AJOFM sprijină ucenicia la locul de muncă

• publicat la: 26 februarie 2014
AJOFM sprijină ucenicia la locul de muncă

Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Satu Mare vine în sprijinul agenților economici care doresc să-și asigure forța de muncă calificată de calitate în funcție de cerințele proprii prin programul de ucenici la locul de muncă.

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor interesate cu vârsta de peste 16 ani care din voința proprie încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată în temeiul căruia o persoană fizică , denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care se obligă să îi asigure plata salariului în toate condițiile formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de :

-12 luni pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel I;

-24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

-36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare.

 Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60 % din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut  de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Agenții economici care doresc să încheie contracte de ucenicie, se pot adresa AJOFM Satu Mare, str. Ion Ghica, nr. 36.

Lasati un comentariu