Cum obţii alocațiile „europene” ?

• publicat la: 22 mai 2013
Cum obţii alocațiile „europene” ?

Alocațiile „europene” reprezintă o formă de prestații familiale care au ca scop asigurarea securității sociale pentru salariații și lucrătorii independenți și membrii familiilor acestora, care au reședința într-un stat membru al Uniunii Europene și desfășoară o activitate salarială sau independentă în unul dintre aceste state.
Aceste „alocații” se acordă pentru copiii avuți în îngrijire, ca și alocațiile care se acordă România. Diferența constă în faptul că, urmare a desfăsurării unei activități salariale sau independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, această alocație poate avea un cuantum mai mare (în majoritatea cazurilor). Acest cuantum depinde de legislația statului respectiv.
De aceste alocatii pot beneficia copiii ai căror părinți lucrează legal pe teritoriul Uniunii Europene.

Procedura de obținere a acestor alocații constă în completarea formularului E411, în dublu exemplar, reprezentând cererea de informații privind dreptul la prestații familiale în statul de reședință al membrilor familiei și depunerea acestuia la instituția abilitată.

Următorul pas este stabilirea statului competent care va acorda alocația, în funcție de natura activității desfășurate de către părinți pe teritoriul României și/sau al statului respectiv. Indiferent care este statul competent, procedura de obținere a „alocației” este aceeasi: completarea formularului E411, care are două părți, A și B, ce se completează după cum urmează:
Partea A din formular se completează de către lucratorul migrant care se adresează instituției competente cu plata prestațiilor familiale din statul unde își desfășoară activitatea. În această parte a formularului trebuie completate toate datele privind identitatea persoanelor menționate și este indicat ca solicitantul să trimită instituției abilitate din România fotocopii după actele de stare civilă a membrilor familiei, hotărâre de divorț ori de încredințare a copilului/copiilor, după caz.
Pentru obținerea „alocației europene” trebuie să vă adresați instituției competente cu plata prestațiilor familiale din România (AJPS) și/sau din statul în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea. Aceste instituții se numesc diferit de la un stat la altul (de exemplu, în Italia acestea se numesc institute de securitate socială).
În România, instituția responsabilă cu plata prestațiilor familiale este Agenția Națională pentru Prestații Sociale care la nivel local este reprezentată de Agențiile Județene pentru Prestații Sociale. Astfel, formularul va fi depus la AJPS-ul de care copiii lucrătorului migrant aparțin ca domiciliu.
La primirea formularului, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale (AJPS) trebuie să completeze partea B a formularului pentru care va solicita informații, după caz, de la:
a) Inspectoratul Teritorial de Muncă;
b) Casa Județeană de Pensii;
c) Direcția Generală a Finanțelor Publice;
d) Inspectoratul Scolar Județean (în cazul în care copiii avuți în întreținere urmează cursurile învățământului preuniversitar);
e) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Indiferent de statul membru de reședință al lucrătorului migrant și al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la prestații din statul în care își desfășoară activitatea (art. 73 din Regulamentul 1408/71). Parinții vor beneficia de prestațiile oferite de un singur stat, eventual primind o diferență de la instituția competentă din statul care acordă prestații mai mari.

Informații mai pot pot fi găsite pe  www.singuracasa.ro

Lasati un comentariu