Acţiuni la regimul silvic. Au fost aplicate 6 sancţiuni

• publicat la: 9 April 2014
Acţiuni la regimul silvic. Au fost aplicate  6 sancţiuni

Poliţiştii au organizat în perioada 04-08.04.2014  acţiuni la regimul silvic.

Încălcarea prevederilor codului silvic atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii, astfel atrag raspunderea penala tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate precum şi furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional.

Conform  art. 17 respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi deţinătorii de fond forestier. Una din principalele obligatii  ale proprietarilor în aplicarea regimului silvic este  să asigure paza şi integritatea fondului forestier propriu, dupa cum rezultă şi din conţinutul  art. 51 respectiv că proprietarii de păduri sunt obligaţi să asigure paza pădurii împotriva tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte păgubitoare pentru fondul forestier.

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice se reglementează prin Legea 171/2010.In acest context legislativ, poliţiştii organizeaza periodic  acţiuni care să conducă la  apărarea fondului forestier naţional, a integrităţii acestuia şi  la combaterea ilegalităţilor în domeniul forestier.

Astfel în perioada 04-08.04.2014 pe fondurile forestiere şi pe rutele de transport de pe  raza localităţilor Huta Certeze, Bixad, Valea Vinului şi Doba , poliţiştii , au  organizat acţiuni pe linie silvică ocazie cu care au fost identificate  trei cazuri de taiere ilegala de arbori si doua transporturi de material lemnos  a carei provenienţă  nu a  putut fi dovedită, întocmindu-se dosar penal.

Pe raza localităţii Bixad a fost depistat Grigore D., care a tăiat ilegal şi a sustras  2 arbori de esenţă fag , din locul numit Piatra Bixadului. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal conform legii 46/2008 .

De asemenea au fost aplicate  6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei, conform  Legii 171/2010 . A fost ridicata în vederea confiscării cantitatea de 35.63 metri cubi material lemnos în valoare de aproximativ 3.400 lei provenita din activitati ilicite şi o cantitate de 24,528 mc în valoare de 2300 lei , material lemnos de esenţă fag, abandonată,  care a fost predată în custodie Ocolului Silvic până la stabilirea provenienţei.

Lasati un comentariu