tehnodomus trebuie să reali­ze­ze următoarele obiective: teren de golf cu 18 găuri cu o Club House de apro­ximativ 5.000 mp, alee de acces cu portar, terenuri de tenis cu vestia­re, zonă de întreţinere cu depozite şi bi­rouri, centru sportiv cu piscină, te­re­nuri de tenis şi vestiare, parcări şi cir­culaţie internă, zonă verde de le­gă­tură între echipamentele de golf şi centrul sportiv etc. Tehnodomus SA, fir­mă arădeană deţinută de Sorin Virgil Henţ şi Gheorghe Maxinan, doi apro­piaţi ai primarului arădean Gheor­ghe Falcă, este câştigătoare fără drept de apel a aproape tuturor contractelor de construcţii scoase la li­citaţie de Primăria Aradului. Cum spu­neam, parte în acest proiect este şi socrul lui Falcă, Gheorghe Secu­lici, a cărui  firmă Proiect Arad SA a re­a­li­zat proiectul complexului de golf.

Flutur face şi el găuri în gazon pe bani europeni
Reţeta a fost descoperită şi de ce­lă­lalt preferat al doamnei Udrea, Gheor­ghe Flutur. La Suceava, Pri­mă­ria condusă de Ion Lungu, subaltern al lui Flutur pe linie de partid,
s-a asociat cu o firmă nou-creată, DRA­GO­MIRNA GOLF RESORT SRL, pentru realizarea unui complex de golf de 100 de hectare în comuna Mi­to­cu Dragomirnei. Consiliul Local al Municipiului Suceava a aprobat aso­cierea, primarul Lungu spunând că este vorba despre o importantă opor­tunitate. “Este vorba despre o su­prafaţă de 100 de hectare aflată la pe­riferia municipiului, la 2,5 km de Iţ­cani şi la 7 km de centrul Sucevei, o in­vestiţie impresionată, cu terenuri de golf, centru de conferinţe, hotel inter­na­ţional de 5 stele, spaţii comerciale etc.”, susţine primarul pedelist al Su­ce­vei. Acesta crede că o dată cu re­a­li­zarea terenului de golf la Mitocu Dra­gomirnei va creşte “turismul de shopping la supermarketurile din Suceava”.

sursa jurnalul.ro

Lasati un comentariu