Milioane de lei confiscate de Garda Financiară

• publicat la: 2 March 2013
Milioane de lei confiscate de Garda Financiară

În conformitate cu ordinul prefectului nr. 22/12.02.2013, a fost constituită o comisie mixtă de control formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Gărzii Financiare şi Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, comisie ce a desfăşurat acţiuni de verificare şi control referitoare la respectarea prevederilor legale privind comercializarea alimentelor şi a produselor din carne şi preparate din carne, alcool şi sucuri. Primele acţiuni s-au derulat pe raza municipiului Satu Mare şi vor continua cu verificări în judeţ.

Nereguli şi amenzi la unităţile alimentare controlate în municipiul Satu Mare

Potrivit unui raport preliminar, comisia a prezentat primele rezultate şi măsurile legale dispuse în urma acţiunile de control efectuate la mai multe societăţi de pe raza municipiului Satu Mare:

 • S.C. ADIACOS S.RL. Satu Mare, punct de lucru în piaţa Someş, comercializează preparate din carne în spaţiu neautorizat conform reglementărilor în vigoare (autorizaţia de funcţionare de la Primăria Satu Mare este neavizată pe anul 2013). Preparatele din carne (parizer Adiacos şi parizer tradiţional) nu erau etichetate cu elemente de identificare şi caracterizare, unitatea nu este dotată cu dulap vestiar iar lucrătorul comercial nu purta echipament complet de protecţie sanitară a alimentelor (lipsa bonetă). A fost aplicată sancţiunea contravenţională de 5000 lei şi au fost dispuse măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
 • S.C. CHIRAL ZIEBER S.R.L., magazin de carne în Piaţa Someş, la cântărirea produselor se utilizau mijloace de măsurare neverificate metrologic, potrivit prevederilor legale. În vitrina frigorifică au fost expuse în vederea comercializării organe de porc (ficat şi creier) pentru care nu existau documente de provenienţă şi certificare a calităţii. Preparatele din carne nu aveau preţurile de vânzare indicate vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. A fost aplicată o amendă de 5000 lei şi s-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
 • S.C SUINPROD PIG S.RL. Racşa, punct de lucru Satu Mare, strada Ganea. În unitate erau expuse în vederea comercializării 9 kg produse din carne (cap de porc, ciolan şi slănină pentru topit) pentru care operatorul nu a putut prezenta documente de provenienţă şi certificare a calităţii. Preparatele din carne nu aveau preţurile de vânzare indicate vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. Lucrătorul comercial nu prezenta echipament complet (lipsă bonetă) de protecţie sanitară a alimentelor. A fost aplicată o sancţiune contravenţională de 5000 lei şi s-a dispus măsuri de oprire definitivă şi retragere din circuitul consumului uman a produselor fără documente de provenienţă.
 • S.C. ARCA S.R.L., punct de lucru pe strada Astronauţilor, NR. 7/A, nu asigura funcţionarea agregatelor frigorifice şi realizarea microclimatului necesar păstrării produselor din carne, furnizarea curentului electric fiind întreruptă la momentul controlului. Nu se respectau condiţiile de eliberare a documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, în unitate producându-se cârnaţi proaspeţi din carne de porc. Pentru mijloacele de măsurare nu au putut fi prezentate buletine de verificare metrologică.

Ca urmare a unei sesizări înregistrate la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, referitoare la calitatea necorespunzătoare a produsului pate de ficat, producător S.C. ARCA S.R.L, au fost prelevate eşantioane din acest produs în vederea analizării în laboratorul de specialitate al D.S.P Satu Mare.

