Ai teren agricol şi nu mai vrei să-l lucrezi? UE îţi dă bani să plantezi copaci pe el

• publicat la: 26 februarie 2011
Ai teren agricol şi nu mai vrei să-l lucrezi? UE îţi dă bani să plantezi copaci pe el

Uniunea Europeană ne dă din acest an bani şi pentru plantarea copacilor. Astfel, până în 2013 ar trebui să accesăm 229 de milioane de euro pentru folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin programul “Prima împădurire a terenurilor agricole”.

Măsura 221 este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătaţirii capacitaţii de retenţie a apei, creşterii calitătii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, dupa caz, creşterea biodiversităţii.

Primele pentru întreţinerea plantaţiei forestiere înfiinţate în cadrul măsurii, pe o perioadă de 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafaţa împădurită pe o perioadă de 15 ani sunt acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice.

In program se pot înscrie persoanele fizice şi juridice, grupurile, asociaţiile sau autoritaţile publice locale care deţin teren agricol. De asemenea, pot cere finanţare şi fermierii, dar pentru a fi clasificat ca fermier, solicitantul trebuie sa demonstreze că veniturile din agricultură reprezintă cel puţin 25% din veniturile totale şi că timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel putin 25% din timpul de muncă total efectuat.

Câţi bani se primesc pentru împădurirea unui teren

Costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere diferă în funcţie de zona geografică. Costul standard la hectar este de 1.900 de euro la câmpie, 1.660 de euro la deal şi 1.560 de euro la munte. Valoarea compensării pentru împădurire reprezintă 80% în zonele defavorizate/Natura 2000 şi 70% în celelalte zone.

Astfel, plata compensatorie la hectar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere în afara zonelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000 este de 1.330 de euro la câmpie, de 1.162 la deal şi de 1.092 de euro la munte. În cazul plantaţiilor din interiorul acestor zone, se oferă 1.520, 1.328, respectiv 1.248 de euro.

De asemenea, se oferă bani şi pentru întreţinerea plantaţiei pe o perioadă de cinci ani începând cu anul înfiinţării. Sumele variază între 90 şi 270 de euro în cazul plantaţiilor de la câmpie, între 105 şi 210 pentru cele de la deal şi între 65 şi 130 de euro la munte.

Mai mult, prin programul “Prima împădurire a terenurilor agricole” se oferă şi compensaţii pentru pierderea de venit agricol. Aceste compensatii se acordă pe o perioadă de 15 ani începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere, fiind reprezentate de sume fixe, exprimate în euro pe an şi pe hectar. Astfel, se acordă 215 euro pe an şi pe hectar pentru fermieri si 110 euro pe an şi pe hectar pentru non-fermieri.

Pentru ce fel de împăduriri se dau banii

Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii de teren agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puţin 2 ani şi să fi respectat în această perioadă Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC).

De asemenea, terenurile agricole propuse pentru împădurire trebuie să fie în proprietate/ să fie concesionat/ arendat solicitantului. Dacă nu se află în proprietate şi se află în arendă sau în concesionare, solicitantul trebuie să facă dovada acordului proprietarului terenului pentru împădurire.

In plus, suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 ha, iar, cu excepţia perdelelor forestiere, raportul dintre distanţa cea mai mare şi cea mai mică a extremelor perimetrului acesteia să fie sub cinci.

Următoarele categorii de terenuri nu sunt eligibile prin Măsura 221: terenurile care nu au folosinţă agricolă, terenurile grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale, terenuri a căror situaţie juridică este neclară, terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, terenuri deţinute în devălmăşie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă oricare dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi, pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului, a căror stadiu de degradare se constată conform legislaţiei în vigoare.

Finanţarea obţinută prin Măsura 221 nu poate fi folosită nici pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun sau cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.

sursa green-report

Lasati un comentariu