Şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

• publicat la: 8 martie 2010
Şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Vineri 4 martie 2010 la sediul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a avut loc şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Comitetul a reunit reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniul mediului de afaceri, printre care s-a aflat şi un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Satu Mare, dar şi reprezentanţi ai unor organizaţii reprezentative la nivel naţional ale oamenilor de afaceri şi ale sindicatelor.

Principala temă a întălnirii a constituit-o discutarea şi, mai apoi aprobarea, variantelor pentru anul 2010 ale Procedurilor de implementare ale Programelor de sprijin acordat întreprinzătorilor, finanţate cu fonduri alocate de la bugetul de stat.

Cele patru programe discutate sunt:
1.Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
2.Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START
3.Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
4.Programul naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

O altă temă de discuţii a fost şi prezentarea proiectului de lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri (firme starter), lege care se doreşte a fi promovată în Parlament şi prin care se doreşte a fi acordate facilităţi (în special fiscale) tinerilor care îşi constituie o firmă.

Prin  Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă se acordă sprijin financiar nerambursabil în procent de până la 60% şi în sumă maximă de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar (faţă de 50.000 lei anul trecut), pentru achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare cu scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Noutatea pentru acest an o constituie lărgirea listei achiziţiilor eligibile prin includerea softurilor pentru tehnica de calcul achiziţionată, a posibilităţii de a achiziţiona spaţii comerciale, respectiv pentru prestarea de servicii, sau de autovehicule pentru transport marfă, dar şi cheltuieli pentru implementarea şi certificarea sistemelor de management.

Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul se va derula în două etape, respectiv:
1.Etapa I – cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor Programului.

2.Cursurile se vor organiza în Bucureşti, Bacău, Tulcea şi Cluj Napoca.
3.Etapa a II-a – finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri redactate atât de cursanţii care au absolvit cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC, în etapa a I-a a programului sau cursuri organizate în anii anteriori, cât şi de solicitanţi care se înscriu direct în etapa a II-a., în următoarele condiţii:
a) Schema de finanţare cu credit bancar:
–    Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii , dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar (faţă de 49% şi 60.000 lei anul trecut);
–    credit bancar – maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii (faţă de 41% anul trecut), dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră. Creditul bancar va fi garantat în proporţie de 80% de către FNGCIMM.
b) Schema de finanţare fără credit bancar :
–    Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar (faţă de 49% şi 60.000 lei anul trecut)
–    contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile: Echipamente tehnologice; Aparate şi instalaţii de măsură, control; Mijloace de transport auto pentru mărfuri; Spaţii comerciale, de producţie sau pentru prestări servicii; Mobilier pentru dotarea spaţiilor; Implementarea şi certificarea standardelor de management; Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică;
Beneficiarii Programului pot fi persoanele fizice (cu vârsta între 18 şi 40 ani) şi societăţi comerciale (microîntreprinderi numai vechi de 2 ani).

Printre obiectivele Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se află stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei antreprenor în cadrul comunităţii de afaceri.  Prin acest program se vor organiza întâlniri ale femeilor antreprenor în cadrul unui seminar, cât şi cursuri de educaţie antreprenorială pe durata a cinci zile în  şase locaţii, pentru câte 30 de persoane, urmărindu-se îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, dar şi schimburi de experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale.

Seminariile de promovare vor fi organizate în fiecare din cele 13 localităţi unde îşi au sediile Oficiile teritoriale  (OTIMMC), pe parcursul Săptămânii Europene a IMM-urilor (25 mai – 1 iunie 2010), iar unul dintre cursurile de educaţie antreprenorială va fi în organizarea OTIMMC Satu Mare.

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului are în vedere stimularea practicării meşteşugurilor şi a meseriilor tipice micii industrii, care presupun un grad important de prelucrare manuală, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.

Prin program se finanţează achiziţionarea de echipamente de lucru şi tehnică de calcul, dar şi activităţi de promovare a meşteşugarilor prin susţinerea participării acestora la expoziţii sau misiuni economice, sau prin crearea unui site pe internet. Suma maximă a finanţării a crescut faţă de anul trecut de la 20.000 lei la 50.000 lei. Procentul maxim al finanţării nerambursabile a crescut de asemenea de la 70% la 90%.

Perioada pentru înscrierea on-line în vederea participării la aceste Programe intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea lor în Monitorul Oficial, publicare care se aşteaptă în cursul lunii martie 2010.

În vederea prezentării procedurilor de implementare, O.T.I.M.M.C. Satu Mare organizează miercuri, 10 martie, începând cu ora 12, un seminar de prezentare a acestor programe şi a noutăţilor apărute în procedurile de implementare ale lor.

Seminarul va fi organizat în sala de şedinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, adresăm întreprinzătorilor invitaţia de a apela la serviciile de informare şi consultanţă oferite de Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care funcţionează în strada Decebal nr. 4, etaj I. Reperele de contact sunt: telefon 0261-711241, fax 0261-711240, e-mail oficiusm@mimmc.ro sau la Centrele de Informare, Asistenţă şi Instruire care funcţionează în Carei, Baia Mare şi Oradea.

Comunicat de presă

Lasati un comentariu