Obligaţii fiscale stabilite de inspectorii DGFP şi încasate la bugetul de stat în valoare totală de 118.264 lei

Potrivit datelor furnizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare au fost efectuate acţiuni de inspecţie fiscală la următoarele societăţi comerciale:

 • S. C. SANTEC S.R.L. a făcut obiectul unei inspecţii fiscale generale, stabilindu-se obligaţii fiscale în suma de 81.473 lei.
 • S.C ADIACOS S.R.L. a făcut obiectul unei inspecţii fiscale generale în anul 2007 nefiind stabilite constatări fiscale şi, a unei inspecţii fiscale parţiale, stabilindu-se obligaţii fiscale în suma de 26.899 lei.
 • S.C. BARTA ATI S.R.L a făcut obiectul unei inspecţii fiscale generale în anul 2007, stabilindu-se obligaţii fiscale în suma de 9.892 lei.
 • S.C. GAMA & GAMA S.R.L., actuala S.C. SOLITARIS PLUS SM S.R.L. Satu Mare, a făcut obiectul inspecţiei fiscale parţiale pentru perioada 01.08.2008-28.02.2011, stabilindu-se obligaţii fiscale în suma de 3.192.578 lei şi a fost înaintată o sesizare penală, valoarea prejudiciului stabilit fiind în suma de 2.614.399 lei. În prezent, societatea este în faliment, fiindu-i aplicabile prevederile Legii nr. 85/2006.
 • S.C. GAMA & GAMA DISTRIBUTION S.R.L. este cuprinsă în programul de control încă din anul precedent, în vederea efectuării unei inspecţii fiscale parţiale. În prezent, acţiunea este suspendată deoarece actele societăţii au fost ridicate de către organele Ministerului de Interne cu ocazia percheziţiei domiciliare, fiind predate la GARDA FINANCIARĂ-COMISARIATUL GENERAL BUCUREŞTI.

Sumele stabilite cu titlu de obligaţii fiscale la societăţile SANTEC, ADIACOS şi BARTA ATI au fost încasate la bugetul de stat.

Aflaţi în misiune, reprezentanţii Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale şi Serviciului Inspecţie Fiscală şi Supraveghere a Produselor Accizabile Satu Mare au oprit în trafic autoturismul cu nr. SM-60-FAB, condus de Fabian Nicolae, cu domiciliul în localitatea Turţ nr.163, în portbagajul căreia s-a descoperit cantitatea de 288 litri băutură spirtoasă, cu o concentraţie alcoolică de 46 grade, fără a deţine documente de provenienţă, declarând că respectiva cantitate de alcool o oferă unei rudenii din localitatea Apateu, în schimbul unor furaje. Valoarea prejudiciului estimat pentru respectiva cantitate de acool a fost de 4.471 lei.

Garda Financiară a dispus confiscarea sumei de 2,9 milioane lei de la SC BARTA ATI SRL Satu Mare

Potrivit datelor comunicate de Garda Financiară, în urma controalelor efectuate au fost sesizate cazuri de încălcări ale legislaţiei la următoarele societăţi comerciale:

 • În urma controlului efectuat la SC BARTA ATI SRL Satu Mare, cu sediul pe B-dul Lucian Blaga nr. 125C, s-a constatat că societatea nu a respectat dispoziţiile date de echipa de control cu ocazia unor controale anterioare, faptele constituind contravenţie. Echipa de control a dispus confiscarea sumei încasate de societate pe perioada suspendării activităţii, respectiv 2.846.060 lei, sumă care se face venit la bugetul de stat.
 • La SC MATESBURG TRANSPORT SRL Satu Mare au foste efectuate verificări referitoare la unele activităţi evazioniste desfăşurate de societate în relaţii cu alţi operatori economici. În cursul anului 2012, Garda Financiară Satu Mare, în baza unor verificări preliminarii, a instituit măsuri asiguratorii prin poprirea conturilor mai multor operatori economici care au avut relaţii de afaceri cu această societate, în valoare totală de 2.339.499,88 lei.

O dată cu finalizarea verificărilor prin întocmirea procesului verbal de control, înaintat ca sesizare penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, s-a stabilit că prejudiciul total adus bugetului de stat de către SC MATESBURG TRANSPORT SRL prin activităţi evazioniste este de 4.026.294 lei, constând în disimularea unor operaţiuni economici care să ducă la diminuarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat constând în TVA, impozit pe profit, s.a. Sub directa coordonare a procurorului se continuă cercetările referitoare la toate operaţiunile desfăşurate de societăţile comerciale care au avut relaţii de afaceri cu SC MATESBURG TRANSPORT SRL, administrator fiind Smical Mihaela, care este urmărită penal împreună cu alţi complici.

Lasati un comentariu