Facilităţi pentru angajatorii de absolvenţi cu studii superioare

• publicat la: 13 februarie 2014
Facilităţi pentru angajatorii de absolvenţi cu studii superioare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare aduce la cunoștința agenților economici că Legea 335/2013 reglementează pentru absolvenții de învățământ  superior, perioda de șase luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 aliniat (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare , cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Scopul efecturării stagiului este de asigurare a tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele și abilitățile profesionale pentru adapatrea la cerințele practice și exigențele locului de muncă și pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum și de dobândire de experiență și vechime în muncă și, după caz, în specialitate.

Stagiarul pe perioada stagiului, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă și a contractului de stagiu.

Activitatea stagiarului este controlată de un mentor pe perioada de stagiu.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condițiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1.5 ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Angajatorii care beneficiază de subvenție sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

În situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa angajatorului, anterior date prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie Agenției pentru ocuparea Forței de muncă județene sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Lasati un comentariu